Znervóznená plutokracia Západu nalieva ťažké peniaze do destabilizácie pomerov. V dôsledku toho prebiehali počas roku 2019 farebné revolúcie a majdany všade po planéte v rozsahu, aký nezažila už pol storočia.

27.12.2019

V minulosti sa za prevratné dianie považovalo také, ktoré vyústilo do zmeny spoločenského alebo hospodárskeho systému zrýchleným, neraz revolučným spôsobom namiesto postupného, evolučného. V strednej Európe bol takým rokom vzbúr a virvarov rok 1848 a v uplynulom storočí 1918, 1948/1949, 1968 a napokon rok 1989.

V novom tisícročí sa stal zlomovým hneď na úvod rok 2001, keď Spojené štáty a po nich celý Západ využili pád Dvojičiek v New Yorku na zrýchlenie ukrajovania občianskych slobôd pod zámienkou vedenia preventívneho boja proti terorizmu.

Táto demontáž pokračuje dodnes. 

Západ, donedávna pyšný na veľkorysý rozsah voľnosti a slobôd občanov, sa v tomto ohľade globalizuje priťahovaním skrutiek na úroveň totalitného systému Číny. Voči nej zároveň vykopal sekeru studenej vojny, čím si rozšíril manévrovací priestor na vedenie hybridných vojen proti všetkým protivníkom doma i vo svete. Za tých puncuje akékoľvek krajiny, ktoré sa odmietajú stotožňovať s dogmami neoliberálnej ekonomiky a ultraliberálneho multikulturalizmu. 

Kľúčovým faktorom pri nastoľovaní neoliberálneho poriadku podľa predstáv angloamerických globalizátorov je neutralizovanie existujúceho a predchádzanie potenciálnemu odporu. 

V štandardných podmienkach právneho poriadku klasickej demokracie by pokusy o takéto neutralizovanie mali prebiehať formou vedenia spoločenského dialógu, mediálnej propagandy a predvolebných politických kampaní.

Výsledky by ostávali neisté a držitelia moci by mali byť ochotní znášať debakle a brať si poučenia z prehier. 

V zásade to i robia, ale so škrípaním zubov nad draho zaplateným, a predsa strateným časom. Všetko by však išlo - z ich pohľadu - rýchlejšie a hladšie v neštandardných podmienkach právneho neporiadku, chaosu, rozvratov a rebélií. 

Neprekvapuje, že znervóznená plutokracia Západu nalieva ťažké peniaze do destabilizácie pomerov. V dôsledku toho prebiehali počas roku 2019 farebné revolúcie a majdany všade po planéte v rozsahu, aký nezažila už pol storočia.


Zdroj