Za 30 let po převratu je naše společnost rozložena až k samotné podstatě, tedy až k bodu, kde nepřítel dosahuje nejefektivnějšího výsledku – k výchově dětí.

18.09.2019

Pár slov úvodem

Abych byl spravedlivý, tak dříve, než se budu věnovat tématům z výuky, je třeba nejprve uvést v jakých prostorách a v jakém prostředí žáci a studenti usedají do školních lavic ( nejen ) v ČR. Zatímco téměř všichni dospělí mluví o pohybu, prostoru, zdraví a čerstvém vzduchu, tak našim dětem dopřáváme přesný opak. Přeplněné a nesourodé třídy ( hlavně po tzv. inkluzi ), třicet a více žáků v místnosti o velikosti obýváku, řev, nepořádek, dokonce i zákazy otevírat okna, mnohahodinové strnulé dřepění na židli a málo čerstvého vzduchu. 

Rodiče jsou uvedeni kulturními, právními a ekonomickými vztahy do shonu, takže jen málokterá rodina by splnila všechny požadavky pro úřední povolení domácího vzdělávání potomků. Není divu, že poslední desetiletí se trvale snižuje u nových generací inteligence. 

Tento proces se nazývá degenerace.

Takové školství funguje jako reálný simulátor vězení, který má vštípit podřízení cizí autoritě. Neformálně řečeno: můžeš šikanovat ostatní, můžeš podvádět, brát návykové látky... 

Školský systém je benevolentní ke všem neduhům, protože je zázrak, že v takovém, pro mysl i zdraví nevhodném, prostředí celé generace vydrží. Žák pro školu = peníze, vše ostatní je vedlejší. 

Musíme přeci myslet ekonomicky. 

Na druhé straně také proto platí nulová tolerance ve věcech složení výuky. 

To jsou také peníze a zkuste jim do toho mluvit. Pokud Vás nepošlou hned někam do ,,poradny" nebo nezaúkolují nějaký orgán dohledu nad ( názory ) nezletilými a mladistvými, tak Vám minimálně odpoví jako naše třídní učitelka: ,,Mě to tady taky sere a co s tím mám dělat. Běžte na ministerstvo, já mám úkol ty nesmysly učit, ne je hodnotit... Nebudeme si to znepříjemňovat, ne?" - řekla a ihned si zapálila cigaretu ve třídě a dýmila z okna, aby se uklidnila. No neber to, takový školství s takto originálním přístupem, řízené nosatými pohůnky z MŠMV ČR. 

Občane žer!

Hlavně pozor na Rusy!

Cituji z učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ ,,Nejnovější dějiny" od nakladatelství SPN, a.s. 

,,Za druhé světové války genocida některých národů dosáhla obludných rozměrů. Týká se to zejména vyvražďování Židů a romů nacisty a pobaltských národů bolševiky" ( ,,zločiny proti lidskosti" - str. 70 ). 

Manipulativní snaha autorů učebnice a objednavatelů RVP ( rámcové vzdělávací programy schválené MŠMV ČR ) dát SSSR -Rusko na stejnou úroveň jako nacistické Německo a jeho třetí říši graduje prohlášením, že sovětští představitelé a osvoboditelé měli být ihned po skončení Druhé světové války odsouzeni v Norimberku jako váleční zločinci hned vedle nacistických zločinců. ,,Soudní procesy po druhé světové válce byly vedeny pouze proti nacistickým zločincům, nikoli proti všem válečným zločincům ( třeba Winston Churchill, zrádci z Mnichova nebo americká administrativa, která svrhla atomové bomby? ). Vzhledem k tomu, že byl Sovětský svaz vítěznou velmocí, těžko si lze představit moc, která by před soudní tribunál postavila například důstojníky Rudé armády" ( strana 94 ,,Soudy s válečnými zločinci" ). 

A za co proboha? Za dobytí Berlína? Přitom argumenty autorů textu jsou vskutku slaboduché: ,,Formou genocidy bylo i to, že Rudá armáda odváděla Litevce, Lotyše a Estonce od 16 let a nevycvičené je stavěla při útoku do prvních řad, aby na ně Němci vystříleli své náboje". Aha, takže zabili je Němci, ale ti za nic nemohou, protože "genocida" to byla sovětská. Tento myšlenkový trus najdete na str. 74 zmiňované učebnice v sekci ,,Bolševická genocida v Pobaltí". 

Člověku se chce říci: ještě, že jsou nyní pobaltské státy v NATO jako kanonenfutr na hranicích Ruska, protože když by vypukla válka a NATO by použilo jaderné zbraně, které by změnily Pobaltí na jaderný popel, tak by to byla... 

Ano, správně: Ruská genocida, protože zlomyslný Rus postavil Pobaltí před své hranice, aby na něj humanisté z NATO vystříleli své jaderné hlavice. Geniální. 

,,ČR se v r. 1999 stala členem NATO a v r. 2004 vstoupila do Evropské unie. Tím se plně začlenila mezi vyspělé Evropské státy". Podle učebnice orwelovštiny Občanské výchovy ( nakl. Fraus, Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia ) NATO pečuje o ochranu a bezpečnost tím, že řídí ,,bojové operace, jejímž cílem je nastolit mír v určité oblasti". Jako příklad se uvádí ,,válka v Kosovu" ( jaká byla v "Kosovu" to nevím, vím akorát o té poslední s ,,humanitárním bombardováním" v Jugoslávii v roce 1999 ), Iráku (!) a Afghánistán NATO prý demokratizovalo! Zejména prý tam zaručují ,,určitý počet žen v parlamentu". Jatka na denním pořádku, rozvrácená země... Ale to není asi podstatné ani zmiňovat, neboť hlavní principy ,,liberální demokracie" jako genderismus, stranictví, glejt pro poddaný ( "ústava" šitá na míru podle potřeb protektora ) s loutkovou vládou v hlavním městě. 

Rovnoprávnost zde byla dosažena: každý den je postříleno a vyletí do vzduchu stejně žen jako mužů. Místní feministky v Kábulu mohou oslavovat. Je to malý pohyb ( stisk spouště ) pro Talibán a velký pohyb ( migrantů do ) Evropy. Ta ( EU ) prý ,,dosáhla za dobu své existence vynikajících výsledků. Mnoho chudších regionů Evropy dostalo od EU pomoc a všechny dnes rovnocenně prosperují" ( Řecko, Itálie, Španělsko a východní gubernie také? ). 

O tom, jak prosperuje např. České školství, které z 6. místa na světě během generace propadlo na 81. místo, si povíme dále.

Výchova sluníčkářů v Čechách

Učební osnovy Občanské výchovy působí podbízivě až vlezle v tom, jak za prvé žákům jakoby ,,nic nevnucují" ( žádná pevná občanská pravidla, snad jakoby ani nechtěli odlišit vhodné od zavrženíhodného ) a zároveň formou hry vyžadují od dětí informace ryze rodinného charakteru. ,,Kulturou můžeme nazvat vše, co je výsledkem nějaké lidské činnosti" - ano třeba anální videa Jakuba Jandy z tzv. Evropských hodnot. U těchto ,,hodnot" chvíli zůstaneme, protože učebnice OV vykreslují zhulené pankery, gothic-emo satanistky jako běžné ,,odlišení mladých lidí od dospělých"! To nevymyslíš. 

Prý to ,,není nic nového" a má to ,,svoje výhody"

Komponenta multikulturní agendy je také dobře patrná: 

,,V současné době je běžné, že v jednom státě žijí příslušníci několika národů a několika náboženství, jejichž tradice a zvyky jsou velmi rozdílné". 

Ano znásilňování a ukamenování je zcela rovno večerní procházce, co se kulturního obohacení týče, jen ty vnější projevy ,,jsou velmi rozdílné". Analytici statistiky a linky bonzáků jistě uvítají fízlování a slídění v soukromí rodin žáků. ,,Mají všichni členové vaší rodiny stejná práva a povinnosti? Vyplň následující tabulku" ( případně stížnost a reklamaci rodičů v příloze ).

,,Sluníčkářství" poté vrcholí na tzv. ,,humanitních" ( či též nazývaných měkkých -tj. netechnických ) oborech na VŠ. Ty jsou v nesouladu a zcela oddělené od přírodních věd a tedy představují neadekvátní tužby ,,všeobecného blaha", obecné úvahy a deklarace o humanismu, altruismu a ,,osobní zainteresovanosti" - coby ,,nevyčerpatelném zdroji blaha", apod. Kvůli stromům nevidí les: jen opisují vnější projevy, aniž by vnikly do podstaty. Stejně nekoncepčně jako moderní psychologie, z níž přínos pro pedagogiku je nula.

Malá odbočka: proč je manipulace tak snadná?

Jednoduše proto, že v současnosti pěstované vnímání a světonázor, zejm. v západní regionální civilizaci, vychází ze špatných základů - pavědeckých teorií 19. století ( Hegel, Marx ) a iluzorního střetu idealismu a materialismu. Současné tzv. "humanitní vědy" neposkytují ani plnohodnotnou odpověď na otázku rozdílu mezi člověkem a zvířetem ( co definuje Člověka ). 

Chůze po dvou, myšlení, řeč? To se naučí i papoušek. Člověk se liší tím, že jeho psychické uspořádání není dopředu dané, zatímco zvíře má psychiku geneticky naprogramovanou - tj. papoušek, co se naučí mluvit, se stále chová jako opeřenec a jeho potomci zrovna tak. 

Proto všeobecné bláboly pseudohumanismu typu ,,všichni lidé si zaslouží úctu" jsou zcela mimo mísu a slouží jako pokrytecká fasáda režimu

Ježíš Kristus, Jidáš, Stalin, Hitler, Mengele, Mengeleho oběti - ti všichni si společně zasluhují úctu? 

Chucpe! 

Úctu si zasluhují pouze ti, kteří mají lidskou psychiku ( a k tomu se nestačí pouze narodit jako druh "homo sapiens" ) a něco vykonali v zájmu společnosti. 

Liberál by nejraději vyskočil z dělohy a hned ječel o svých "lidských právech", ale takto život nefunguje. Lidská psychika je vertikálně uspořádaný víceúrovňový ( aktuální vědomá činnost ovládaná vůlí a informační pozadí v automatismech podvědomí ) morálně podmíněný systém, který pracuje v rozlišení proudu životních událostí na základě vlastních obrazných představ o životě ( obraz je současně objektivní a zároveň nemateriální - pouze zobrazuje materiální předmět ). Míra ( osobitost uspořádání určitých fragmentů vytvářejících matérii a jí nesoucí obraz ) je též nemateriální a ve vztahu k ní je prostor a čas druhořadý ( ale to je na jiné téma ). Místo pochopení těchto procesů západní ( biblická ) filosofie staví všechny před volbu: idealismus nebo materialismus - třetí netřeba - vyber si! Od 19. století pouštějí na civilizaci ,,smog" ,,dialektického" materialismu a teorií chemické evoluce. Život jsou prý jen chemické reakce, hmota funguje nezávisle. Tudíž podle nich život nepřináší objektivní smysl a cíl nikomu - cosi "odrazené" do vědomí ( slovy Engelse ) se míhá, zatímco látková výměna je všechno ( tj. podle nich sám život, nikoli jeden z nezbytných předpokladů k životu ). ,,Žít znamená umírat" ( F. Engels - ,,Dialektika přírody" ), tedy rozplynout se v nezvratném nebytí. 

Přitom ve skutečnosti smrt v informačním smyslu neexistuje. Informace, určující svéráz každého člověka, se v přírodě neztrácí se smrtí těla. 

Tyto ,,úvahy klasiků" nejsou nic jiného, než programování kolektivní sebevraždy lidstva v časovém intervalu "smrti života" několika pokolení, které se zničí formou realizace překroucené kultury a jako následek deformace charakteru ( podstaty ) člověka i společnosti a jejich vzájemných vztahů se životem - objektivní realitou. 

A na dnešních generacích je tento proces degenerace stále více znát.


Pokračujeme studiem

O učňovských učilištích je snad škoda hovořit. Stačí uvést, že spoustu učitelského sboru a mistrů na praxi tvoří penzisté na přivýdělku. Nic proti, ale pokud se mistr objeví pět minut ráno a poté pět minut odpoledne a mezitím pije kávy, svačí a kouří u družného rozhovoru s dalšími důchodci v kabinetu, tak je něco asi špatně. 

Ze ,,zlatých českých ručiček" se také proto stávají ,,levá kopyta", více než jointy značná část mládeže opravdu v rukou neudrží.

Střední školy a víceletá gymnázia pokračují v dezinformačním a dezinterpretacím vzdělávání ze ZŠ. Co se týče vysokých škol, tak mohu popsat zkušenosti z VŠE, kde je mnoho témat, které jsou buďto tabu anebo se velmi rychle přeběhnou. Inflace je prezentována jako záhadný jev a je prý třeba si na ni zvyknout. 

Na zkouškách dostane každý otázky typu: ,,vyjmenuj výhody globalizace", negativa se nezmiňují. 

Téma úvěrových peněz zamlčeno kompletně, studenti jsou ponecháni iluzi, že banky používají pouze peníze od vkladatelů. 

Výpočty HDP jsou učeny velmi povrchně a o národním důchodu se raději pouze konstatuje, že existuje. 

Studenti takových škol poté věří Kalouskům, Evropské unii a jejímu neoliberalismu, různým dalším ,,věrozvěstům" a volí dědka s čírem.

Zásadní poučení z tohoto systému školství: vychovej děti nepřítele a máš vyhráno. Co dnes dětem nejvíce schází, jsou hodnoty, resp. vzory autorit, zastávajících smysluplné hodnoty. V tomto místě se můžeme vrátit ke slovům Ilony Švihlíkové a knize "Jak jsme se stali kolonií". A doplnit, že za 30 let po převratu je naše společnost rozložena až k samotné podstatě, tedy až k bodu, kde nepřítel dosahuje nejefektivnějšího výsledku - k výchově dětí.


Daniel Novák