V Americe vyznamenaný hrdina, v Čechách zakázaný! Jeho vyprávění je neuvěřitelné!

18.11.2019

Q.S.

To je tedy síla....