Tento článek je psán tak, aby se jeho autor nedostal do vězení

11.02.2020

Češi jsou jedním z nejvíce tolerantních národů. To prohlásím hned zkraje. Nejenže, stejně jako například předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová, mám otce cizince ( ale matku Česku, Vladimíra je tuším původem z Alžírska a jmenovala se Al Malikiová ) a v životě jsem se v ČR nesetkal s diskriminací, tak musím smeknout před tím, jak trpělivě snášíme obtěžování že strany značné části Romského ( cikánského ) etnika. Tento článek je psán tak, aby se jeho autor nedostal do vězení, tak si prosím Vážený čtenáři dosaďte v některých pasážích vlastní přiléhavější ( "peprnější" ) přirovnání a názvy. Ale ne ve veřejné diskusi s digitální stopou, nechceme přeci k soudu, že?

A o tom to přesně je. 

Nemůžeme se k věci ani svobodně vyjádřit. 

Tím však režim problém nevyřeší. 

Dám jednoduchý příklad, který mě teda osobně dost štve. 

V České republice je odhadem 100 tisíc lidí bez domova, což je asi 1300 občanů na každý ze 76 okresů. 

O těchto tisíci tři sta lidech a jejich osudech prakticky žádné okresní noviny neinformují. 

A potom čtu například v Nymburském deníku 3 ,, zoufalé" a ,, alarmující" články na titulní straně o jakési romské rodině, která se ocitla bez domova, protože zničila své předchozí byty ( o tom se nepíše ) a ještě ve čtvrtém článku bylo informováno, že dostala další ( https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/nb_romove_elektrarna.html ). 

6 cikánů se dočkalo happyendu, budiž jim to přáno, ale zbylých 1294 občanů okresu, kteří umrzají a chodí s mokvajícími ranami, se má spokojit s vysvětlením, že ,,si za to můžou sami" a že mohou ,,demokraticky chcípnout" bez pomoci

Čím si to vysloužili, snad ne tím, že nejsou cikáni. To by byl přeci rasismus! A pak že u nás není!

Jak je možné, že titíž cikáni dostali ubytování, samozřejmě hrazené z veřejných peněz, příspěvky na živobytí ( a mnozí ještě invalidní důchody ,,na hlavu" ), ještě k tomu mají dostatek prostředků na drogy a tak fetují, vesele vyhrávají ty své ,, čardáše"a obtěžují celou ulici hlukem, nepořádkem a násilím. 

Ne, opravdu toto porušuje všechny lidské normy, netoleroval by to Rus, Číňan, Brazilec, ani třeba Íránec. 

Snad nikde ve světě.

Jak je možné, že vesměs negramotní cikáni okolo sebe strhnou tolik pozornosti, vždyť by do toho Nymburského deníku neuměli ani napsat řádný dopis, maximálně rozbít redakci výlohu a vysypat odpadky ( možná by byly lepší, než výtvory takových redakcí ) na chodbě Deníků s univerzálním prohlášením ,,Aby chcípli ty gadže, rakovinu do nich!"

Takový odporný rasismus, kdy nám ( rozuměj neromům ) naši milí Romští spoluobčané přejí smrt, za to že jich většinu živíme! 

Ale to se přeci nedělá, ani pes nekouše do ruky, která ho živí!

Kdo je to proboha naučil? 

A kdo udržuje okolo nich tolik nepřiměřené pozornosti ( bohužel špatným směrem )? 

Snad neziskovky, které dostávají peníze od dalšího etnika ( vlastně náboženského přesvědčení a ideologie ), jehož nesmíme kritizovat. 

Pánové Soros a další vědí kam investovat, když chtějí uplatňovat metodu ,,rozděl a panuj". 

Dlouhé nosy je vedou neomylně tři a půl tisíce let za parazitováním na druhých. 

Není to antisemitismus, ale antijudaismus. 

Chcete-li znát díla, které se minimálně vyrovnají svoji nenávistí a plány Hitlerově Main Kampfu, tak si přečtěte Talmud, Tóru a další nenávistné judaistické sbírky tezí v původním znění. 

Jedni měli za vyvolený národ Němce, další Židy. Jaký je v tom rozdíl? Obojí je fašismus. Nevěříte? 

Tady jsou ,,perly" z judaistických pouček.

Následují šokující, ale přesné citáty z různých knih talmudu.

  1. Sanhedrin 59a: "Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře."
  2. Abodah Zara 26b: "Nejlepší z nežidů musí být zabiti."
  3. Sanhedrin 59a: "Gój, který strká nos do Zákona (talmud) je vinen smrtí."
  4. Kniha Davidova 37: "Pokud je žid povolán aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz bude zabit.
  5. Yebhamoth 11b: "Pohlavní styk s malou holčičkou je dovolený, pokud jsou jí aspoň 3 roky."
  6. Schabouth Hag. 6d: "Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací."
  7. Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále."
  8. Aboda Sarah 37a: "Nežidovská dívka, která je 3 roky stará může být znásilněna."
  9. Gad. Shas. 2:2: " Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít."

Alternativa se oprávněně pohoršuje nad poklesky ideologie/věroučení Islamismu, ale Judaistickou sektu, která je prapříčinou obojího, nechává bez povšimnutí ( kromě Aeronetu, abych nekřivdil )! Chucpe.

Sami vidíte a čtěte, že tento článek nakonec nemá s Cikány ani zase tolik společného. 

Rozhodně není namířen proti těm, kteří žijí v souladu s okolím! 

Naopak je zájmem všech slušnějších Romů/cikánů, kteří se chtějí zbavit obecného jha ,, nálepky" nepřizpůsobivých, vědět, že jsou právě ti slušnější obětí mocenské hry ,,majitelů peněz" a neziskovek.

O etnicitě to není, je to o chování a působení ( přizpůsobení ) ve společnosti. 

Za socialismu cikáni pracovali a byl klid. 

Je evidentní, že po převratu se jich ujaly různé neziskové trafiky a iniciativy, kdy je jejich právníci začali učit různé kličky a pamflety.

A kdo stojí za tzv. ,,neziskovkami" to přeci víme... 

Vidím, že jsem článek napsal tradičně po svém ( tj. méně korektně ). 

Ale když není nazbyt. 

Kdokoli mě bude kvůli textu otravovat, tak platí jedno: Je to rasismus! 

Justiční a policejní rasismus proti neŽidovi a necikánovi a ,,popírači konspirační teorie rasismu v Česku":-) 

A ještě platí článek 23 Ústavy ( LZPS ).


 Daniel Novák 

Q.S.

"Státy, kde neplatí spravedlnost se mění v peleše lotrovské" /sv. Augustin/

Jak vidno....