Zahájením trestního stíhání poslankyně SPD Karly Maříkové přestává veškerá legrace kolem diskusí o migrační problematice. Snaha někoho kriminalizovat za jeho kritický názor je skandální.

09.03.2020

A je skandální dvojnásob, když se jedná o poslankyní, která má v náplni práce veřejné zprostředkovat názory a postoje svých voličů. 

Souhlasím plně v této všude s názorem mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, že to toto stíhání je lakmusovým papírkem a je hrubým útokem na svobodu slova v České republice.

Svoboda slova prostě buďto je a existuje, nebo zkrátka není a nastupuje nová totalita. 

Jde o principiální spor. 

Proto i já veřejně říkám, že s názorem poslankyně Karly Maříkové souhlasím. 

Stejně jako s právem tento názor zastávat a šířit. 

Je suis Karla!


Zdroj

Q.S.

Připojuji se: Je suis Karla