V důsledku právně nejasných a „pružných“ pojmů v návrhu zákona, jako je například hanobení EU vlajky, znaku nebo hymny, by za jakoukoli kritiku EU hrozilo dokonce vězení.

17.02.2020

Tisk 19/14378 německého Bundestagu zpochybňuje svobodu projevu, která je v Německu zaručena ústavou. Elity EU se tak znovu odmaskovaly a protlačují pomocí německé vlády svoji totalitní agendu - v německé vládě má Brusel ochotného vykonavatele represí proti vlastnímu obyvatelstvu.

Návrh zákona o zavedení § 90c trestního řádu je velmi zvláštní. Po legislativní iniciativě Spolkové rady následovalo v Bundestagu pouhých 30 minut na diskusi a již v blízké době je důvod se obávat, že bude trestně stíhána jakákoli kritika EU.

Další krok

V důsledku právně nejasných a "pružných" pojmů v návrhu zákona, jako je například hanobení EU vlajky, znaku nebo hymny (které ovšem podle Lisabonské smlouvy neexistují), by za jakoukoli kritiku EU hrozilo dokonce vězení. Tento zákon představuje další krok k úplnému zrušení svobody projevu v Německu.

Svévolné blokování a mazání na Facebooku a YouTube kvůli výrokům kritickým vůči vládě nebo migraci, omezení obsahu a dosahu na sociálních sítích občanů, je v Německu již dlouho smutná realita.

Tyto cenzurní zásahy nyní německá vláda, za nadšeného souhlasu mainstreamovými médii, vtělila do zákona. Skutečnost, že některé autoritářské státy s povděkem přijímají tyto útlakové mechanismy - "Made in Germany" - jako návod, ani to již Berlínu nevadí.

EU elity neponechávají nic náhodě, a nechávají si nyní německou vládou schválit vlastní zákon EU o cenzuře

Navržený trest je až tři roky vězení nebo pokuta. 

Zde je návrh zákona Spolkové rady:

Trestní zákon se doplňuje takto

§90c

Hanobení Evropské unie a jejích symbolů

(1) Kdo veřejně, na shromáždění či demonstraci nebo distribucí písemností hanobí vlajku nebo hymnu Evropské unie, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo pokutou.

(2) Stejně bude potrestán každý, kdo odstraní, zničí, poškodí, veřejně zneužije, učiní nepoužitelnou nebo zhanobí vlajku Evropské unie. I pokus je trestný.

Zdůvodnění

Podle současné právní situace nejsou symboly Evropské unie, jako je vlajka, symbol a hymna, dostatečně chráněny trestním právem. Z důvodu zvláštního významu Evropské unie pro Spolkovou republiku Německo je třeba přijmout příslušné legislativní opatření. Záměrem zákona je poskytnout orgánům činným v trestním řízení možnosti k tomu, aby podnikali rozhodné a účinné kroky proti činnostem jejichž cílem je pohrdání základními hodnotami Evropské unie.

Půjdeme bručet?

Na žádost EU jsou nejen německá federální vláda, ale také Velká koalice v Bundestagu připraveni konat, aby omezily svobodu projevu a svobodu tvorby prostřednictvím dalších trestních zákonů a to vše ve jménu "autority a suverenity EU". 

To, co znělo jako plán na zavedení totalitního státu EU, se v Německu v lednu 2020 stává realitou. 

Občana lze prostřednictvím tohoto paragrafu pouze za kritiku EU kriminalizovat. 

Už jen riziko, že za vyjádření či jednání budete obžalován a vláčen po soudech, zmenšuje koridor svobodného myšlení.

Když se na příští demonstraci zemědělců na plakátu se symbolem EU objeví srp a kladivo, jako kritika stupňujícího se centralismu a bruselského regulačního šílenství, hrozí dotyčným podle tohoto navrhovaného zákona trestní stíhání a vězení.

Obrázky se zkratkou "EU-SSSR" jsou na internetu sdíleny stovkami tisíc uživatelů kritizujících plánovanou ekonomiku EU. Po ratifikaci tohoto zákona existuje velké riziko obžalob, odsouzení nebo dokonce uvěznění tisíců těchto osob.

Člověk si klade otázku, jak velký musejí mít "elity EU" strach, když se tak zoufale bojí svobody projevu. Erich Honecker, někdejší šéf NDR, nám to už neřekne. Ale jeho někdejší příkladná svazačka Angela Merkelová nese vlajku totality vysoko vztyčenou. Včetně toho, že zmínit to, bude opět znamenat žalář.

Tak přece vypadá EU (liberální) demokracie v praxi. Brzy u nás, soudruzi! Vždyť Německo - náš protektor a vzor!


Zdroj