Tendence urážet a zesměšňovat jednoduchý lid se v současnosti stává jakýmsi sportem.

26.09.2019

Lidé si už zvykli na to, že opoziční a koaliční politici se nejednou dostávají do vzájemných, velmi ostrých slovních výměn a sporů. Už je to považováno za normální a s blížícími se volbami to ještě více graduje.

A nejednou to graduje až do vzájemných urážek, ovšem to, k čemu došlo nedávno při podobné potyčce, překročilo všechny meze.

A překročilo je tím, že už nešlo o obvyklé, vzájemné urážení se dvou stran, ale bezprecedentní urážky dopadly také na stranu třetí. Na stranu voličů. Na nezanedbatelnou část národa, který ve svobodných demokratických volbách volil tak, jak to považoval za dobré, a za charakter jeho volby ho nemá právo nikdo urážet.

O co konkrétně jde?

Při nedávném pokusu o odvolání premiéra Pellegriniho řekl poslanec strany SaS, lékař Peter Osuský premiérovi, že jeho voliči "mají jen první signální soustavu a bliká jim světélko, když sežerou seno".

Nad slovy pana doktora a pana poslance se je hodné pozastavit a podrobněji si ozřejmit, co svým výrokem vlastně řekl nezanedbatelné části národa a za co ji považuje.

V první řadě si je třeba uvědomit, že v osobě pana Osuského se setkaly dva druhy arogance. Už téměř běžná arogance a nadřazenost lékaře, s aroganci a nadřazeností poslance parlamentu, který sám sebe nevnímá jako služebníka národa, ale naopak, jako výjimečnou osobnost, nadřazenou národu.

Za druhé si je třeba uvědomit, že ať už v opilosti, nebo v emocionálním rozrušení při hádce, člověk nechtěně často řekne to, co si skutečně myslí. A to je případ pana Osuského.

No a za třetí si je třeba uvědomit, že to, jakým způsobem posuzujeme jiné, a jak se na ně díváme, vydává v konečném důsledku vždy svědectví o nás samotných a o charakteru našeho vlastního myšlení. 

Čili v tomto případě svědectví o vnitřní aroganci, nadřazenosti a domýšlivosti člověka, který je přesvědčen o tom, že on sám, i ti, kteří mají podobné názory, jsou mnohem hodnotnějšími lidmi, jako ti, co mají názory odlišné.

Pokud se podíváme na konkrétní počty těch, kterých se týká výrok pana Osuského, tak jde v první řadě o voliče strany Směr. Ta má v současnosti preference okolo 20 procent, co přeměněno na reálná čísla představuje přibližně milion lidí.

Ale pojďme ještě dál a uvědomme si, že voliči stran, které se nacházejí v současné koalici se Směrem na tom asi také nebudou mnohem lépe, protože se přece nacházejí v jednom spolku s těmi, "co mají jen první signální soustavu a bliká jim světélko, když sežerou seno".

Jde o stranu Most-Híd 4 procenta a Slovenskou národní stranu 7 procent, co je celkem 11 procent, čili okolo 500 000 tisíc lidí.

No a nevyhnutelně do toho třeba započítat také voliče strany Mariána Kotleby, kteří z hlediska charakteristiky jejich inteligence budou na tom podle úsudku pana Osuského ještě mnohem hůř, protože s nimi nechtějí spolupracovat ani Směr, ani Slovenská národní strana, ani Most-Híd. Jejich volební preference jsou přibližně 10 procent, co je dalších 500 000 tisíc lidí.

V souhrnu to vše představuje něco přes dva miliony obyvatel Slovenska, čili dá se říci, skoro polovičku národa. 

Podle pana doktora a pana poslance Osuského tedy polovička národa patří do kategorie lidí, "co mají jen první signální soustavu a bliká jim světélko, když sežerou seno". 

Takové má tedy pan Osuský mínění o Slovácích.

Tendence urážet a zesměšňovat jednoduchý lid se v současnosti stává jakýmsi sportem v elitních opozičních kruzích. 

Paní poslankyně Janka Cigániková svého času například prohlásila, že "je obyčejný nekňuba každý, kdo málo vydělává". 

A protože relativně málo, čili určitě méně než vydělává ona, vydělává většina národa, jsou to podle ní vše jen neschopní ňoumové.

Ale paní poslankyně naštěstí také názorně ukázala, jak se stát solventní. 

V první řadě tak, že se stanete poslancem a z daní nekňubů je budete urážet a vysmívat se jim do očí. 

No a do parlamentu se můžete dostat třeba prostřednictvím lechtivých, eroticky laděných fotografií tak, jako paní Cigániková, čímž ukázala, že něco takového, jako je mravnost pro ni mnoho neznamená.

Známé jsou také slova pana Trubana na adresu "robošů" a dobře známé je také zesměšňování štúrovců, při kterém se trochu pozastavíme. 

Z hlediska liberálů je zesměšňování slovenských národovců logické ze dvou důvodů. Za prvé proto, že šlo o lidi vysokých morálních a mravních kvalit, co se už dnes nenosí, viz paní Cigániková. A za druhé proto, že štúrovci nehledali své vlastní dobro, ale ze všech sil se snažili o dobro slovenského národa. 

A to i za cenu osobního strádání, co se už také nenosí a považuje za směšnost.

Také štúrovci ve své době měli tisíc důvodů, proč by mohli vlastním národem pohrdat, ale oni byli praví služebníci národa, kteří se ho snažili vést a pozvedat, a ne zesměšňovat a ironizovat tak, jak to dělá současná, liberálně opoziční elita.

Těmto lidem nejde o národ, kterým otevřeně pohrdají, ale jen o to, by se vyšvihli nahoru a charakterem své politiky podporovali především zájmy nadřazené elity. 

Jednoduchý lid je podle nich jen obyčejný "plankton" tak, jak se o něm vyjádřil milý pan herec Maroš Kramár. Je to jen hloupý "plankton", který slouží za potravu velkým rybám.

A jedině o tyto velké ryby jde! 

To je elita národa! A tato elita a její příznivci žijí zejména v Bratislavě a v ostatních velkých městech. Vše ostatní je jen "plankton". Vše ostatní jsou bytosti, "co mají jen první signální soustavu a bliká jim světélko, když sežerou seno".

Elita táhne k elitě! A tak pseudo intelektuální a pseudo umělecká bratislavská kavárenská elita a její příznivci zcela přirozeně inklinují ke světové elitě USA a západní Evropy, jako ke svému velkému vzoru a ideálu. A tento jejich vzor a ideál s elitářsky arogantní nadřazeností šlape po nejrozličnějších národech světa, vyhrožuje jim, uvaluje na ně sankce a ekonomicky a vojensky je ničí. 

A to vše pod zdáním práva, protože jsou to přece národy, jejichž obyvatelstvo "má jen první signální soustavu a bliká jim světélko, když sežerou seno". A proto jim musí z přirozené podstaty věci vládnout ti, co na to mají. Čili elita!

A tak to má být také na Slovensku! Také zde má vládnout pseudo intelektuální a pseudo umělecká, liberální elita a její příznivci. 

Elita, která Slovensko ochotně přenechá drancování světových elit, jen ať se ona sama má dobře. Vždyť národ, to jsou podle ní v podstatě jen primitivové, kteří mají makat, držet hubu a krok.

Takto by to mělo být podle gusta liberálních politických opozičních kruhů a liberalismem prosáklých médií, protože přesně toto vyjádřil pan doktor a pan poslanec Osuský svými slovy, pokud se do jejich významu a smyslu hlouběji ponoříme.

A ty, národ slovenský poznej, za co tě určité elitní, společenské a politické kruhy mají! A v nadcházejících volbách se zařiď podle toho!


František Skopal