Základní pilíře Zelené tyranie jsou už v Evropě postaveny: krize, stav nouze, pachatelé, navržený systém tyranie, cenzura.

10.01.2020

Výkřiky o stupňující se klimatické krizi nabývají v Evropě čím dál větší zběsilost a volání po "reálných a radikálních činech" je čím dál naléhavější. Vůdci teď své vlastní občany označují za "ekologické vandaly" a otevřeně vyžadují, aby byli uvedeni pod tuhou kontrolu v systému podle čínského modelu. Budování základů tyranie už probíhá.

Ta jen chabě zastíraná volání po přidušení západní demokracie už začínají být jasná a nepochybná.

V Evropě se vynořují všechny charakteristické prvky zelené tyranie: 

1) údajná klimatická krize, kterou lze 

2) připsat bezohlednému lidskému chování, 

3) ta je naléhavá, a 

4) tudíž ospravedlňuje k regulaci lidského chování a všechno to provází 

5) akce k umlčení názorů nevěřících.

Kriminalizace spotřebitelů teď s sebou nese označení "ekologičtí vandalové"

Obviňování lidí za "klimatickou krizi" už po celé Evropě nabývá na síle.

Nedávno online Die Welt referoval o interview DPA se zosnovatelem aktivit Strany Zelených Nico Peachem, který v tomto interview volal po "radikální změně chování občanů."

Ekonom Peach je zastáncem "ekonomiky post-růstové éry, která volá po krocích k opuštění konzumerismu a po skoncování s dalším ekonomickým růstem," a ten DPA řekl, že většina společnosti sice věří, že "jsou klimaticky kompetentní, ale žijí jako ekologičtí vandalové.

Jinými slovy se na svobodné občany pohlíží jako na zločince.

Peach říká, že zapotřebí je "radikální reorientace", aby se "drasticky velkou rychlostí omezily emise skleníkových plynů" a že právě proto je nezbytné udělat "čistku svého životního stylu." 

Je tedy, jak navrhuje, zapotřebí autoritativní vláda, která s tím pohne a zavede tvrdou kontrolu.

Mezitím loni vůdce německé Strany Zelených Robert Habeck v interview s německou veřejnoprávní televizí Phoenix řekl tazatelům, že když není demokracie schopna udržet tempo s naléhavými problémy, tak je nutno vážně uvažovat o "centralizovaném systému, který je přirozeně rychlejší."

Habeck uvádí Čínu jako příklad toho, jak se mají věci dělat, když je občany třeba dostat do lajny. 

V Číně:

Neexistuje žádná opozice nebo účast občanů. A když udělají chyby, nelze je volbami dostat z úřadu. Možná, že v Číně budou revolty, ale ten systém je v první řadě daleko efektivnější. Chceme to, nebo ne? 

Toto rozhodnutí nelze učinit ekonomicky. Lze ho udělat jen na základě hodnot a ano, řekl bych, že právě to chceme."

EU vyhlašuje stav klimatické nouze (klimatické stanné právo)

A jelikož je třeba položit základy pro vybudování takové radikální iniciativy k zavedení autoritářství, tak vůbec nepřekvapuje, že EU nedávno vyhlásila "stav klimatické nouze", kdy toto klimatické stanné právo odhlasovalo 429 europoslanců proti 225 odporujícím

"Evropa se tím stala prvním kontinentem, který vyhlásil takovou deklaraci," hlásí Euronews.com.

Formulace stav nouze je definována následovně:

Situace, v níž je vláda oprávněna provádět činnosti nebo uvalovat politiky, které by normálně provádět nesměla. Vláda může takový stav vyhlásit během katastrof, občanských nepokojů nebo během ozbrojeného konfliktu. Vyhlášení něčeho takového dává výstrahu občanům, aby změnili své normální chování a podřídili se vládním orgánům, které realizují nouzové plány."

Takže EU už opravdu není moc daleko od toho, aby si urvala daleko větší pravomoci, pokud nenarazí na zanícené protesty. 

Ale i proti tomu už vůdci EU usilovně pracují.

Svoboda slova má své meze

Když si poslechnete německou kancléřku Angelu Merkelovou v její řeči o svobodě projevu, tak v ní říká: "Svoboda slova má své meze," a že "svobodu slova vám musíme odebrat, jinak už naše společnost nebude svobodná."

Samozřejmě, že všechno to bylo proti té nenávistné mluvě. 

Ale rozhodnutí o tom, co představuje nenávistná mluva, bude ponecháno na vládě - zvláště na těch, co jsou posedlí klimatickým koncem světa až tak, že ti teď označují klimatické vědce skeptické k jejich víře za "popírače" a brání jim, aby vyjadřovali své rouhání nevěřících a účastnili se veřejné debaty.

Navíc ještě mamuti sociálních médií jako Twitter, Google a Facebook také za scénou usilovně pracují, aby bránili nevěřícím vyjádřit své názory na řadu cenzurovaných témat. 

A ty jsou pod rostoucím tlakem, aby v té razii proti svobodě slova byli tvrdší.

Takže základní pilíře Zelené tyranie jsou už v Evropě postaveny: 

krize, stav nouze, pachatelé, navržený systém tyranie, cenzura.

Čekání na příležitost, která je už za rohem

Právě teď EU trpělivě čeká na okamžik, kdy dostane příležitost. 

Nejspíš jsme se dostali do situace, kdy nastává událost představující rozcestí historie.


Zdroj