Shehadeh sice vůbec neuznává české právo, ale s laskavostí civilizačnímu okruhu a jeho věrouce vlastní, pobírá dávky resp. důchod od České správy sociálního zabezpečení, která jej uznala invalidou.

15.01.2020

Smutné je, že má pan Shehadeh pravdu. Vidím to i teď při soudním jednání. Obžalovaný Shehadeh prohlásí, že český soud je pro něj jen divadlo a neuznává jej, všechny televize to odvysílají a nikdo k tomu nic neřekne. Jakože "hihi, nojo" a dost. 

Každé Shehadehovo slovo u soudu má váhu zlata, protože on ukazuje islám takový, jaký je, ne takový, jaký by si ho pražská kavárna přála mít. 

A nejen ta pražská. 

Islám má vlastní právo a tím právem je šaría. 

Británie má obrovský problém s tím, že muslimové si vytvořili paralelní právní svět, který jde zcela mimo státní právo. 

Všimněte si sdělení, že Shehadeh svého bratra se slečnou Houdkovou "oddal podle islámského práva" a dokonce to byl její druhý (?!) sňatek. 

Protože islám neuznává světské právo, tyto sňatky a rozvody jsou zcela mimo státní kontrolu. 

Islám je stejný, jako kdyby třeba do Budějic přiletělo ufo. 

Můžeme samozřejmě vymyslet speciální zákony, které budou namířeny směrem k ufonům, ale jim to bude jedno, protože uvnitř své společnosti se budou samozřejmě řídit ufonskými zákony. 

To ovšem nijak ufony neodradí od toho, aby čerpali naše zdroje a benefity, které jim náš právní řád poskytuje. 

Ufon Shehadeh sice vůbec neuznává české právo, ale s laskavostí civilizačnímu okruhu a jeho věrouce vlastní, pobírá dávky resp. důchod od České správy sociálního zabezpečení, která jej uznala invalidou. No, to je islám. 

Nevěřícím není přece zakázáno poskytovat věřícím dobrodiní, ba je to jejich povinností. 

Ale je nejvyšší povinností ufona šířit svoji civilizaci a její učení bez ohledu na cokoliv než islám samotný - jak říká Shehadeh "po dobrém nebo po zlém". 

Naprosto explicitní osůbkou je pak Kristýna/Fátima Hudková, z které udělal před Alláhem svoji švagrovou. 

Její dětská radost nad tím, že je mudžahedínem v rámci džihádu - no, kdo jste křesťani, uznejte, kdo byste nechtěli být blahoslaveným jako bojovník Boží už za života?! 

Stejně jsou přesná i její slova k matce: "Pokud se mi podaří v Čechách někoho zabít, tak je pro Tebe jednodušší říct, že se mnou nejsi v kontaktu... Nikoho neplánuju zabít teď v Čechách, ale v budoucnu to není tak jisté. Tak si na to vždycky vzpomeň a podívej se na moji fotku". (cituji podle pořadu Reportéři ČT), 

viz https://www.ceskatelevize.cz/.../.../obsah/742426-rodinny-dzihad ).

To není vtip. 

Islám je náboženství, které v první řadě blahoslaví všechny, kdo islám prosazují všemi prostředky. Je psáno (Korán, súra 4:95 a násl.): 

"Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma - kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými. Bůh povýšil ty, kdož usilovně bojují majetkem svým i osobami svými, o stupeň výše než ty, kdož zůstali sedět doma. Všem Bůh přislíbil odměnu překrásnou, avšak vyznamenal ty, kdož usilovně bojují, nad těmi, kdož sedí doma, udělením Své odměny nesmírné a ve stupních u Sebe, v odpuštění i v milosrdenství. A Bůh je odpouštějící, slitovný. Těch, kdož sami sobě ukřivdili a kteří povoláni budou anděly, se zeptají: "V jakém stavu jste byli?" I odvětí: "Byli jsme poníženými na zemi." I řeknou jim andělé: "Což nebyla země Boží dosti rozlehlá, že jste se nemohli vystěhovat?" A obydlím těchto bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný! Jen utištěným mužům, ženám a dětem, kteří nemohli použít žádné lsti k vystěhování a nemohli nalézt správnou cestu, Bůh možná vymaže viny jejich, neboť Bůh je odpouštějící, milostivý."

Ano, to je islám. A Češi ho nechápou. 

Na tom se s panem Shehadehem, který byl ještě nedávno čestným hostem Českého rozhlasu, plně shodneme.

P.S.: 

To, co má pan Shehadeh na čele se jmenuje zabiba nebo zebiba a je to od tlučení hlavou o kobereček. Symbol hluboce věřícího muslima... - viz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_bump