Svou budoucnost utváříme v přítomnosti, ...pouze pár sebezahleděných egomaniaků momentálně využívá svou příležitost spíše k sebedestrukci.

17.11.2022

BUDE NUTNÉ DENACIFIKOVAT I ČESKOU POLITIKU?

Fanatismus a touha po upoutání pozornosti některými členy naši vládní galérky, je už tak velká, že nečekají na oficiální stanoviska či vyšetřovací závěry, ale ihned fabulují dramatické děje, které mohou být spouštěčem řetězce nezastavitelných událostí.

Tito lidé jsou nebezpeční nejen vnitrostátně, ale nyní i v mezinárodní míře, především ve své snaze hysterické prolomit mírový stav a vtáhnout nás do válečných problému druhých.

Neznalý člověk by pak mohl mít pocit, že jejich smýšlení je fašistické (to asi každopádně) ...nebo co do fanatické ochrany sebe sama a co do sebenadřazování nad fabulovaným nepřítelem, i nacistické.

Tato reprezentace tedy sama může vytvořit dojem o skryté agendě, kterou hájí nebo již je součástí. 

Taková agenda by pak mohla mít obrysy unijního "národně"- socialistického plánu, kterého tito hlasatelé hodlají dosáhnout silově?

Pak bychom se tedy nemohli ani divit, kdyby se začaly ozývat hlasy na potřebu "denacifikovat českou politickou scénu", od čehož už je (bohužel) velice blízko k uvěření v tuto nutnost.

Svou budoucnost utváříme v přítomnosti, ...pouze pár sebezahleděných egomaniaků momentálně využívá svou příležitost spíše k sebedestrukci. 

Držme jim tedy palce, ať se nepropadnou do bodu bez možnosti návratu.


Zdroj


Q.S.

Budou se muset historicky znemožnit, jak říkal Jan Werich.

A pracují na tom usilovně, to se musí uznat.

Kdyby takovou energii věnovali prospěchu národa, jemuž nyní nedopatřením vládnou, vypadalo by to tady dnes podstatně lépe.

Ale co už...

Aequam memento rebus in arduis servare mentem...