Zdaleka už nejde jen o zákaz Dieselů. V plánu je zákaz osobního vlastnictví aut.

27.08.2019

Greta Effect: Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují, že se nepodaří do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality! Parlamentní komise navrhuje britské vládě zakázat v roce 2035 všechna auta se spalovacími motory, včetně hybridů, ale to prý nestačí! Uhlíkovou stopu zanechávají i elektromobily, protože elektřinu musí někdo vyrobit a výroba elektromobilu zanechává obrovskou uhlíkovou stopu! Jediným řešením prý je sdílená ekonomika a zákaz osobního vlastnictví aut!

Procesy okolo Grety Thunberg nabírají děsivé a nebezpečné obrysy. Britská parlamentní Komise pro vědu a technologie totiž před několika dny předložila britské vládě zprávu, podle které se nepodaří do roku 2050 ve Velké Británii dosáhnout uhlíkové neutrality a je potřeba sáhnout k drakonickému opatření, které jsem mimochodem již před rokem předpověděl [1] ve své knize Human Ex Machina. Tímto opatřením má být zákaz osobního vlastnictví jakéhokoliv automobilu pro občany Velké Británie [2]. Komise to zdůvodňuje tím, že přechod masového automobilismu od spalovacích motorů k elektrickým autům nepovede k požadovanému snížení emisí CO2 v zemi, protože se prý ukazuje, že navzdory původním předpokladům se nedá očekávat, že elektrická energie potřebná na nabíjení milionů elektrických aut bude mít nulovou uhlíkovou stopu.

Zdaleka už nejde jen o zákaz Dieselů. V plánu je zákaz osobního vlastnictví aut.

Podle komise se ukazuje, že pokud dojde v budoucnu k masovému rozšíření elektromobilů, většina jich bude nabíjena z britské rozvodné sítě, která je závislá na jaderných a tepelných elektrárnách. Dobíjení aut z obnovitelných zdrojů bude i po roce 2030 jen velmi okrajové, protože získávání energie z obnovitelných zdrojů je velmi neefektivní vzhledem k uhlíkové stopě. Na výrobu 1000 fotovoltaických panelů vyprodukuje továrna na panely až 150 milionů tun emisí CO2, což povede k tomu, že v konečném důsledků vyrobené panely po dobu jejich životnosti (10 let) a se započtením poklesu účinnosti panelů během této doby dojde nabíjením elektrických aut z těchto panelu k mění úspoře emisí CO2, než kdyby panely vůbec vyrobeny nebyly a elektrická auta čerpala elektřinu ze současných zdrojů britské elektřiny.

Britská parlamentní komise objevila už dávno objevené, že elektrická auta nejsou ekologická. Jedinou cestou ke snížení CO2 je tak zákaz vlastnictví osobních aut

Jenže, tyto současné zdroje britské elektřiny jsou největšími producenty emisí CO2 ve Velké Británii, které znemožní zemi dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Jinými slovy, vzniká tak začarovaný kruh, který nemá řešení. Pokud se budou auta nabíjet z fotovoltaických panelů, vyletí emise CO2 v Británii do astronomických výšin a emise CO2 paradoxně přechodem společnosti na elektrická auta se zvýší, než kdyby Velká Británie na elektrická auta vůbec nepřecházela.

Navrhované řešení po zákazu vlastnictví osobních aut.

Jenže, pokud Velká Británie nepřejde na elektrická auta, současné spalovací emise dál povedou k neomezenému růstu emisí CO2. Tím pádem máme před sebou začarovaný kruh, který ale pod komise lze rozseknout jediným a drakonickým způsobem, a to je zákaz osobního vlastnictví všech typů osobních automobilů ve Velké Británii. Zákaz by se týkal nejen aut se spalovacími motory, ale i nových elektrických aut, protože oba typy aut za sebou zanechávají obrovskou uhlíkovou stopu, a ta elektrická dokonce ještě o něco vyšší.

Elektrická auta zanechávají brutální uhlíkovou stopu, konečně objevila britská parlamentní komise

Tento nález komise je de facto objevením kola, protože přesně na toto jsme na alternativě upozorňovali již dlouhou dobu, že elektrická auta rozhodně nejsou ekologická, vzhledem ke způsobů získávání elektřiny pro nabíjení, ale i vzhledem k brutálnímu neekologickému způsobu výroby lithiových baterií pro elektrické automobily. Každé elektrické auto bude totiž mít omezenou dobu životnosti své baterie zhruba na 50 000 km. Po ujetí těchto kilometrů musí majitel auta staré baterie někde odevzdat a koupit baterie nové.

Elektřina do aut se musí někde vyrobit, a to zanechává uhlíkovou stopu.

A vezměte si, že 50 000 kilometrů najedou auta ve služební flotile velkých firem bez problému za půl roku. Pokud pomineme finanční náklady na nový bateriový set do auta, který představuje obvykle 30% ceny nového vozu, tak největším problémem jsou emise CO2, které vyprodukuje továrna na výrobu lithiových baterií, ale především těžařská firma, která lithium těží. To je doslova ekologický masakr, co všechno za emise vyprodukují těžební soustavy, náklaďáky, strojní zařízení a továrny, než na konci procesu vypadne z výrobní linku 1 monočlánek AA Li-Ion, ze kterých jsou baterie vyráběny.

Podmořské sopky v Pacifiku vyprodukují tolik CO2, že redukce lidské produkce emisí dokáže zvyšování objemů CO2 na planetě už jenom zpomalit, nikoliv zvrátit

Jak už jsem na Aeronetu psali v článku před několika dny. Jeden jediný velký požár v Amazonii nebo na Sibiři zcela vymaže veškeré úspory emisí CO2 na planetě během několika hodin. To samé platí i o erupci jakékoliv sopky na planetě, která způsobí to samé. Když tedy si uvědomíme, jaká je realita, tak potom začneme pochybovat, jestli má smysl omezovat produkce CO2, když lidská populace nemá ve svých silách ovlivnit největší producenty CO2, kterými jsou přírodní události jako jsou erupce sopek nebo rozsáhlé požáry. Tady je potřeba uvést jednu věc, o které se vůbec nemluví.

Ohňový kruh v Pacifiku.

Mnoho z vás si myslí, že erupce ze sopek probíhají jen občas a není to tak často. Jenže, to je právě krutý omyl. Erupce probíhají neustále, ale jenom je nevidíme. Dochází k nim pod mořskou hladinou, zejména v Ohňovém kruhu Tichého oceánu. Na mořském dně je vulkanická činnost nepřetržitá a láva tvoří nové oceánské dno. Právě dnes média přinesla informaci [3], že k Austrálii se na na mořské hladině blíží pozůstatky po erupci podmořské sopky.

Globalisté chtějí lidskou civilizaci vrátit do doby, kdy neexistovala průmyslová revoluce

Denně vypustí Ohňový pás do mořské vody a následně odpařováním vody do atmosféry přes 11 miliard tun CO2 každý den

A protože tento proces nelze zastavit, je to přirozený geologický proces planety Země, tak to prostě znamená, že lidstvo nemá šanci zvyšující se objemy CO2 zastavit, ale může je pouze zpomalit drastickým omezením produkce CO2 člověkem tím, že lidská populace se obrazně vrátí zpátky na stromy a dojde k odchodu populace pryč od průmyslového věku do věku post-průmyslového, ve kterém člověk půjde obrazně zpátky k přírodě, ale ne tím způsobem, jak si myslíte. 

Není a nebude to návrat do minulosti, že lidé si budou pěstovat na vesnici slepice, budou mít krávu, prase, budou farmařit. To v žádném případě takto není myšleno, dokonce globalisté tomu budou tvrdě bránit, protože zemědělství je producentem CO2.

Ukázka podmořské sopečné erupce na mořském dně v Pacifiku.

Éra post-průmyslového věku bude součástí tzv. post-humanismu, kdy člověk se stane škůdcem a nebude již na vrcholu priorit. Na vrcholu bude ochrana planety s cílem za každou cenu, i za cenu genocidy, snížit emise CO2 a prodloužit dobu, než budou hotovy plány a procesy na exodus civilizace z této planety podle jednoho ze tří typů, směr nahoru na jiná planetární tělesa, směr dolů do podzemních měst a třetí směr, singularita jako návrat ke zdroji, tedy ke splynutí vědomí člověka s mechanickým strojem, který je svatým grálem civilizace, protože stroj nebude potřebovat biologické podmínky pro život.Bude moci žít i ve vakuu ve vesmíru, na povrchu bezatmosférických těles.

Jedinou cestou k omezení emisí CO2 je omezení veškerého pohybu obyvatelstva z místa A do místa B

Tyto informace a plány z Velké Británie tak pouze potvrzují předpověď, o které jsem psal v knize už před rokem a pouze jsem překvapen, že globalisté tak tlačí na pilu a jdou s těmito procesy ven veřejně do médií už tak brzy. Greta Thunberg je oním světlonošem na lodi, který ve tmě pluje na hladině a hledá přístav. Tento světlonoš je v podstatě volavka ve tmě, která přivede národy ke zkáze, ale než je přivede ke zkáze, tak je předtím přivede do éry post-industriální éry a post-humanismu, kde lidé a celé národy budou mít role novodobých otroků v éře neofeudalismu, kde ve jménu boje proti emisím CO2 bude zakázáno se pohybovat, protože pohyb produkuje CO2. Lidé nebudou smět mít auta, budou se moci přesunovat jen hromadnou přepravou a jen ve vymezený čas, protože elektřina bude emitovat emise CO2 během výroby elektřiny.

Termografická mapa sopečné aktivity na dně v Mariánském příkopu v Pacifiku.

Globalistům teče do bot a nezbývá jim čas, doslova se to dá přirovnat k hysterií, kdy tlak na snižování CO2 začíná ukazovat na projekci vize Kapitoly VI, kdy vlivem planetárních změn se lidská civilizace zmenší na 1 miliardu, která se bude mačkat a tlačit v prostoru nad 60. rovnoběžkou okolo severního pólu, který v té době bude pod hladinou moře po roztání ledu Arktidy. Globalisté nepotřebují vyvraždit miliardy lidí, stačí jim prostě zchudnutí západní civilizace v první fázi a degenerativní procesy vedoucí k úpadku národů, které budou vzhlížet k falešným prorokům jako je Greta Thunberg, která je vykreslována jako modla, ale ve skutečnosti vede národy k zotročení ve jménu kultu Gaia, tedy ochrany Země před CO2, před kterým ale Zemi ochránit nelze. Je možné proces zvyšování podílu CO2 na Zemi pouze zpomalit.


Zdroj

Q.S.

Situaci na planetě vyřeší síly mnohem větší než summity globalistů... Lidé žijí naprosto nepřirozeně, jsou závislí víc než kdykoli v historii a koloběh civilizace se již po několikáté opakuje. Vzestup a pád. 

Do 50 let zde již 2/3 lidstva nebudou...