Tak tady máme zase zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti...

17.02.2020

Tak tady máme zase zprávu MV ČR o extremismu a předsudečné nenávisti (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti za druhé pololetí roku 2019).

Tedy, na rozdíl od veřejných informací BIS jsou to zprávy poměrně nové. 

Hned v prvním odstavci této zprávy jsem se dočetl, že: "Anarchisté a dogmatičtí komunisté procházejí obdobím stagnace a obtížně oslovují veřejnost." 

Chvála Bohu, alespoň jsem se dozvěděl, kdo patří mezi extrémisty, případně kdo projevuje předsudečnou nenávist.


Další perla na sebe nenechala dlouho čekat. 

Hned v kapitole 1.3. Projevy předsudečné nenávisti se podřízení ministra Hamáčka odvážně pustili do politologických úvah. 

Dovolím si ocitovat několik pasáží:

"Kauza kolem pomníku maršála Koněva v Praze ukázala, že tradiční politologické kategorie se rozmělňují a dřívější ideologičtí oponenti mohou nalézt v některých případech společné téma. Proti odstranění sochy tak společně protestovali dogmatičtí komunisté, příslušníci domobran, zástupci dezinformačních médií šířících nenávistné předsudky, protiimigranští a protimuslimští aktivisté, či bývalí neonacisté. ... Pojítkem těchto skupin je deklarovaný pozitivní vztah k vlasti a Rusku."


Zákonitě jsem si položil několik otázek:

  1. Když Hamáčkovo ministerstvo vnitra překvapuje to, že se různé subjekty mohou sjednotit na přístupu k některým otázkám (např. socha maršála Koněva), proč je nepřekvapuje to, že se v naší Poslanecké sněmovně dávají dohromady různé koalice (ať už vládní, či opoziční), aniž by deklarovaly pozitivní vztah k vlasti?
  2. Proč toto MV ČR považuje "dogmatické komunisty", příslušníky domobran, zástupce dezinformačních médií šířících nenávistné předsudky za subjekty, které projevují předsudečnou nenávist a na druhé straně se toto ministerstvo vůbec nezmiňuje například o některých dogmatických parlamentních politických subjektech, nezmiňuje se o ČT, která dlouhodobě informuje občany nevyváženě a jednostranně, proč nezmiňuje řadu masmédií takzvaného hlavního proudu, která neobjektivně a mnohdy až nenávistně osočují a dehonestují ty, kteří mají jiný názor na sdělovanou problematiku? Nepřibližuje se používání dvojího metru při posuzování stejných (obdobných) skutků k vyjádření předsudečné nenávisti?
  3. Proč Hamáčkem řízené ministerstvo ve své zprávě cudně zamlčuje nenávistné projevy starosty Řeporyjí, které měly daleko větší publicitu a negativní dopad na naší společnost, než vystoupení několika desítek lidí u pomníku maršála Koněva?
  4. Proč MV ČR považuje za projev předsudečné nenávisti deklarovaný pozitivní vztah k vlasti?
  5. Proč toto ministerstvo do své zprávy nezahrnulo fakt, že některé aktivity EU v oblasti přepisování historie (nejen) druhé světové války zavdává příčinu k vyhrocování vztahu uvnitř naší společnosti a je vodou na mlýn "revitalizaci" neofašistických tendencí ve společnosti?

Takových a podobných otázek bych mohl pokládat ještě celou řadu. 

Ale asi se odpovědí nedočkám, maximálně budu zařazen do příští zprávy MV ČR o projevech extremismu.

Ještě jsem byl zvědav na jednu pasáž této zprávy. 

Ta se týká znění navrhovaného Zákona o nakládání se zbraněmi ..., sněmovní tisk 669. 

Původní návrh tohoto zákona se jen hemžil domobraneckými spolky, které MV ČR pokládá za extremistické.

Později poslanci návrh upravili tak, že se z něj vyškrtalo slovo domobrana.

Hned v kapitole 1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny jsem se mimo jiné dočetl:

"Ministerstvo vnitra připravilo návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR, který zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice ... které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem. ... Domobranecké skupiny podporované některými dezinformačními weby, proti této legislativě začaly ihned protestovat. ... Nadále platilo, že domobrany sdružovaly reálně pouze desítky osob důchodového a předdůchodového věku, které fakticky nevyvíjely téměř žádné aktivity."


Tak jsem se dozvěděl, že několik desítek vlastenců důchodového a předdůchodového věku, kteří fakticky nevyvíjeli téměř žádné aktivity (maximálně si udržují návyky získané službou v armádě) jsou nebezpečím pro tento stát. No, ale paměť je "sviňa", jak říká můj kamarád. Hned jsem si vzpomněl na několik zajímavých případů, které souvisí jak s předsudečnou nenávistí, tak i s ohrožováním národních zájmů ČR.

  • Vzpomněl jsem si na to, jak před nedávnem náš ministr zahraničních věcí Petříček, po návštěvě Ukrajiny prohlásil, že proces rehabilitace banderovců, kteří za 2. světové války spolu s jednotkami SS páchali válečné zločiny, je vnitřní záležitostí Ukrajiny.
  • Vzpomněl jsem si na to, že tento ministr vyslal našeho velvyslance ve SRN na sudetoněmecký sraz, jako oficiálního představitele našeho státu. A to i přesto, že tato organizace má stále ve svých stanovách požadavky, které lze považovat za snahu po revizi výsledků 2. světové války, které byly formulovány v závěrech Jaltské a Postupimské konference.
  • Vzpomněl jsem si také na to, že před několika dny byla na našem velvyslanectví ve SRN (což je výsostné území ČR) prezentována kniha Od Prahy po Mikulov (Zwischen Prag und Nicolsburg). V této knize se autoři snaží dokázat, že se naši občané výrazným způsobem podíleli na holokaustu. Kromě nepravdivého osočování našich národů je zde evidentní snaha o "rozmělnění" viny hitlerovského Německa na těchto zločinech. Tyto případy už ale nejsou jen vnitřní záležitostí SRN, ale přímo se dotýkají národních zájmů ČR a její svrchovanosti. Kladu si otázku, proč se o těchto případech nehovoří v materiálu MV? Možná, že se spoléhají na to, že se těmito případy bude zabývat BIS ve své příští výroční zprávě. Uvidíme.


Porovnám-li nebezpečnost "demagogických komunistů a příslušníků domobran důchodového věku" s účinností dlouhodobého, jednostranného ideologického masírování našich občanů ze strany některých oficiálních masmédií a jejich vliv na výchovu zejména mladé generace, vidím nebezpečí trochu jinde. Vždyť mnohdy je slovo silnější zbraní, než jakákoliv zbraň střelná. 

A jen tak mimochodem, proč MV píše o dezinformačních webech? 

Cožpak vyjádření názoru v demokratické společnosti je dezinterpretace?

Jsem přesvědčen o tom, že ten nápis v Národním divadle - "NÁROD SOBĚ" nabývá opět na aktuálnosti


Ladislav Petráš