Radikální ekologické skupiny navrhující kompletní vyhubení lidstva dostávají stále větší prostor. Je to náhoda?

30.12.2019

Radikální ekologické skupiny požadující vyhubení lidstva k záchraně planety dostávají stále větší prostor v mediích a v liberální demokracii obecně. 

Například Gaia Liberation Front požaduje "úplné vyhubení lidstva, aby došlo k osvobození země". 

Překvapivě nikdo z vládnoucích "elit" to nezpochybňuje, nikdo na ně neposílá policii, nesledují je tajné služby. 

Naopak podobní výtečníci jsou zváni na světové klimatické konference a je jim dáván prostor v mediích. 

Musíme se proto ptát, zda je to náhoda. 

Nebo je to další perverzní plán finančních globálních elit?


Jan Veselý