Toto jsou trpké plody vnucovaného pocitu viny, který globální finanční elity začaly Evropanům vnucovat po roce 1945

25.11.2019

Kam až přivedl Evropany vnucovaný pocit viny se ukázalo na příkladu mladého Nora. Toho znásilnil somálský uprchlík, který byl následně odsouzen do vězení a poté deportován zpět do Somálska.

Mladý Nor Karsten Nordal Hauken sám napsal norské televizi NRK, že sice po aktu trpěl depresemi, ale cítí i vinu, že byl násilník deportován zpět do Somálska.

Mladý Nor sám sebe rovněž označuje za antirasistu a feministu.

To jsou trpké plody vnucovaného pocitu viny, který globální finanční elity začaly Evropanům vnucovat po roce 1945. 

Nejprve za židovský holocaust, pak za koloniální minulost, následně za útlak menšin, za klimatické změny a nyní i za to, že jsou běloši. 

To se týká i těch národů, které s uvedenými událostmi neměly nic společného. 

Jako například Češi. 

Ti byli jednou z prvních obětí nacistického řádění, kolonie nikdy neměli, menšiny neutlačovali (naopak!) a přesto i jim je vnucován pocit viny za výše uvedené události. 

Podobnou propagandu musíme rozhodně odmítnout. 

Jak z ciziny, tak z kruhů domácích protičeských kolaborantů, skupin a menšin.


Zdroj

Q.S.

Tento způsob myšlení a uvažování je naprosto zvrácený. Připravuje člověka o sebeúctu a přesouvá vinu ze zločince na oběť. Je to ukázkový příklad podpory zla. 

Všimli jste si jak velký pokrok v legitimizaci temnoty prostřednictvím výchovy a legislativy se za poslední léta učinil?

Dnes se již nacházíme v bodě, kdy je člověk nucen obhajovat /skoro bych řekl marně/ normálnost, zatímco zvrácenost je dávána za příklad a legislativně krok za krokem upevňována jako nadřazená forma bytí....

Existuje větší důkaz pádu a konce společnosti, která toto přijme?