Trio tvořené Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou centrální bankou a Evropskou unií. Vše v rukou vyvolených človíčků.

06.11.2019

Neoliberální fašismus MMF...