Vlasovci.

01.12.2019

Vojenské jednotky generál-poručíka A. A. Vlasova, bývalého sovětského generála, vznikly z protistalinsky a protisovětsky orientovaných osob, získaných v zajateckých táborech, kde panoval hlad. Ve velitelském sboru bylo i větší množství důstojníků bývalé carské armády, kteří odešli do emigrace často již po únorové revoluci 1917, neboť nesouhlasili s republikánským zřízením a s prozatímní vládou. 

Sám A. A. Vlasov byl 11. 6. 1942 zajat na frontě u Petrohradu. 

Není vyjasněno, zda upadl do zajetí, nebo se sám vzdal. 

Jeho protistalinská orientace má morální trhlinu, neboť krátce předtím než se stal zajatcem, podepsal rozkaz k popravě několika svých vojáků, kteří prý chtěli zradit Stalina a SSSR. 

Zásluhou H. Himmlera A. A. Vlasov mohl koncem roku 1944 organizovat armádu, složenou ze dvou divizí. 

30. 12. 1944 byl se souhlasem A. Hitlera jmenován velitelem této armády a 14. listopadu 1944 v Praze na Hradě oznámil její utvoření a současně utvoření organizačního politického výboru. 

Ve službách okupantů Vlasovci plnili strážní úkoly, podíleli se na protipartyzánských akcích, byli využíváni jako konfidenti proti obyvatelstvu a agenti provokatéři. 

Někteří z nich získali zkušenosti při potlačování varšavského povstání. Na frontě na Odře byla nasazena 1. divize, vedená generálem Buňačenkem. 

Stalo se tak 14. dubna 1945, ale její protiútok nebyl úspěšný. 

V rámci 9. německé armády nechtěl žádný německý generál vlasovce na svém úseku. 

Vzniklo přesvědčení, že přidělený úsek uhájí lépe každý sám a vlasovci byli považováni za přítěž.. Předpokládalo se, že sovětské velení nasadí tam, kde bude vlasovská divize, mimořádně větší síly, aby tuto divizi dostalo do zajetí. 

Po přeložení do zálohy se 1. divize přesouvala územím Čech a dorazila do prostoru západně od Prahy. 2. divize se teprve formovala. 

Ještě před zahájením povstání bylo v Lánech vyjednáváno s generálem Buňačenkem, velitelem 1. divize. 

Jednání vedli zástupci vládního vojska a protektorátního četnictva. 

Vlasovci předpokládali, že účast v povstání jim zajistí právo azylu u nás, případně v pásmu americké armády. 

Do povstání zasáhli silou čtyř pluků na přiděleném úseku 15 km fronty, Praha hájila 60 km fronty. Nelze tvrdit, že jejich pomoc neměla význam, po dva a půl dne bojovali proti německé armádě. 

Lid jejich pomoc uvítal z obav, že povstání bude krvavě potlačeno. 

Tvrzení, že Prahu osvobodili, je nadsazené. 

Neměli tolik sil a prostředků, aby mohli sami čelit skupině armád Mitte, která měla k dispozici 62 divizí a ze strategických důvodů chtěla uvolnit pražský komunikační uzel, zablokovaný povstáním. Když vlasovci zjistili, že se ku Praze blíží sovětská vojska, Prahu opustili a snažili se dostat do amerického zajetí. 

Sám A. A. Vlasov vyjednával v americkém štábu v Plzni převzetí celého sboru, ale neúspěšně, a byl vrácen do pásma, kde již operovala sovětská armáda. 

Ucelené vlasovecké jednotky nebyly do amerického pásma vpuštěny, jen jednotlivcům a menším skupinám se podařilo vstoupit do amerického pásma. 

Někteří důstojníci a političtí představitelé armády A. A. Vlasova byli americkou armádou vydáni sovětským orgánům. 

Sovětská strana hodnotila příslušníky jednotek A. A. Vlasova jako sběhy a také je tak trestala. 

Obdobně jednaly se sběhy i jiné armády. 

V německé armádě bylo na 30 tisíc sběhů, z toho 25 tisíc popraveno. 

Také generál A. A. Vlasov byl v srpnu 1946 popraven.***

Nasazení při Pražském povstání: 

1. divize, celkem 4 pluky, odhad jejich stavu se pohybuje od 10 do 14 tisíc mužů, velitel generál Buňačenko, padlo 308 mužů.


Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc., České povstání v květnu 1945, Praha 2005

Q.S.

Zneužívání mrtvých k politickému boji. Koněv, Vlasovci... Člověka napadá, že se jedná o koordinované aktivity související s něčím zcela jiným, než je historická pravda.

K vystoupení Novotného:

Nebudu hodnotit psychologický a psychiatrický profil tohoto člověka, to určitě časem udělají kvalifikovaní odborníci v jiných časech. Asi nikdo nezpochybní minimálně exhibicionistickou teatrálnost a sebestřednost a oblibu v urážení,  které tohoto člověka provázejí téměř při všem co dělal a dělá. 

Má to rád.... Evidentně.

Účel je jasný. Urazit a vyvolat konflikt. V podstatě pošpinit obě země a jejich obyvatele. Jak Rusko, tak Čechy. Tak nějak to zapadá do konceptu, který je v současnosti používán k ideologické válce.

Divide et impera...

To také vysvětluje jednak pokrytecké mlčení vůči devalvaci politického a společenského projevu u nás, jinak také zjevnou fašizaci nejen médií, ale i politiky. Je to jeden ze symptomů nastupujícího teroru vůči lidem nesouhlasícím s jedinou zaváděnou "pravdou" a viděním světa.

Do budoucna budou muset počítat s jejich spojováním s "nepřáteli současného ráje všech "slušných a vzdělaných" v tomto případě s cizím nepřátelským státem. Tohoto nepřítele je nejprve třeba vytvořit, pak s jeho působením spojit názorovou opozici /kdo nejde s námi-jde proti nám/ a posléze vytvořit legislativní a celospolečenské podmínky k pronásledování, věznění, případně k fyzické likvidaci.

Je to modus operandi, který se v dějinách stále opakuje v diktátorských a totalitních formách ovládání.

Ať již ve starém Římě, Řecku, za doby inkvizice, tribunálů francouzské revoluce, Bachova absolutismu, samoděržaví, bolševismu německého nacismu, Rudých khmérů v Kambodži nebo Maovy vlády v Číně. Vlastně jsou to praktiky popsané Georgem Orwellem v jeho nejznámějších knihách /1984, Farma zvířat/. Uchyluje s k nim vládnoucí oligarchie v dobách, kdy potřebuje protlačit své záměry násilným způsobem, protože již nemá argumenty a společenský souhlas obyvatelstva. Pak se vypíná demokracie a svoboda slova, která v jiných klidnějších obdobích může být skrytě a efektivně použitelná. 

Nyní v době přeformátovávání tváře planety globalistickou oligarchií pomocí výměny národů, přenášení ekonomických a silových center jinam, upevňování komplexního technologického dohledu a uskutečňování další centralizace globální nadvlády 1% nad zbytkem populace odhazují architekti rukavičky a přichází doba násilí. Nyní budou zasaženy hlavní neuralgické bodu naší civilizace a našeho života vůbec: rodina, národní a kulturní kořeny, etnická příslušnost, majetkové poměry. Na konci už nic z toho nemá mít původní formu a význam. Ty mají v úmyslu definovat a udržovat jen vládci planety. Jejich poskoci jsou v plné zbroji a soutěží o místa vyvolených v budoucích nových poměrech...

Pozorujte je. Jsou již zde a nasazují vám na ústa roubík a na ruce okovy.....

A budou k tomu užívat slova o pravdě, lásce a svobodě. Zaštiťovat se dobrem pro všechny...

Vlci v převleku za pastýře.