Pouze dvou cest v životě lidském jest...

17.06.2019

K lidskému štěstí v tomto světě
vede dvé různých cest.
Těžko je říci v jedné větě,
která z nich lepší jest.

Ta první - samý trn a kámen,
kdo po ní kráčí - těžko jde.
Má v nohou tíž a v hlavě plamen,
zoufá, že nikdy nedojde.

Ale ta cesta plna trýzní
nakonec vede přímo v cíl.
V bolesti, bídě, hladu, žízni
kdo po ní šel - ten zvítězil.

Bojuj, je-li ti ukřivděno!
Čestný se nikdy nepoddá!
Měj na paměti jedno jméno,
jméno té cesty - Svoboda.

Ta druhá cesta prostá strázní
je široká a dlážděná,
po ní však kráčí jenom blázni,
vždyť končí v poušti ztracena.

Otroctví, žal a utrpení
údělem je tu pocestným,
cíle tu není k dosažení,
štěstí se rozplynulo v dým.

Vyslyšet žádost tyranovu
se téhle pouti podobá.
Popřejte sluchu mému slovu,
druhou cestou je Poroba.

Ezop