Zvací dopis Demokratického bloku kongresu USA

03.12.2019

Zástupci populistické opozice vynaložili další úsilí o záchranu demokracie a jejich pořádků. Nastal čas své občany umlčet i zahraniční silou. Naše redakce získala originál dokumentu, který zaslal Demoblok US kongresu.

Vážený americký kongrese,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru Demokratického bloku z rukou. Internet, který je prakticky v rukou svobodných sil a tedy nebezpečných dezinformací, ovlivnil veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské bloku. Rozněcují vlnu kritiky a vyvolávají neposlušnou psychózu.

Náš kolektiv - vedení Demobloku - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat lepšolidské normy správného aktivistického života, především principy demokratického pluralismu. Vedení bloku už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti lepšolidství, není s to organizovat proti hybridním silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence lepšolidství v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Internetové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční myšlení.

V této těžké situaci se obracíme na vás, americký kongres, vedoucí představitele Demokratů a vaší skvělé CNN, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat Česko z hrozícího nebezpečí samozvané volby nepřátelských stran.

Uvědomujeme si, že pro Demokraty a USA tento krok k ochraně lepšolidství v Česku nebude snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky, kupříkladu ČT24 a iRozhlasem. Ve svém spravedlivém boji použijeme také Forum24, Deník N, Seznam, Bakalomédia, Manipulátory.CZ, Člověka v tísni a vůbec všechny zbraně, které máme k dispozici. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální rozostření tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám a v americkém jazyce.

Podepsaní Helena Langšádlová, Jan Lipavský, Pavel Žáček, Jan Bartošek a Jan Farský. Své podpisy rovněž připojují i soudruh Bžoch a Veselý.

Republiku si rozvracet nedáme!

(Pozn.: text je smyšlená recesistická analogie k tzv. Zvacímu dopisu ze srpna 1968, jenž poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak do Sovětského svazu, Leonidu Brežněvovi.)

Antonín Novák

Q.S.

Jako oslovení by se dalo dle potřeby použít....

Například: Drahý Vůdče, Velký Kormidelníku, Milovaný Generální tajemníku.......

Pak už by stačilo jen kopírovat text napříč dějinami....