Nemusím asi ani připomínat, že o nějaké Mnichovské zradě v onom dokumentu není ani ta nejmenší zmínka...

16.12.2019

Komunisté zase vyskakují...?

Článek s tímto názvem byl zveřejněn dne 15. prosince, tedy včera a najdete jej lehce, neboť je (v době vydání tohoto článku) umístěn na titulní straně...

Články tohoto typu mi vždycky přivodí ty nejsmutnější vzpomínky na doby dávno minulé, kdy se určití lidé dobrovolně zviditelňovali tím, že měli potřebu veřejně (a hlavně velmi nahlas), říkat to, co bylo označováno za správné - Ústředním výborem KSČ, anebo rovnou z Moskvy.

Dnes tedy z Bruselu.

Zkrátka a dobře - Evropský parlament přijal usnesení o významu historické paměti pro budoucnost Evropy. 

V tom zmíněném článku pak jeho autor mluví po celou dobu o tom, jak správné toto usnesení je . Zdůrazňuji, že se nejedná o žádnou diskusi před rozhodováním Evropského parlamentu, ale naopak - to usnesení už padlo a změnit se na tom asi už moc nedá. Možná jen to, že příště by nás o takových (a jim podobných ) rozhodnutích, měly s dostatečným předstihem informovat naše sdělovací prostředky, alespoň ty, které našimi koncesionářskými poplatky udržujeme při životě.

Ten dokument vytvořila a předložila Evropskému parlamentu ke schválení eurokomisařka za ČR Věra Jourová

Dokument byl schválen 18. září 2019.

Studená válka namísto původního hlídání a zastrašování, se transformovala do války informační. Historická fakta - tedy alespoň ta všeobecně známá - se sice nemění, nicméně přiřazují se jim zcela nová vysvětlení a vytvářejí se interakce mezi nimi takové, které mají protivníka poškodit. Pokud jim lidé uvěří. 

Ti "hrdinové" všedních dnů - o nichž jsem se výše zmiňoval, jsou nutnou pátou kolonou takového "Goebbelsovského úspěchu".

Ale vraťme se k onomu usnesení. Zabývá se totalitními režimy a druhou světovou válkou.

Dozvíte se tam např., že II. Světová válka nevznikla 1. 9. 1939 napadením Polska, ale že "druhá světová válka, nejničivější válka v dějinách Evropy, byla zahájena v bezprostředním důsledku neblaze proslulé smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, která je rovněž známa jako pakt Molotov-Ribbentrop, a jejích tajných protokolů, jejichž prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu."

Dále "Evropský parlament žádá všechny členské státy, aby si na unijní i vnitrostátní úrovni dne 23. srpna připomínaly Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby v zájmu posílení povědomí mladé generace o těchto záležitostech zařadily do osnov a učebnic pro všechny školy v EU historii totalitních režimů a analýzu jejich dopadu; žádá členské státy, aby podporovaly zdokumentování pohnuté minulosti Evropy, např. překladem zápisů z norimberských procesů do všech jazyků EU."

Nemusím asi ani připomínat, že o nějaké Mnichovské zradě v onom dokumentu není ani ta nejmenší zmínka.

To je, co...?

Evropský parlament má dokonce tu drzost, že naprosto ignoruje šílenou zrůdnost nacistické ideologie nadřazené rasy a naplno rozjeté genocidy "podlidí" osídlujících všechna území na východ od Německa... a celému onomu nacistickému zvěrstvu, které nemá - a pevně doufám, že ani už nikdy nebude mít obdobu, říkají eufemisticky: totalitní režim...

To, že se komunisté ohradili - tomu se vůbec (na rozdíl od autora toho článku) nedivím. 

Divím se naopak tomu, že se neohradili europoslanci všech zemí. 

(Nebo alespoň zemí ležících na východ od Německa.)

Dodnes nám stačilo uctívat zvěrstva nacistického Německa 27. ledna

Tento den byl v roce 2005 vyhlášen Valným shromážděním OSN za Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Je naprosto průhledné, že Evropskému parlamentu dnes vadí asi samotný původ tohoto výročí... neboť je to památka na den, kdy byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka)...

A pokud jde o uctívání památky obětí totalitních režimů, mám za to, že by bylo mnohem "normálnější" slavit jej místo 23. srpna, např. v den, kdy došlo ke zbourání Berlínské zdi...

Ale na to všechno už je asi velmi, velmi pozdě...

Související: Drang nach osten


Petr Máj