Zdravému jádru českého národa dojde trpělivost a do šrotu půjdete vy, i celé to nynější pražské panoptikum!

01.10.2019

Pánové
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy,
Mgr. Zdeněk Kolář, starosta MČ Praha 6.


Je obludnou hanbou počínání vedení Prahy, zvláště pánů Koláře, starosty Prahy 6 a především primátora Prahy p. Hřiba.
Pamatuji si den příjezdu maršála Koněva do Prahy. Prahou se řítila kolona rudoarmějců v čele s Koněvem a Praha křičela radostí, lidé plakali štěstím. Pražané tahali rudoarmějce s tanků, každý se s nimi chtěl obejmout. Dnes však k hanbě českého národa po jejich památce, hrdinství, plivou jedinci s nevyvinutým prenatálním myšlením.

Praha ještě v onen čas nestačila pohřbít rudoarmějce, kteří padli při osvobozování Prahy a mrtvé, kteří byli vražděni hitlerovci při pražském květnovém povstání.

Pane Koláři, prohlašujete, že nemíníte blýskat ruské generálské holinky.Vždyť o to nikdo nestojí. Možná však, že byste je s gustem blýskal některému germánskému vojenskému hodnostáři. Nyní navštěvuje Českou republiku "velký přítel českého národa" B. Posselt, vůdce seskupení potomků válečných zločinců - Landmanschaftu. Vítají ho s přátelskými gesty i osoby, které zastávají místa ve vládě ČR. Zde je možnost blýskání holínek.

Zazlíváte maršálu Koněvovi zásah v Maďarsku v roce 1956 a u nás srpen 1968. Koněv byl voják, plnil nejvyšší rozkaz vedení státu a Varšavské smlouvy. USA by se nechovaly jinak, mocenský zásah by též uplatnily při podobné situaci. Jim však k zásahu stačí cizí naftová ložiska.

Oficiální zprávy nás informovaly o hrůzách, odehrávajících se v Maďarsku v r.1956. O zvěrstvech na druhé straně Dunaje vyprávěli i příslušníci voj. základní služby ČSLA, kteří byli přiděleni k Dunajské plavbě. Uřezané hlavy, nabodnuté na kůly, byly dílem nevyhnilých fašistických šípovských band.Tato zvěrstva bylo nutné zastavit!

Je nepochopitelné, že těm, kdo přišpendlili destičky k soše maršála Koněva s úmyslem jeho památku zhanobit, nepřijde vůbec na mysl, nepřipomenou si spojenecké nálety, bombardování Prahy za slunného dne, bombardování Kralup n/Vltavou (byl tam totiž soustředěn potravinářský průmysl), roztřískanou Škodovku , i když Němci byli již asi 3 dny z Plzně. Byly to ještě další idiotské, zbytečné spojenecké zásahy. Nikdo už nespočítá mrtvé české dělníky a mladé lidi, nasazené na totalarbait, kteří přišli tímto dílem o život. Kdo z těch dnešních tupých řvounů ví o hloubkařích, kteří nalétávali a stříleli za bílého dne do pražských tramvají.

Pan primátor Hřib urputně zabraňuje vrácení desky na Staroměstskou radnici s poděkováním Rudé armádě za osvobození Prahy. Nevadí mu - ani snad o tom neví - Němci vypálená Staroměstská radnice a její nenávratně zničené nádherné renesanční křídlo. Možná se přijde omluvit "přítel českého národa" B. Posselt. Je nesrovnatelné porovnání osoby p. Hřiba s osobností prvního československého pražského primátora Dr. Baxy.

Přikláníte se, pánové, na stranu těch, kteří díky své negramotnosti nevědí, čemu český národ díky ruské, sovětské vojenské pomoci ušel. Němci měli dokonale zpracovaný plán likvidace českého národa, dali si na to lhůtu 6 let. Vy svými postoji podporujete rasovou nenávist, rusofobii a nacistické myšlení chátry. Jen se projděte obcemi, městy a promluvte s lidmi na dané téma. Dozvíte se, jak vás lidé nemají rádi! Jednoznačné mínění zní: "Vždyť oni by vůbec nebyli, ani my, kdyby nepřišli Rusové !"

Zdravému jádru českého národa dojde trpělivost a do šrotu půjdete vy, i celé to nynější pražské panoptikum!

Ještě vám připomenu slova ruského klasika, jehož si váží celý svět:

Rusko nebude mít a ještě nemělo takových nenávistníků, závistivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Deník spisovatele , 1877.

Jana Machová,

24. září 2019. Příbram