Vymývají mozky našich potomků, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, cenzurují. Polykají miliardy a pracovní síly, jež chybí jinde.

12.09.2019

Dnes a denně lamentují sociální manipulátoři, že nedostatek pracovních sil musíme vykrýt masivním přijímáním migrantů. 

Dnes a denně jsme svědky handrkování ministrů, kteří "hledají" peníze do svých rezortů. A přitom jsme dnes a denně konfrontováni s aktivisty z celé řady náramně ziskových organizací, jež jsou napojeny na státní rozpočet a v zemi prosazují cizí politickou agendu, útočí na národní svébytnost a státní suverenitu.
Vymývají mozky našich dětí, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, atomizují společnost. 

Usilují o omezení svobody slova, cenzurují a ostrakizují jinak smýšlející. 

Posluhují nadnárodním zájmům, přepisují dějiny a nabádají k lokajství a malosti. 

Za státní peníze suplují politické strany, aniž by získaly řádný mandát ve volbách. Tam jsou potřebné miliardy i špatně využité pracovní síly!
Nájemné politické ziskovky narušují náš politický systém a ústavní pořádek. Jsou často financovány ze zahraničních zdrojů a podle toho se také chovají. Je tedy naprosto nepřijatelné, aby byly navíc dotovány z veřejných rozpočtů. 

Jak dlouho ještě budeme poslouchat ohlušující parlamentní mlčení? Kdo už konečně odstřihne zemské škůdce?


Stanislav Novotný

předseda Asociace nezávislých médií