Satelitní snímky dokazují, že s tím, jak přibývá v ovzduší CO2, je naše planeta čím dál zelenější

08.12.2019

Německý vědecký magazín Wissenschaft hlásí neobyčejné ozeleňování naší planety. Ta se ozeleňuje po 3 desetiletí.

Ač se všude hlásá, jak se světového deštné pralesy hrozně mýtí, tak Wissenschft hlásí, 

"Po celá desetiletí, jak ukazují satelitní data, na Zemi přibývá vegetace."

Ano, planeta se ve skutečnosti ozeleňuje a to ztrapňuje klimatické alarmisty, kteří se už roky pokouší ošálit většinu médií a veřejnosti, aby věřili, že planeta "hnědne" a zmírá žízní.

Potvrdil to i IPCC

"V rozporu s tím, co prosazuje, i podle Mezivládního panelu o klimatické změně, ukazují satelitní pozorování, že v uplynulých desetiletích docházelo v rozsáhlých částech Asie, Evropy, Jižní Ameriky, střední Severní Ameriky a jihovýchodní Austrálie k ozelenění vegetace," hlásí magazín Wissenschaft. "Ač existují i regiony, které hnědnou, základní trend je v tom, že větší oblasti naší planety se ozeleňují než jsou ty hnědnoucí."

Je to díky výživě z CO2

Tento vítaný trend vědci připisují překvapující vývoji způsobenému "mixu faktorů", mezi nimiž je hlavní zvyšování koncentrace atmosférického CO2 v poslední době, neboť v něm rostliny bují, i když lidé se balamutí, aby uvěřili, že to je zamořující "znečištění."

"Často se zapomíná, že CO2 nejenže je údajně 'problém', tak je určitě pro rostliny živinou," která tvoří kriticky důležitou část "základny, z níž vyrůstá cenný potravní řetězec," hlásí Wissenschaft. 

Krátce: Čím více je CO2 v atmosféře, tím více rostliny rostou, a tudíž vzniká více potravy pro veškerý život." To se stalo pro alarmisty a klimatické aktivisty nepohodlnou pravdou, když ti trvají na svém, že planeta kvůli té živině hyne.

Deštný prales je stále ohrožen

Ostatní podezírají další faktory, které k tomu přispívají: ukládání dusíku, projekt změn v provádění nového zalesnění. Ale Wiessenschaft varuje, že člověkem způsobené ozelenění prostřednictvím zemědělství a nového zalesňování se moc nedaří z hlediska kvality biotopu a tak stejně zůstává ničení původních pralesů ohromným problémem, který vyžaduje reálnou aktivitu. Wissenschaft to shrnuje: "Sečteno a potvrzeno, většina expertů říká, že z ekologického hlediska nemůže jev ozeleňování nahradit ztráty."

Poskytování CO2 představuje silnou pomocnou ruku

Je dobrou věcí, že čím více je v atmosféře CO2, tím více pracuje na ochraně vegetace a činí život daleko snadnějším.

By P Gosselin on 28. November 2019

Zdroj: https://notrickszone.com/2019/11/28/our-greening-planet-german-science-magazine-satellite-imagery-proves-worlds-vegetation-expanding-since-decades/

Q.S.

Planeta bují, ale pro globální mafii je to špatně...