V zemi kde zítra už znamená včera: Vo Švédsku je už stanovený deň , kedy už nebudú možné žiadne platby s peniazmi v hotovosti. Je to 24. marec 2023.

05.09.2019

Nedajme si vziať peniaze! Rakúšania si ich nechcú dať ukradnúť nikdy a nikým. Ak sa k nim ale nepridajú ďalší, tak budú ťažko odolávať tlakom zvonku. Budúci guvernér OeNB - Rakúskej Národnej Banky, Robert Holzmann prehlásil v piatok, že peniaze v hotovosti sú ako prostriedok pre platby absolútne nepostrádateľné. V Rakúsku sa aj na jeho podnet už hovorí o tom, že elementárne právo na peniaze v hotovosti by sa malo zakotviť aj do rakúskej ústavy.

Naproti tomu také Švédsko, krajina, ktorá sa v mnohých smeroch zmenila k nepoznaniu, a to negatívne, nielenže neuvažuje o podobnom kroku, ale už sa chystá na nový čas - čas bez bankoviek a mincí.

Vo Švédsku je už aj stanovený deň , kedy už nebudú možné žiadne platby s peniazmi v hotovosti.

Je to 24. marec 2023.

V tomto smere bude Švédsko prvou krajinou Európy, kde tradičné peniaze prestanú existovať. Švédsko však má ešte jeden primát v oblasti financií. Bolo prvou európskou krajinou, ktorá začala tlačiť peniaze - stalo sa tak v roku 1661. Vtedy krajina dala svojim občanom kus novej slobody. Teraz ju udusí a nahradí novodobým otroctvom pre občanov.

Napísal som o tejto problematike už pred piatimi rokmi niekoľko článkov a prognostikoval som, že Švédsko bude prvou krajinou Európy, ktorá zruší peniaze.

Vo Švédsku už teraz neakceptujú početné obchody, reštaurácie, múzeá, kúpaliská, zimné štadióny, atď. žiadne bankovky a mince. Odmietajú také platenie.

Zrušenie peňazí v hotovosti je už dávno veľkým spoločným plánom bánk a štátov, ako USA, Anglicko, Nemecko, Švédsko, Francúzsko, ktorý sa čoskoro stane realitou.

Pre banky to potom bude znamenať oveľa vyššie zisky, napr. aj preto, lebo za každé preukázanie platby kartou budú mať poplatky. Štáty sa budú tešiť, lebo ak bude existovať len elektronický tok peňazí, tak budú mať skvelé možnosti dokonalej kontroly každého človeka.

Okrem toho budú štáty nielen správcami, ale de facto aj majiteľmi všetkych našich peňazí a kedykoľvek si v prípade "nejakej potreby" budú môcť vziať neobmedzené množstvo, v krajnom prípade na základe nových zákonov. Nikto si nebude viac môcť urobiť napr. doma železnú rezervu tým, že si ukryje isté množstvo bankoviek pre zlé časy.

Organizátori (Zlodeji) tejto obrovskej a najväčšej krádeže všetkých peňazí každému a všade, ale nedomysleli jednu vec.

Celoplošné výpadky prúdu a internetu, ktoré môžu byť aj dlhodobé - napr. ako dôsledok gigantickej slnečnej búrky - spôsobia o.i. aj zamedzenie všetkých elektronických platieb (iné už nebudú možné) a zároveň s tým spojený aj neuveriteľný a nepredstaviteľný chaos všade v spoločnostiach.

Naša sloboda a nezávislosť bude raz a navždy preč. Budeme o ňu ozbíjaní, tak ako aj o naše peniaze a už nebudeme môcť slobodne rozhodovať o nich - všetky budú pod sústavnou kontrolou štátu!

Vždy a všade budeme závislí na elektronike - inakšie nebudeme môcť platiť.

V Európe sú však aj milióny ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú a ani nechcú mať internet a principiálne odmietajú elektroniku. Medzi nimi je aj mnoho starých ľudí, ktorí už nie sú schopní, napr. preto, že ich myslenie už nepracuje dobre, platiť inakšie, ako boli roky zvyknutí a ako je to pre nich najjednoduchšie - peniazmi v hotovosti.

---------

Zdroj