Zmatené pojmy pana Bělobrádka

09.02.2020

Ottův Slovník naučný z r. 1906 poučí čtenáře o tom, že Sudety jsou horstvo na severovýchodním okraji Českého masivu od zlomu Labe k bráně Moravské. Je to geografický název. Do 30. let minulého století s ním málokdo přišel do styku. Leda při vyučování zeměpisu.

Slovo "Sudety" a "Sudetský" vstoupilo ve všeobecnou známost, až když si je vypůjčili militantní němečtí obyvatelé českého pohraničí v předmnichovském období. Prohlásili se za "Sudetské Němce", i když jejich bydliště a působiště byla většinou od skutečných Sudet na hony vzdálena. Prostě, kde byl Němec, tam byly podle nich "Sudety." 

Ten název nebyl geografický, ale politický. Představoval politický program. Byl to protistátní rozbíječský program příslušníků fašistické německé menšiny na československém území. 

Slovo "Sudetský" Němec, "Sudeťák," znamenalo totéž co henleinovec, nacista, hitlerovec. 

Češi vnímali tento název jako agresivní výhrůžku, jako projev nepřátelství. 

Prezident Beneš také před užíváním tohoto vymyšleného, lživého slova, které mělo zakrýt pravou podstatu tehdejšího sporu, varoval. 

Naší demokratické politice šlo přece - bez skrytých podtextů, o které šlo někdejším fašistickým ničitelům - o české Němce, o Němce na našem území, o německou menšinu na území ČSR. 

Nikoli o Němce s rozbíječským programem, který si říkal "sudetský".

Bohužel, název se rozšířil a dodnes slouží k matení pojmů. 

Nedávno dokonce jeden z našich předních politiků, tehdy předseda strany KDÚ a člen vlády, pan Bělobrádek, se nestyděl prohlásit, že on je "Sudetský Čech", a že i Šumava a Brno jsou v politickém smyslu Sudety. 

Neuvěřitelné! 

Člen české vlády neví, že slovo "sudetský" znamenalo politický rozbíječský program henleinovský, nacistický, hitlerovský? 

Program ničitelský, likvidačně protičeský? 

Jak může být pan Bělobrádek "Sudetský Čech" ? 

Jaký program může mít Sudetský Čech? 

Chce patřit mezi Sudetské Němce? 

Opustit země české a spojit se s Bavorskem? 

A co kromě Šumavy a Brna ještě pan Bělobrádek odevzdá Sudetským Němcům, protože to jsou, podle něho, "také Sudety"? 

Nemá to být vlastně celá Česká republika, aby se pan Bělobrádek zavděčil staré, agresivně expanzivní politice některých militantních sousedů, Sudetských Němců a jejich revanšismu?


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc., Brno

Q.S.

Jak autorka správně poznamenala, jde o matení.