Smysluplnosti dotací: Místo, aby je získávaly malé a střední společnosti, tečou do velkých korporací

26.10.2019

Další důkaz, že vláda a ministerstva jsou po mnoho let ve službách globalistů. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) poukazuje na to, že dotace rozdělované od roku 2007 ministerstvem průmyslu, které měly směřovat v první řadě k malým a středním podnikům, čerpaly i velké nadnárodní korporace! NKÚ navíc upozornil na neúčelnost a nehospodárnost dotací. 

I z těchto důvodů prosazuje SPD přímou hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků.
"Prostředky rozdělované v rámci operačních programů měly směřovat v první řadě k malým a středním podnikům, například na budování datových center, nová ICT řešení nebo centra sdílených služeb. Dotace měly českým podnikům zajistit lepší pozici na trhu. Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo EU. Díky dotacím tak tyto korporace uspořily své náklady na projekty," uvádí NKÚ.
Uvědomme si, že zahraniční nadnárodní korporace nadále "vysávají" Českou republiku. 

Na dividendách loni odteklo téměř 257 miliard korun. Dle údajů ČNB zahraniční subjekty, které v Česku realizují přímé investice, loni z těchto investic inkasovaly souhrnný výnos ve výši 414 miliard korun. 

SPD odmítá, aby nadnárodní korporace vysávaly z České republiky peníze a měly ba podle nás být řádně zdaněny.
Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost všech, kdo hospodaří s veřejnými prostředky. Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po politicích v exekutivě se nic nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? 

Co si o tom myslíte Vy? 


Zdroj