Říkáte neziskové organizace? Ne, jde o nájemné politické ziskovky

26.08.2019

Vymývají mozky našich potomků, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, cenzurují. Polykají miliardy a pracovní síly, jež chybí jinde.

Dnes a denně lamentují sociální manipulátoři, že nedostatek pracovních sil musíme vykrýt masivním přijímáním migrantů. Dnes a denně jsme svědky handrkování ministrů, kteří "hledají" peníze do svých rezortů. A přitom jsme dnes a denně konfrontováni s aktivisty z celé řady náramně ziskových organizací, jež jsou napojeny na státní rozpočet a v zemi prosazují cizí politickou agendu, útočí na národní svébytnost a státní suverenitu. 

Vymývají mozky našich dětí, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, atomizují společnost.

Usilují o omezení svobody slova, cenzurují a ostrakizují jinak smýšlející. Posluhují nadnárodním zájmům, přepisují dějiny a nabádají k lokajství a malosti. Za státní peníze suplují politické strany, aniž by získaly řádný mandát ve volbách. 

Tam jsou potřebné miliardy i špatně využité pracovní síly! 

Nájemné politické ziskovky narušují náš politický systém a ústavní pořádek.

Jsou často financovány ze zahraničních zdrojů a podle toho se také chovají. Je tedy naprosto nepřijatelné, aby byly navíc dotovány z veřejných rozpočtů. Jak dlouho ještě budeme poslouchat ohlušující parlamentní mlčení? 

Kdo už konečně odstřihne zemské škůdce?

(autorem článku je Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident)