Univerzum kypí životom. Je to jedna obrovská, vysokointeligentná živá bytosť.

06.11.2019

Prednáška Klausa Volkamera zo 4.2.2012 

Fascinujúce rozprávanie Klausa Volkamera o svojich 30-ročných experimentoch v oblasti jemnohmotnosti, žiarenia zvyšujúceho alebo znižujúceho entropiu, rozšírení rovníc špeciálnej relativity. Dokazuje, že nielen ľudia, ale prakticky všetko okolo nás má životné polia, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Prítomnosť tohto jemnohmotného poľa dokazuje jednoduchými experimentmi.Toto jemnohmotné pole sa napája na fázové hranice.