Proč o tomto tragickém výročí masmédia mlčí?

30.09.2019
Následky Mnichovské dohody....
Následky Mnichovské dohody....

Výročí Mnichovské dohody -- média mlčí!

Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát[pozn. 1]) byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938).[3]

Zástupci čtyř zemí - Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) - se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany (Hubert Masařík, Vojtěch Mastný) byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni.

Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků, appeasementu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda

Zdroj

Q.S.

Není divu, že toto výročí protektorátní média ignorují a nepřipomínají.

Proč připomínat zničení státnosti v protektorátu, který existuje již jen formálně jako samostatný stát, když se připravuje další krok, kterým je zánik v euroafrickém impériu...

Na naši samostatnost, svébytnost, tradice a sounáležitost má být zapomenuto. Má to být vymazáno z hlav nejmladších generací. Těm už se budou vtloukat do hlavy jen skvělost EU a ďábelské vlastenectví a národní cítění.

Nevěříte? Rozhlédněte se... Už se to děje.

Když na Úřadu vlády sedí obdivovatelka nacistů a poučuje nás v ČT co si máme myslet o osvobození...