Zavedenie nového systému prebehne pravdepodobne počas nejakého víkendu v zime. V piatok večer sa všetko zavrie a v pondelok ráno, keď sa každý ráno zobudí, bude oznámené, že bol nastolený Nový Systém.

09.01.2020

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 11.časť - nástup totalitného systému, záverečné poznámky

Posted on November 3, 2019 by diskuter

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť , 10.časť

.

Príchod totalitárneho globálneho systému

Keď nový systém preberie moc, od ľudí sa bude očakávať prehlásenie vernosti k nemu, aby tak preukázali, že k nemu nemajú žiadne výhrady ani citovú viazanosť k starému systému.

"Nebude tam žiaden priestor", povedal, "pre ľudí, ktorí neprijmú nový systém. Nemôžeme nechať takýchto ľudí voľne sa potulovať po krajine, takže títo ľudia budú prevezení na špeciálne miesta",

a tu už si nespomínam na presné slová, ale odvodil som z toho, že na týchto špeciálnych miestach kam budú odvezení, nebudú žiť veľmi dlho. Mohol povedať niečo v zmysle,

"humánne odstránení" (disposed of hummanely)

ale nedokážem si to vybaviť príliš presne, iba ten dojem, že systém ich neplánuje podporovať, ak nebudú ochotní prijať daný systém. To by nechávalo smrť ako jedinú alternatívu.

Niekde v tejto línii povedal, že nebudú žiadni mučedníci (martyrs). Keď som to počul prvý raz, myslel som si, že to znamená, že ľudia nebudú zabití. Ale ako sa prednáška rozvíjala, to čo myslel bolo, že nebudú zabití alebo odstránení spôsobom, ktorý by mohol slúžiť ako inšpirácia pre iných ľudí, akým mučedníci inšpirujú. 

Namiesto toho povedal niečo ako:

"Ľudia proste zmiznú."

.
Rôzne nezaradené témy

Sem na záver pridám ešte zopár dodatočných bodov, ktoré som zabudol zaradiť tam, kam by sa viac hodili.

Zavedenie nového systému, povedal, prebehne pravdepodobne počas nejakého víkendu v zime. V piatok večer sa všetko zavrie a v pondelok ráno, keď sa každý ráno zobudí, bude oznámené, že bol nastolený Nový Systém.

Počas procesu prípravy USA na tieto zmeny, bude každý výrazne viac zaneprázdnený, s nedostatkom voľného času a možností skutočne sa dívať okolo seba a vidieť, čo sa deje okolo.

Taktiež nastanú zmeny a narastie zložitosť ohľadom uchovávania svojich vlastných investícií. Investičné nástroje sa budú často meniť. Taktiež úrokové sadzby sa budú často meniť, takže bude veľmi zložité uchovať si to, čo ste si už v minulosti zarobili.

Zaujímavá vec ohľadom automobilov. Bude to vyzerať akoby existovalo veľké množstvo rôznych typov automobilov, ale keď sa pozriete pozornejšie, uvidíte vyskú mieru duplicity. Budú urobené tak, aby vyzerali rôznorodo pomocou chrómovaných doplnkov, krytov kolies a takýchto vecí, ale keď sa človek pozrie detailnejšie, tak zistí, že rovnaký automobil bol vyrobený viac než jedným výrobcom.

Toto mi nedávno udrelo do očí, keď som bol na parkovisku a videl vedľa seba malý Ford - zabudol som už značku - a malý japonský automobil, ktoré boli prakticky identické s výnimkou drobných detailov ako počet otvorov v diskoch kolies, kovových doplnkov a tvaru prednej mriežky chladiča. Ale keď ste sa pozreli na základné časti automobilu, boli identické. Zhodou okolností boli zaparkované priamo vedľa seba, takže mi to udrelo do očí a znovu mi to pripomenulo to, čo bolo povedané mnoho rokov dozadu.

Už sa teraz ponáhľam, pretože sa blížim ku koncu pásky. Dovoľne mi tu stručne zhrnúť tému tým, že všetky tieto veci boli povedané jedným konkrétnym človekom v jednom konkrétnom čase na jednom konkrétnom mieste a týkajúce sa takého veľkého množstva rôznych ľudských činností, a môžete sa sami pozrieť a vidieť, ako veľa z nich sa už medzičasom stalo realitou. 

Tým myslím zmeny uskutočnené medzi vtedajškom a dneškom (1969-1988) a veci, ktoré sú plánované pre budúcnosť. 

Myslím, že niet žiadnych pochýb, že celé toto je riadené a že za tým naozaj existuje sprisahanie (conspiracy).

Otvára sa pred nami otázka, čo s tým urobiť. Myslím, že prvá vec je vložiť našu vieru v Boha a modliť sa a prosiť ho, aby nás viedol. A druhá vec, ktorú môžeme urobiť, je informovať podľa možností čo najviac ďalších ľudí, do tej miery, do akej budú ochotní sa o tému zaujímať. Niektorým ľuďom to proste bude jedno, pretože sú príliš zaneprázdnení riešením svojich vlastných osobných problémov. Ale myslím, že tak veľmi, ako je to možné, by sme sa mali snažiť informovať ďalších ľudí, ktorí by o to mali záujem a znovu vložiť našu vieru a dôveru v Boha a nepretržite sa modliť, aby nám ukázal cestu a dal odvahu prijať, čomu môžeme čeliť v blízkej budúcnosti. Na rozdiel od sľubov o mieri a spravodlivosti, ktoré tak často počúvame v súčasnosti. To je klišé! Trvajme na slobode a spravodlivosti pre všetkých.

---------
Koniec pásky II

.
Poznámka prekladateľa:

O tri roky neskôr, v roku 1991, bola nahratá ešte tretia páska v podobe rozhovoru dr. Lawrenca Dunegana s novinárkou Randy Engelovou. Dopĺňal v ňom rôzne ďalšie informácie, na ktoré zabudol pri nahrávaní prvých dvoch pások z roku 1988. Neviem, či budem mať čas preložiť aj túto tretiu pásku, ale dva úryvky sa sem veľmi hodia ako doplnenie záverečných informácií:

.
Je toho výrazne viac, ale už nemáme čas, takže pri tom dnes skončíme (str.22, stĺpec 1)
================================================

R.E. (...): Ako dlho tá prednáška trvala?

D.L.D: Dve hodiny. Rozprával viac než dve hodiny, čo bolo viac, než väčšina rečníkov obvykle ropzráva a jedna zo zaujímavých vecí... prednášku nedokončil. Začínal už byť pokročilý čas a povedal:

"Je toho oveľa oveľa viac, ale to by sme tu mohli byť celú noc, takže je čas to ukončiť".

A myslím, že je to signifikantné, že tam existovalo ešte mnoho ďalších vecí, o ktorých sme sa nikdy nedozvedeli. (...)

.
Tentoraz to urobíme správne (str.30, stĺpec 1)
====================

D.L.D: Už si nespomínam v súvislosti s prvými dvomi páskami, spomenul som tam výrok, kedy povedal "Tentoraz to urobíme správne!" ?

R.E.: Nie.

D.L.D: Bolo tam toľko detailov k zapamätaniu. Ale keď spomínal tému zavedenia Nového Svetového poriadku, tak povedal:

"Tentoraz to urobíme správne" (This time we're going to do it right).

A okamžite som si kládol otázku: "čo tým myslíš, tentoraz?". Nebolo tam žiadne explicitné vysvetlenie, ale myslím, že je pomerne jednoducho odvoditeľné, že predošlé pokusy mali niečo dočinenia s Treťou ríšou... (poznámka prekladateľa: výrazne pravdepodobnejšie je, že Richard Day narážal na Komunizmus a jeho pokus o zavedenie svetovej diktatúry, pretože mnohé komunistické krajiny už v minulosti aplikovali do praxe viaceré body, ktoré predpovedal dr. Day iba ako plány pre USA. Komunizmus bol už v roku 1969 vnímaný "organizátormi za oponou" ako *neúspešný* pokus o realizáciu svetovej vlády. Niektoré verzie prepisov rozhovoru na nete majú túto vetu doplnenú slovami "..., Komunizmom a Francúzskou revolúciou." )

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
https://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/