Tak prý jim hloupnou...

30.09.2019

Dočetl jsem se zde na blogu, že Jeho Veličenstvo pan Svěrák se vyjádřilo, že "NÁM nějak hloupnou spoluobčané". Použilo Jeho Veličenstvo Majestátního Plurálu, nebo co myslelo tím pojmem NÁM.Myslelo Jeho Veličenstvo sebe...

... nebo ten houfek pražských elitářů? Ostatně zcela náhodou jsem před lety zahlédl v JEJICH televizi agitační klip před první přímou volbou presidenta, kde pan Svěrák sehrál zřejmě nejtrapnější roli svého života, kdy poníženě podporoval Huhlu Šláfenberga. A byla to skutečně náhoda, neboť jinak už leta JEJICH televizi nesleduji. Ale platím ji, takže ten houfek elitářů nemusí mít obavy z nedostatku honorářů.

Jiný takový super-intelektuál, jakýsi pan Jáchym Topol, mne před lety označil za zakomplexovaného burana, za kterého se on stydí. On se vlastně styděl za celý národ, tedy také za mne. Přišlo mi divné, že odsud neodtáhne, vždyť ho tu nikdo nedrží.

Pokud se pan Svěrák domnívá, že by nás odchod z EU zničil, tak já mám přesvědčení zcela opačné: že nás zničí setrvání v této obskurní organisaci. A mám k tomu docela dobré důvody. Už jsem se zmiňoval, že bezmála 50 let sleduji západní zpravodajství, a už se toho nějak nemohu zbavit. A právě západní zpravodajství mne denně přesvědčuje o tom, jak už dnes probíhá zkáza (západní?) Evropy (to zdaleka nejde jen o teroristické akce). Tj. ve Francii, Anglii, Německu a v dalších zemích. Už dnes není Evropa tou Evropou, jakou byla ještě ve 20.století. A jak může Evropa dopadnout do konce tohoto století po setrvalém návozu černochů a Arabů z Afriky a Arabů z Orientu. Ve zpravodajstvích i po netu koluje dostatek informací o tom, jak už to teď v těch zemích vypadá.

I když některé informace i pobaví. Např. právě ministři vnitra spolkových zemí teď probírali, co s gangy (s tzv. Clan-kriminalitou), které ovládají celou zločineckou sféru. Měli na mysli zejména libanonské gangy, což jsou rodinné klany čítající až kolem tisíce hlav. Ty už jsou v Německu desítky let a jsou snadno k rozeznání: jezdí těmi nejluxusnějšími auty, pořádají ty nejhlučnější a nejluxusnější svatby. Občas mezi nimi vzniknou přestřelky při vyřizování účtů, atd. Stát si neví rady, co s nimi. To jsou státy ve státě, drží při sobě, nikdy nesvědčí proti sobě, atd. A jsou to nesporně šikulové.

Pro pobavení jeden příklad: Před lety, ale ne tak dávno, obdrželo Německo státním darem od Kanady zlatou minci. A nebyla to mince jen tak lecjaká. Byla vyrobena z nesmírně čistého zlata s čistotou na pět desetinných míst, tj. s čistotou 0,99999. Na líci byl plastický reliéf současné britské královny. Ta mince měla v průměru 50 cm, tlouštku asi 3 cm a vážila 100 kg. No co s takovým darem? Tak ji umístili do jednoho berlínského musea, kolem něhož vedl na úrovni 1.patra násep S-BAHN, vleklo ji vyvázanou konopnými lany na tyči několik chlapů a usadili ji na nějaký podstavec. Nijak ji nechránili, metrákový kus zlata přece nikdo jen tak neodnese. Ale asi před třemi lety mince náhle přes noc zmizela, zůstalo po ní jen otevřené okno v 1.patře, které vedlo na ten železniční násep. Po pachatelích ani stopy. Trvalo několik měsíců, než dohledali údajné pachatele v nějakém libanonském gangu. Mince už zřejmě neexistuje, pravděpodobně ji rozřezali. Už je připravena obžaloba, začíná proces, který se povleče dlouho, a už předem se ví, že asi nedopadne. Mají drahé advokáty a mají toho na údajné pachatele málo.

Samozřejmě se vůbec nedomnívám, že by nás odchod z EU nějak zničil. To je takový vágní pojem, co to je "zničit národ?" To je jen taková stupidní propaganda, které podlehnul pan Svěrák. Už vidím, jak rakouská Sparkasse celá říčná nám zlostně vrací Českou spořitelnu do českých rukou, které se zmocnili za pakatel (s podporou Dr.Macka, který za ten "dohled" obdržel 10 miliónů, jak sám uváděl), přičemž ten pakatel se jim už mnohokráte vrátil, nebo jak VW vrací Škodu do českých rukou. Rovněž mléka, másla a masa bychom měli dostatek. Všude po venkově je stále spousta opuštěných kravínů, ty by stačilo uvést znovu do provozu. V naší obci stojí stále velký komplex kravínů, kde jsou tři velké kravíny pro krávy, jeden pro býky na maso, obrovský sklad na seno, velká vybetonovaná silážní jáma a velké vybetonované úložiště na mrvu. Teď je to už leta prázdné, ale nikoliv zdevastované: je to oplocené, okna nejsou vymlácená atd., to by šlo uvést do provozu velmi rychle. V r.1970, čili za zločinné komunistické diktatury, to bylo v plném provozu, denně sem dojížděla cisterna pro mléko. Dále by se v okolí přestalo pěstovat tolik řepky, ale o to více kukuřice a dalších obilnin, které by se převážně zkrmily pro mléčnou, masnou a vaječnou produkci.Cukrovar v Hrochově Týnci nám už ale nikdo nevrátí. Po netu chodí fotodokumentace, jak to s ním dopadlo. Toho se zmocnili Francouzi (byl postaven v r.70 a zpracovával ročně 300 000t řepy z okolí). Slibovali, že ho udrží v provozu (technologie byla sotva 10 let stará), ale nelenili, s vynaložením značných nákladů cukrovar zbourali a sešrotovali. Poslední snímek z dronu zobrazuje už prázdnou plochu se zbytky šrotu.

PS: měl jsem kdysi pochybnou příležitost vzít do rukou 9-kilogramovou kostku zlata. Někdy v 50.letech uspořádali komouši v sále pražského Autoklubu v Opletalce výstavu zkonfiskovaných cenností - co tak naloupili statkářům, zlatníkům, majetným lidem atd. Sál byl plný stolů plných zlata, šperků, drahého kamení, atd. Všude stáli fízlové v civilu. Jako rarita byla předváděna 9-kilová kostka zlata, která byla jen o něco málo větší než kostka másla. Tu nikdo nezvednul jednou rukou.


Josef Komárek