Tajný projekt Sfinga: Ukrývá pod tlapami Síň záznamů?

13.02.2020

Kolos lva s lidskou hlavou, známý jako Velká Sfinga, je nejznámějším symbolem Egypta. A také jedním z nejtajemnějších. Koncem minulého století jsou pod ním objeveny podzemní komory, v nichž se prý může skrývat legendární Síň záznamů - starých spisů z doby před biblickou potopou. Výzkum však provázejí podivné události. Je možné, že jsou komory už dávno prozkoumány a objev je před veřejností záměrně utajován?

Velká sfinga patří k nejznámějším symbolům Egypta.

Slunce sálá vlny vedra a pouštní vítr vrhá skupině Američanů do tváře bodavá zrnka písku. Úkryt před paprsky poskytuje stín Velké Sfingy v sousedství pyramid u egyptské metropole Káhira. Pár lidí chystá přístroje a opodál přihlíží geolog Dr. Robert Schoch z univerzity v Bostonu po boku se známým seismologem Dr. Thomasem Dobeckim a nezávislým egyptologem Johnem Antonym Westem. Chystají se v okolí Sfingy provést geologický průzkum a pomocí nejmodernějších metod zjistit, co se skrývá v podzemí. Když později prohlížejí výsledky podrobných seismických měření, doslova je praští do očí pozoruhodné anomálie ve skalním podloží přímo pod Velkou Sfingou.Zdá se, že pod kolosem je několik tunelů a dutin včetně velké obdélníkové komory v hloubce 7 metrů pod levou přední tlapou! Píše se rok 1991 a na Gízské plošině právě dochází k jednomu z nejkontroverznějších archeologických objevů 20. století.Mohou být prastaré legendy, že Sfinga hlídá vstup do skrytých prostor, skutečně pravdivé?

Senzibil Edgar Cayce

CO STŘEŽÍ LVÍ KOLOS?

O podzemních prostorách pod Velkou Sfingou se tehdy nemluví poprvé. Už staří Římané v čele se slavným literátem Gaiem Pliniem Starším (23-79) se domnívají, že přímo pod monumentem jsou tajné chodby a komory. Soudobí arabští učenci jsou přesvědčeni o tom, že pod tlapami Sfingy se nachází vchod do podzemí, kde je ukryta moudrost starých civilizací. Tajná esoterická společnost Rosenkruciánů pod Sfingou hledá tři tunely vedoucí k pyramidám a podzemní pyramidu, kde má být umístěna knihovna svitků z doby před potopou.A nejslavnější novodobý senzibil, americký "spící prorok" Edgar Cayce (1877-1945), při jedné seanci prohlašuje, že je právě tady ukryta proslulá Síň záznamů - tajných spisů z bájné Atlantidy, jež mají popisovat pravou historii lidstva.Cayce prorokuje, že bude objevena v letech 1996 až 1998 a její otevření prý posune lidstvo do nové éry prosperity a předznamená druhý příchod Krista!Může být fantastický objev amerického týmu prvním krokem k největší senzaci v dějinách archeologie?

Nachází se pod sfingou uměle vytvořené prostory?

VÝTVOR LIDSKÉ RUKY?

Když na počátku 20. století provádí francouzský inženýr Emile Baraize restauraci kolosu, objevuje otvory do podzemí, jež napovídají, že se pod povrchem nacházejí dutiny. Během prací jsou však zakryty a na dlouhou dobu zapomenuty. Až výzkumný projekt univerzity Ain Shams v Káhiře a amerického Stanford Research Institutu v 70. letech minulého století zjišťuje pod monumentem jakési anomálie.Výsledky výzkumu potvrzuje i měření týmu japonského egyptologa Sakuji Yoshimura (*1943) z univerzity Waseda v Tokiu, které tu probíhá v roce 1987. Vědci pomocí elektromagnetické sondáže zjišťují, že se pod zemí nachází tunely a dutiny v blízkosti předních i zadních tlap a další geologické abnormality.Jedná se o přírodní jeskyně, či komory vytvořené lidskou rukou? Tým Američanů Schocha, Westa a Dobeckiho přichází na základě nových měření s tvrzením, že jde o umělé prostory! Tehdejší vrchní inspektor pro památky v oblasti Gízy, Dr. Zahi Hawass (*1947), to však odmítá jako "americké halucinace", a v roce 1993 dokonce vyhání americký tým z Gízské plošiny!

PROČ JE PRŮZKUM ZAKÁZÁN?

Když Američané žádají o udělení nové licence na výzkum Velké Sfingy, jsou ze strany egyptských úřadů naprosto ignorováni. Nejvyšší radě pro egyptské památky nejde pod nos především jejich tvrzení, že by Sfinga mohla být o celá tisíciletí starší, než se tvrdí. Důkazy objevené Schochem a Westem totiž naznačují, že mohla být vybudována už před 10 či 12 tisíci lety, takže by byla starší než egyptská civilizace!Olej do ohně přilévá také film televize NBC o výsledcích průzkumu, jenž spojuje Sfingu s bájnou Atlantidou a naznačuje, že se zde může nacházet mytická Síň záznamů. Dr. Hawass tehdy vystupuje s ostrým prohlášením, že je výzkum týmu pavědecký a propagandistický."Proto jsem zastavil činnost této nevědecké mise a na základě mojí zprávy stálá komise rozhodla, že je další pokračování výzkumu zamítnuto," uvádí. Objevené dutiny jsou podle něj přírodní anomálie a další průzkum pomocí geologických vrtů a výkopů není žádoucí, protože by se kolos poškodil.Je to ale pravý důvod zamítnutí americké žádosti o licenci? Proč brání egyptské úřady v dalším výzkumu?

Žasl by nad objevy pod sfingou i slavný filmový archeolog Indiana Jones?

INDIANA JONES BY ZÁVIDĚL!

Na tajuplný projekt s názvem Sfinga vrhá podivné světlo i skutečnost, že Nejvyšší rada pro památky Egypta záhy obrací a v dubnu 1996 uděluje licenci současnému americkému milionáři Josephu Schorovi, členovi Asociace pro výzkum a osvícení, jenž usiluje o popularizaci výroků proroka Edgara Cayce. "Nepracujeme pro nadaci Edgara Cayce... Hlavním důvodem průzkumu je pomoc při uchování a restaurování pyramid a Sfingy," tvrdí Schor. Jeho prohlášení ale zpochybňuje snímek z počátku roku 1996, s Dr. Zahi Hawassem v hlavní roli. Zachycuje Hawasse, jak vstupuje do tunelu pod Velkou Sfingou a říká: "Ani Indiana Jonesovi se nikdy nesnilo, že tu bude stát.Věříte tomu? Jsme pod Sfingou, v tomto tunelu. Ještě nikdy nebyl otevřený. Nikdo neví, co v něm je. My jej teď otevřeme poprvé." Jsou snad podzemní prostory pod Velkou Sfingou již prozkoumány? Jen pár dní po úniku filmu na veřejnost, 14.dubna 1996, Hawass svolává tiskovou konferenci, na níž potvrzuje existenci tunelů a komor pod Sfingou. Tvrdí, že je dosud nikdo nenavštívil, a až budou otevřeny, svět to uvidí v přímém přenosu. Od té doby je však ticho po pěšině. Mnozí odborníci i laici proto pokládají pochopitelnou otázku, zda komory nebyly otevřeny tajně a objev není před veřejností záměrně zamlčován.Je možné, že nám egyptské úřady skutečně něco tají?


Zdroj


Q.S.

Podle mého mínění nemohou být objevy v pyramidách a pod Sfingou zveřejněny. Tedy alespoň v současné době. Edgarem Caycem ohlášené objevy se pravděpodobně již uskutečnily. Nicméně historie je postavena na jiném základu a uveřejnění takových informací by vedlo k zásadnímu otřesu, který by nepochybně zasáhl do ideologického a mocenského konceptu současného světa. 

Proto jsou utajeny, je zakázáno další výzkumy provádět a nějakou dobu to tak určitě zůstane. Protože současná moc, tedy ta skutečná, nikoli ta mediální, má svoje kořeny v Egyptě a Babylóně. Ideové a historické vidění světa vzniklo zde a odtud čerpá svou sílu, odtud kontroluje lidstvo prostřednictvím 3 hlavních náboženství.

"Kdo kontroluje minulost, ten kontroluje přítomnost. Kdo kontroluje přítomnost, ten kontroluje budoucnost."

Toť vše, Zkuste nad tím v klidu přemítat...