Rok 2020: začátek kolapsu i okamžik pravdy.

22.11.2019

Stále dokola se řeší Milion chvilek, falešná opozice, Babiš a Zemanovy hloupé bonmoty. Mohu Vás ujistit, že si na toto brzy nikdo ani nevzpomene. Za rohem číhá taková krize, že ČR může zcela přijít o zbytky své státnosti.
Nízké úrokové sazby a tištění dalších peněz ekonomiku, jako po roce 2008, již v další krizi neuklidní. Peníze pro zachránění kolabujících bank nebyly vytvořeny ,,z ničeho", zaplatili je daňový poplatníci. Soukromé korporace byly sanovány z veřejných financí - ,,velcí kapitalisté" přiběhli škemrat veřejné finance, které jsou od té doby zatíženy extrémními dluhy.
Korporacím byly zároveň nabídnuty půjčky s nízkými a taky nulovými úrokovými sazbami, takže v současnosti jen ty největší dluží 9 bilionů dolarů ( a státy jsou na tom ještě hůře - viz. 22 bilionů dolarů dluh USA ). K dispozici mají 12% hotovosti z toho, co dluží.
V polovině letošního roku začaly krátkodobé dluhopisy nést větší výnosy, než ty dlouhodobé, tudíž investoři nemají žádné pozitivní vyhlídky do střednědobé budoucnosti.

Krize přitom již začala. V první polovině roku bylo v USA uzavřeno 7000 podniků, což je o 20% více, než za celý minulý rok a do konce roku to bude asi 12 000. O 70% se propadl celosvětově prodej nákladních aut a hodnoty evropských automobilek Volkswagen, Audi a BMW klesly o 4 - 17% ( 4%VW, 12,8% Audi, 17% Bmw ). V Číně se propadl o 16% prodej osobních automobilů a největší petrochemická společnost Petro China se dostala do úpadku, stejně jako největší britské ocelárny British steel. Rozbuškou v EU je Deutsch bank, jejíž cena za akcii klesla ze 100 dolarů let 2005 - 2009 na 7,4 dolaru roku 2019. DB dále ztrácí miliardy a propad pod 6 dolarů za akcii již nevydrží.

Minulá krize byla ,,vyřešena" vytvořením potenciálu pro ještě větší krizi. Globální elity a US státní elita ji měly vyřešit ,,kreativním způsobem" - tradičně válkou a podvody. Hospodářství neřídí ti ekonomové, co vidíte v televizi podle pouček z veřejné ekonomie. Ti vůbec nechápou, že žádná ,,tržní ekonomika" neexistuje. 

Ekonomika je vždy plánová, záleží pouze na tom kým a pro koho a zda je regulovaná tržním mechanismem nebo státněkapitalistickým systémem, příp. jejich kombinací. Každý myslící člověk musí vědět, že plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení (řízení má vždy záměr, nelze řídit při absenci cílů) mnohaodvětvovým výrobně-spotřebním systémem;
· a tržní mechanismus je jedním z možných prostředků samoregulace fungování mnohaodvětvového výrobně-spotřebního systému, který (pokud to umíme dělat) může být naladěn na realizaci těch či oněch zadaných cílů výroby a rozdělení produkce.

A kdo tvrdí opak, není ekonom, ale hlupák a podvodník. Každopádně i podle V.V. Pjakina měla válka v režii US státních elit globální moci Pax Americana začít v roce 2014. Bylo vytvořeno rozsáhlé informační pole pro její vypuknutí, provokace jako byl Majdan na Ukrajině nebo sestřelení nizozemského letu MH17. 

Jistě máme v živé paměti válečnické zpravodajství České televize a dalších médií, lži ,,českých" politiků v žoldu US státní elity, apod.Za všechno může Putin!

3. světové válce se prozatím podařilo, zejména díky ruské asertivnosti, zabránit a US státní elita začala prohrávat v konfrontaci s globální elitou. Energie připravená na válku se v Evropě pomalu upouští, výsledkem je Brexit nebo bouře ve Španělsku. 

Podle plánu Us stratégů a části globálních elit měla být EU rozložena ( proto bylo připraveno infopole na Brexit a po změně situace je zase nepotřebné ), národní státy měly být smeteny uprchlickou krizí a státy východní Evropy obětovány pro zažehnutí konfliktu s Ruskou federací. 

Tento záměr však v důsledku porážek Us státní elity nevychází a evropští politici, naposledy francouzský prezident Macron, se začínají stavět proti americké globální moci ( budování evropské armády, atd. ).

USA proto na krizový rok 2020 chtějí uspořádat v rámci NATO v Evropě největší vojenské cvičení od konce Studené války, jako demonstraci síly, a přesouvají desetitisíce vojáků na evropský kontinent. Jakmile v roce 2020 zpomalí Americká nebo světová ekonomika pod určitou úroveň, tak se začne finanční systém sypat jako domeček z karet, protože korporace jsou schopné pokrýt každý dolar, co dluží, pouze 12 centy. 

Globální kořistnický systém vysávaný mezinárodními židovskými lichváři není v nejlepší kondici. Globálním elitám proto hoří koudel stejně jako americké globální moci.

Neoliberalismus je u konce s dechem a vyměnit globální šmírování a intervence USA za sociální kredity a vměšování Číny moc lákavé není. 

Budoucnost není pro běžné občany dobrá ani když bude Čína novým hegemonem, pakliže neoliberální hydra bude pokračovat. 

Francouzi již více než jeden rok protestují, výsledkem je 44 tisíc zraněných a 70 miliard přímých škod. 

Spojujícím faktorem protestů je odpor proti neoliberalismu, nikoli jen daně a ceny pohonných hmot, jak se nám média snaží namluvit. Ve Francii již totiž i oficiální režimní struktury přiznaly, že se současné generace budou mít hůře, než generace jejich rodičů. 

To jen v ČR ještě straší Bureš se svými demagogickými slogany ,,Bude, líp". Babiš a Zeman jen motají lidi a do poslední chvíle jim mazají med okolo úst, aby se nesoustředili na to hlavní: neudržitelnost neoliberalismu.

My se totiž musíme připravit a srovnat priority, jinak globální elity opět vystrčí své koníky a krizi budou rešit výhradně na úkor tuzemského obyvatelstva. Různí Klausové mladší, starší budou chtít rušit minimální mzdy ( ČR není Švýcarsko, tam má zaměstnanec nějaká práva ), Kalouskové vyvádět kapitál za hranice svým páníčkům a Babišové sát z Bruselského dotačního prsu i za cenu poškozování země. Zase nám zkusí podsouvat ty své deformy. Pošleme je k čertu? 

My potřebujeme úplně jiné kádry jako je třeba doc. Švihlíková a vychovat novou generaci vlastenců a národohospodářů.

A hlavně určité povědomí o procesech řízení a hlavních koncepcích společenského rozvoje. 

Kdykoli uslyšíme politika, který bude velebit volný pohyb kapitálu, musíme ihned zakřičet "Zrádce"! A ukázat na něho. 

Tento politik totiž chce, aby bylo možné kapitál volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé, přelévat, jednu zemi ožebračovat a chudnout, zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi. 

Buďto národy a státy vybudují a vybojují svoji suverenitu, anebo vyjdou z krize vítězně globální parazitické elity a všichni ostatní budou zotročení až na úroveň každého jednotlivce. 

Investice do vývoje technologií a směřování do UI automatizace jdou v současné hierarchii globální technokratické civilizace zcela jasně na úkor rozvoje národů a lidstva, nikoli v jejich prospěch. 

U současných genrací se objevují hlubší problémy zastavení přirozeného evolučního procesu tzv. biorobotizací.

A tento faktor pomáhá udržet současnou mocenskou strukturu a naopak. 

Vysvětlím. 

Jde o převod vyššího nervového systému z dvouhemisférového v levohemisférový, ohraničený logikou a abstrakcí. 

Současná kultura tlačí lidské vědomí do oblasti logiky a abstrakce, čímž mu nedovolují vstoupit do přímého kontaktu se svou mnohorozměrnou podstatou a čerpat intuitivní znalosti. 

Ukazuje se, že současná koncepce rozvoje, vzdělávání a ,,tržní ekonomiky", nepotřebuje člověka - tvůrce, ale ,,kvalifikovaného příjemce". 

Tvrdí, že být plnocenným člověkem-tvůrcem ( a tvořit může pouze člověk, u kterého současně pracují obě mozkové hemisféry - intuitivní pravá i logická levá ) je nedostatkem. 

Podle současné teze je normální vychovávat lidi-stroje, spotřebitele schopné jen ničit, ale už ne vytvářet. Co sama o sobě představuje "psychologie" libovolného stroje? Jak je známo každému mechanikovi, libovolný stroj, libovolný mechanismus je krajně egoistický. Stroj pracuje jen z přinucení a je lhostejný k okolí. A zajímá se, pokud je to tak možné říct, jen o sebe. Prý poptávka určuje nabídku.

Ale u ,,biorobotů" lze poptávku lehce řídit vkládáním informačních ,,programů" do jejich vědomí ( podvědomí ). 

A nyní si představte, jak se tito lidé-stoje budou chovat až zjistí, že ,,software", podle kterého fungují, je nepoužitelný v nové situaci ( a vlastně ji celou zavinil ). 

V posledních letech jsme byli svědky toho, jak tyto zombírované davy byly zneužity k rozpoutání majdanů ( převratů ) v různých zemích, z nichž největšími oběťmi jsou Sýrie a Ukrajina. 

Dopadneme také tak?

Je tu navíc ještě větší problém. Současná Česká republika není historicky vzniklým, ale projektovaným státem. Zatímco státy historicky zformované ( Rusko, Německo, Velká Británie, Kanada, ...) mají značné interní operativní možnosti, tak státy projektově zkonstruované se samy o sobě zhroutí do sebe, jakmile mají samostatně fungovat nebo se vážně změní vnější vlivy, protože zachování jejich státnosti je možné jen v případě existence vnějšího řízení, protože se u nich nenachází soběstačná koncepce řízení dlouhodobých strategických směrů a dostatečné operativní zdroje odborníků, kapitálu a životně důležitých komodit.

Všimněte si, že ani jeden z jmenovaných států by nepřipustil, aby měl při 10 milionech obyvatel v době údajné prosperity 5 milionů exekucí, aby násilím vymohl ročně desítky miliard korun z milionu exekučně postižených domácností a pak vydal stovky miliard korun na následky této perzekuce ( byrokracie - více úředníků, napětí ve společnosti a snížená loajalita občanů ke státu, vznik tzv. šedé ekonomiky, nárůst státních dávek, kriminalita, přeplněné věznice, veřejný nepořádek, bezdomovectví ).

V Kanadě trvá oddlužnění 9 měsíců a exekuce postihuje 40% pouze jednoho příjmu, neboť jinak je to právně považováno za perzekuci a v Rusku nesmí exekutor zabavit dlužníkovi byt nebo dům, kde má trvalý pobyt a prodat ho v dražbě, neboť právo na bydlení je tam v zákoně zakotveno logicky jako základní lidské právo. 

A nějaký - vlastenci mi prominou - ,,záprdek" si dovoluje takto nesouvisle a plošně šikanovat občany, když i velmoci mají úctu a pokoru před svým obyvatelstvem.

 Je to dáno tím, že politici ukotvení v tuzemské politice totiž neznají státní řízení, nerozumí zahraniční, natož globální politice, oni jen čekají na povely zahraničních páníčků, které nezajímá, co bude s neudržitelným molochem státní správy České republiky do budoucna ( již dnes má Ministerstvo vnitra ČR o 20 tisíc více zaměstnanců, než totéž ministerstvo celého reál-socialistického Československa, které údajně sledovalo všechny... ).

A ti podpindosníci u nás si myslí, že to bude napořád. Jsou to nevolníci, kteří myslí jen na to, jak se zavděčit svým páničkům - globalistům z EU ( SRN ) a Us státní elitě a přitom se tváří, jak vše řídí, má to logiku a mají to pod kontrolou. 

Okamžik pravdy a tvrdého dopadu na realitu se však blíží. 

Otázka je, jestli to republika přežije a nebude obměněným vnějším řízením rozparcelována na kusy a my se nebudeme bít v občanské válce. 

Čím déle budou ohlupovači řízení ze zahraničí u moci, tím horší budou následky. 

To, že je to smete také je hodně mizerná satisfakce pro miliony krizí postižených a nezaměstnaných, kteří zaplaví v příštích letech Česko...

Takže: Čau lidi, bude líp!


Daniel Novák