Prý právo rozhodovat si o vlastním těle... Od momentu početí už to není JEN vlastní tělo, jsou to těla dvou lidí, z nichž jedno na tom druhém závisí.

05.10.2019

V Austrálii schválili legální možnost vraždy dítěte až do dne porodu. Nevím, proč se tomu manipulativně říká potrat, když jde o cílené usmrcení živého člověka, který vnímá lásku, bolest a chce žít. 

Kecy o právu na rozhodování se o vlastním těle jsou v takovém případě absurdní. Budoucí matky mohou dítě předem svěřit do cizí péče.

Prej právo rozhodovat si o vlastním těle.. to je neuvéřitelnej blábol, nechápu, jak ho může bez komentáře papouškouvat tolik médií a zákonodárců. Od momentu početí uz to není JEN vlastní tělo, jsou to těla dvou lidí, z nichž jedno na tom druhém závisí. Horolezec neodřízne svého kamaráda, který na něm doslova (zá)visí, jen z plezíru, že ho bavilo plánovat výstup, ale teď si to rozmyslel. Když na někoho míříte zbraní ve své ruce, taky neříkáte, že jste rozhodli o svém prstu na spoušti: Ne, rozhodli jste se zabít dalšího člověka. Pokud to nebylo v sebeobraně, nebo v situaci, kdy tak zachráníte jiné, je to vražda. Potrat zdravého dítěte zdravé matky není ničím jiným.

Právo s sebou kdysi, ještě tu dobu pamatuju, neslo i odpovědnost za následky a povinnosti. 

Jde o základní právní princip. 

Pokud máte právo držet, nosit a použít zbraň, vždy z toho vyplývá odpovědnost za následky a povinnost čelit jim.

Právo mít sex mimo manželství, kdykoliv a s kýmkoliv si liberální a sekulární společnost vydupala. A jak už to mezi liberály bývá, často se domáhají práv a zapomínají na odpovědnost a povinnosti. 

Když na vás závisí jiné životy v důsledku vašeho svobodného rozhodnutí, musíte nést i následky, vše ostatní je vražda.

Proč nejdou liberálové dle své logiky (já první) ještě dál? Proč dítě nezabít ještě v roce, v pěti, nebo třeba v osmnácti, třeba když neodmaturuje podle jejich představ? Závislé jsou na vás postižené děti, nesvéprávní rodiče, to vše vás přece taky obtěžuje, stojí vás čas, úsilí, peníze. Nehodil by se i tam nějaký potrat? Mohli byste mu říkat třeba "ukončení aktivní součinnosti", nebo "legální a humánní vražda v zájmu ušetřeni výdajů a času na péči o svěřenou osobu".

Jak by byl svět jednoduchý a krásný, kdyby bylo možné takto potratit všechny, kteří vás obtěžují, štvou, dovolují si s vámi třeba nesouhlasit. Jen pomyslete, o kolik by klesly emise CO2, které by kandidáti potratu v budoucnu emitovali, kolik by se ušetřilo peněz z vašeho, ze státního, kolik by se uvolnilo bytů pro mladé, potřebné a progresivní revolucionáře?

Máte na to přece právo! Proc by mělo končit jen porodem?


Zbyněk Passer 

Q.S.

Vpravdě satanská společnost, která se maskuje za přívlastky...

A její otroci - bioroboti bez ducha, bez svědomí...