V posledním období se stále více objevují nápady a jevy, které lze nejpřesněji popsat jako „čím blbější, tím lepší“.

25.08.2019

Ačkoliv jde často o věci, na které by normální soudní lidé ještě před páry lety reagovali zaťukáním si na čelo, začínají se v jakési davové hysterii v Evropě a v USA stále více ujímat. Je to důkaz o postupném rozkladu tzv. euro-atlantické zóny a zejména její společnosti, zatímco ta euro-asijská zóna s postupem času funguje stále lépe.

Roste tam HDP, zvyšuje se tam vzdělanost, zvyšují se tam i ambice na světové scéně. Prostě "tam to žije". O té euro-atlantické naopak platí, že "tam se blbne". Bohužel. A proč bohužel? No protože do té euro-atlantické patříme i my a je u nás dost "politiků", kteří nás setrvale vyzývají, abychom té euro-atlantické zóně vlezli ještě hlouběji do pozadí, byť ta nám přitom dává najevo, že o nás jako o slovanský národ nestojí. Má na nás zájem čistě jen jako na své kolonii.

Přitom ti rozumnější občané u nás již příliš nestojí o to dělat na Západ za třetinové platy, zatímco od nás ročně odtéká zisk vytvořený prací našich lidí po stamiliardách. Jen ti, kteří se prací vytvářející hodnoty neživí (politici, někteří herci a profesoři, díky jejich výuce i studenti a dále neziskovky) "to vidí jinak". Tedy dělat jiným poskoka až do roztrhání těla a být z toho ještě správně nadšen. Sami tak ale nečiní, pouze od těch druhých se to očekává.... A z jejich peněz přitom žijí. A více než dobře. Jak dlouho ještě?

Abych zdokumentoval, co mám konkrétně na mysli, uvedu pár příkladů, resp. logických nesrovnalostí:

1/ jsme spojenci těch, kteří vyvolávají války na Blízkém a Středním východě, jakož i v severní Africe, aby tak vyprovokovali exodus utečenců. Ti pak míří do Evropy, nikoliv do jim mentalitou, náboženstvím, zvyklostmi a vzdáleností daleko bližším arabským zemím v sousedství. EU prosazuje jejich dovoz do Evropy a rozmisťování v členských zemích za peníze evropských daňových poplatníků. Členským zemím pak vnucuje kvóty na jejich rozdělování apod.

Proč?

Odpovědi jsou hned dvě a obě správné, jak následuje:

a/ jde o cílený proces a globalistickou zbraň s cílem zničení Evropy ve stávající podobě a její přeměny na novou smíšenou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90, se schopností vykonávat příkazy, avšak s neschopností se bránit. Cílem je snížit spotřebu v Evropě a tím i životní úroveň jejích obyvatel. Prostředkem k tomu je přeměna evropských zemí na jedinou 4. říši, následně pak na Evropský islámský chálifát. Nástrojem k realizaci těchto změn je EU a její vedení a dále jejich spolupracovníci ve vedení členských zemí EU vč. té naší;

b/ do Evropy, "kde se dává vše bezpracně a zdarma" se dnes hrnou či jsou organizovaně přepravováni ekonomičtí migranti. Jakýkoliv válečný uprchlík ztrácí tento statut opuštěním první bezpečné země v sousedství své země, je-li tam ovšem válkou vůbec ohrožen. K nám tedy žádný válečný uprchlík nemůže dorazit ani náhodou.

Odpověď na to, proč směřují do Evropy a nikoliv do blízkých bohatých arabských zemí dávají někteří činitelé z těchto bohatších arabských zemí sami, když říkají:

- migranti by museli písemně se zavázat dodržovat v naší zemi zákony;

- migranti by tam museli pracovat;

- migranti by museli splatit veškeré peníze, kterými je tamní vláda při vstupu opatří;

- při porušení či nedodržování uvedených pravidel hrozí migrantům tresty a následně vyhoštění, nepůjde-li o trest nejvyšší.

Evropané prý na to jednou taky přijdou, pokud už ale nebude pozdě. Tolik tedy vyjádření představitele arabských zemí, těch bohatších.

Zatím si jako Evropané řežeme pod sebou větev, a to dokonce dvakrát. O dalších otázkách, kdo a z čeho migranty u nás bude živit, jak to bude s vodou, kde budou bydlet, co tady budou dělat a co nastane, až zemi islamizují, si každý rozumný člověk udělá jistě obrázek sám. Pro představu stačí uvést zajímavost, jak se lidé budou povinně chodit modlit v nepřetržitých provozech, či jak budou autobusy či jiná městská doprava stavět kvůli povinné modlitbě všech pasažérů;

2/ mnozí z našich spoluobčanů žijí v představě, že budeme bránit proti masovému přílivu migrantů naše hranice (kým, čím, jak a na čí rozkaz?) avšak přitom nadále setrváme v EU, která nás přitom ale nutí do uzavírání smluv na jejich přijímání, do různých kvót na jejich přerozdělování atd. Že je to protimluv? Ano, ale někteří lidé ani to nechápou. Proč?

Nelze přece dělat souběžně oboje podle pohádky B. Němcové "O chytré horákyni". Tedy buď jedno, nebo to druhé. Oboje současně nelze.

3/ prosazujeme LGBT stejně jako migrační politiku. V muslimských zemích je přitom zvykem shazovat homosexuální členy společnosti se střech. Jak se s tím v našich podmínkách vypořádáme? Oboje současně podporovat nepůjde.

4/ Bojujeme slovy proti oteplování a nově i proti nedostatku vody u nás, v praxi ale nejen že proti tomu nic konkrétního neděláme, nýbrž necháváme zastavovat další plochy zemědělské půdy různými sklady či developerskými projekty, betonovat zemi atd. místo toho, abychom budovali stavby k retenci vody v přírodě, obnovili hloubkovou orbu půdy, sázeli lesy apod. Stávkování studentů ve školách neschopných zalívat si ani květiny ve vlastní třídě je snad zbytečné komentovat.

5/ Euro-atlantická zóna začíná ekonomicky (ale i technicky) zaostávat. Problémy řeší ale po svém.

 • místo podpory rozvoje nových technologií a obchodu dává stále více peněz na financování své migrační politiky a věnuje se stále více sankcím v oblasti mezinárodního obchodu a zbrojení;
 • nemá fakticky žádný další plán rozvoje (USA si nechaly v minulosti vymístit některé výroby na Dálný východ a další výroby to čeká, zatímco Evropa se připravuje na svoji islamizaci. Mají tedy "jiné starosti").

Jako náhražkové téma proto v euroatlantické zóně přichází eko-aktivismus či dokonce klima-alarmismus. 

V důsledku toho:

- Gréta nám cestuje do USA jachtou, aby snížila uhlíkovou stopu, kterou vzápětí rozmnoží cestováním letadly posádka, která si přijede do USA k odvozu oné jachty;

- studenti stávkují namísto studia údajně za ochranu životního prostředí, aniž by byli schopni zalévat si alespoň ve škole květiny v květináčích;

- brazilský prezident Bolsonaro vyzývá k tomu, aby lidé chodili "na velkou" jen jednou za 2 dny a snižovali tak svoji "uhlíkovou stopu, zatímco přitom nechává vesele kácet velké plochy amazonského pralesa (plic zeměkoule), čímž naši planetu poškozuje více než kdo jiný;

- omezení chovu hovězího dobytka, který prý příliš "prdí" patří již do Dikobrazu. Teď již lze čekat, že někoho brzy napadne začít snižovat počty lidí na planetě pod stejně nesmyslnou záminkou. V případě prodeje povolenek na "prdění" nás čekají netušené časy, stejně jako v případě placení daně za konzumaci masa. 

(Autorům těchto nápadů zřejmě nikdo zatím nevyjevil, že nejvíce nadýmání způsobují luštěniny);

 • máme přecházet od fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí) na elektrickou energii, a to vč. pohonu aut, tedy elektromobilů. Nikdo ale neřeší, kde tolik elektřiny vezmeme, zvláště pak vyřadíme-li z provozu též jaderné elektrárny. Vítr a slunce to nezachrání, že bychom přešli na spalování fosilních paliv, abychom měli dost té elektrické energie? A z ní jak jinak opět platili daň a tvářili se, že jsme něco vyřešili?

5/ Hovoříme o míru a obraně, zatímco se podílíme jako součást NATO na provokacích na ruských hranicích ve snaze válku vyvolat, ačkoliv řešení problémů silou, jakož i pouhé vyhrožování silou je v přímém rozporu s ustanovením čl. 1 zakládací (washingtonské) smlouvy NATO. Očividně tomu nevěnujeme potřebnou pozornost. Nebo nám to nevadí?

Zatím se účastníme agresí v různých koutech světa, dokonce si k tomu kupujeme i americké vrtulníky;

6/ Slovy bojujeme proti korupci, zatímco v praxi podporujeme růst organizovaného korupčního prostředí prostřednictvím dotací z EU. Eurodotace jsou ve své podstatě geniálním prostředkem ke korumpování našich politiků, škol, některých vědeckých institucí, dalších organizací a subjektů z našich vlastních peněz, které předtím do Bruselu sami odešleme.

A tak lze dále pokračovat, a to ještě dlouho.

V této souvislosti je zapotřebí klást si naléhavě otázky:

 • proč se namísto tohoto třeštění nepoučíme z historie naší planety a z pohybu planetárních těles, neboť již i v minulosti byla na Zemi období chladná a teplá?
 • proč nejsme raději šetrnější k přírodě zvýšenou péči o lesy, zemědělskou půdu, udržování vody v krajině a o celkovou krajinotvorbu? Omezení průmyslových exhalací je důležité, nikoliv však rozhodující. Přesto se snažme o jejich omezování;
 • proč setrvale usilujeme o neomezený růst (viz HDP) na planetě s omezenými zdroji a jak tento rozpor řešit? (Řešení by bylo, avšak předpokládá změnu v celkovém finančním systému);
 • jakou budoucnost si vlastně připravujeme?
 • kam a s jakými důsledky chceme toto rostoucí bláznovství až dovést, vždyť uhlíkovou stopu zanechává i oheň rozdělaný opět v jeskyni? A chceme se tam vůbec vrátit?
 • co nastane poté, až to bláznovství dovedeme ad absurdum?
 • proč chceme zlikvidovat naší republiku, jež funguje v současnosti jako "krmelec Evropy" místo toho, abychom ji postavili znovu na nohy?
 • proč usilujeme o vlastní sebelikvidaci naším zapojením do provokací proti Ruské federaci a benevolentním přístupem ke snahám o naši islamizaci?
 • proč naše vláda nehájí naše bytostné národní zájmy a přihlíží k prolamování dekretů prezidenta Beneše s nejapnou výmluvou premiéra Babiše, že "přece nemůže zasahovat do rozhodnutí nezávislého soudu"? (To přece po něm nikdo nechce, lze ale rozumně očekávat podání odvolání ze strany státu proti takovému rozhodnutí soudu a nikoliv nejapné výmluvy a ponechání celé záležitosti na aktivitě občanských sdružení. Nebo si snad máme vystačit s občanskými druženími a vláda je již nepotřebná)?;
 • proč chceme dále podporovat naši závislost na penězích, které nejprve do Bruselu pošleme, abychom pak na zpětné zaslání jejich části poníženě čekali a někteří z nás mohli z nich být korumpováni?
 • proč trváme (či snad chceme trvat) na stávající (liberální) variantě našeho dalšího vývoje, když:

- tato varianta se vyčerpala a

- neosvědčila a

- existují alternativní řešení vyplývající ze současně se utvářejícího multipolárního světa?

Snad proto, že naši představitelé se upsali protagonistům té zóny, kde převládá a narůstá tato komedie, neboť se neví, jak dál?

 • prezident Trump začíná vymáhat po členských zemích NATO poplatky "za jejich ochranu". V našem případě ta částka od našeho vstupu do NATO do dneška činí cca 1,4 bilionu Kč a poroste dále každým rokem až o 140 mld. Kč. Proč to mají platit naši občané a nikoliv ti, kteří tento závazek bez souhlasu našich občanů udělali? Tedy ti politici, kteří rozhodli bez nás a dnes hovoří bezostyšně o "našich závazcích vůči NATO", byť jde čistě o jejich závazky. Naše mají být tyto závazky pouze tím, že oni je budou dělat a my je máme platit. O žádnou naši bezpečnost přitom nejde (o článku 5. zakládací smlouvy NATO a o jejím záměrně nesprávném výkladu toho bylo napsáno již dost). Jde pouze o bezpečnost a beztrestnost našich politiků, avšak jen do doby, dokud je bude Západ potřebovat. Pak je odhodí jako použitý toaletní papír. Trochu vysoká cena, není-liž pravda?

Když si to shrneme, tak je realitou, že:

 • v době "Když komedie byla králem" (viz dobový film), nám bylo hej, zatímco
 • v době, když komedie je králem, je nám ouvej (a to je nyní).

A pokud nebudeme sami usilovat o zásadní systémovou změnu, bude ještě hůře.

Jak přitom vyplynulo z vyjádření prezidentů Ruska, USA a Číny na nedávném setkání G-20 v Ósace, monopol světových elit se ocitl ve slepé uličce.

Jde o to, že:

- v průběhu trvání tohoto monopolu v posledních cca 30 letech se světové elity přestaly zabývat skutečným řízením;

- představitelé jednotlivých zemí (pracující pro světové elity, nikoliv pro vlastní národy) zastávají sice nadále funkce řízení, nemají ale v rukách moc ani reálnou vládu. Hájí sice zájmy těchto mocenských elit, jsou připraveni plnit jejich další instrukce ke zlepšení situace;

- světové elity však v tomto směru odborníky a instrukce neposílají. Nejsou toho schopny;

- nástroje, které mají představitelé jednotlivých zemí v ruce, jsou čistě liberálního původu a v současnosti již nefungují.

Vzniká z toho do jisté míry začarovaný kruh, z něhož je jediné východisko, a tím je zrušení liberálního monopolu moci. To jsou i shodné závěry prezidentů tří hlavních světových mocností. Jsou to nutně závěry těch, kteří cítí (na rozdíl od liberálů a globálních elit) zodpovědnost za společnost a lidstvo.

Svým přístupem tak Putin, Trump a Si Ťin-pching představují alternativní model k dosavadnímu globalistickému liberálnímu modelu s tím, že nikomu nic nevnucují, nabízejí ale alternativní možnost řešení. Na ten bude přecházet euro-asijská zóna, o přechod na něj se bude snažit v USA i prezident Trump, byť to bude mít v boji s americkým deep-state nelehké.

Nyní v euro-atlantickém prostoru uměle vnucovaná agenda eko-aktivismu a dalšího popisovaného třeštění na této situaci nic nezmění, pouze některé procesy urychlí. Otázkou ovšem je, jakou cenu za to zaplatíme, pokud se včas nezorientujeme. 

Našim spoluobčanům nahrazujícím neznalost dění ve světě svým svatým nadšením pro dávno "prošlou" věc, to ale na náměstích za jejich řevu vysvětlit nejde. K tomu je třeba hovořit, diskutovat, předkládat informace, budou-li takového demokratického postupu schopni. U stolu, nikoliv však na náměstí, kdy se namísto přemýšlení soustřeďují na to, kdo z nich přeřve ty ostatní. Inu elita.

Krom toho existují i některé hysterické blbky či dámy snažící se upoutat u nás na sebe pozornost za každou cenu, které chtějí přestat létat letadly. To považuji za pozitivum. Jednak bude více volného místa a v případě hromadnějšího třeštění tohoto druhu se sníží i cena letenek. Těmto osobám doporučuji (hlavně v případě problémů s mořskou nemocí) používat větroně. Nezanechají totiž po sobě uhlíkovou stopu ani při pádu do moře vč. své posádky.

Podle některých prognóz bude 21. století stoletím Slovanů. Rád bych tomu věřil, je ale již delší dobu zřejmé, že při našem členství v EU se nám to nikdy nemůže vyplnit.


Jaroslav Tichý