Co je dál na skladě?

22.12.2023

Tak černé vánoce a "zlepšení" blbé nálady bychom tedy měli.

Co je dál na skladě?

Můžeme si obecně myslet o příčinách, motivech, duševním stavu pravděpodobného střelce cokoli.

Je to velmi podivné, včetně souvislosti s vraždami v klánovickém lese i to v jakém sledu a intenzitě se postupovalo. 

Ale nechci přilévat olej do ohně, myslím si o tom své a nechám si to pro sebe, abych nepřitápěl pod všeobecnou frustrací.

Nicméně bych rád upozornil na vygradovanou a šílenou rétoriku a agresivitu projevovanou zjevně psychopatickými osobnostmi veřejného života, médií a politiky vůči svým oponentům a tímto pěstované a udržované masy stejně agresivních a zjevně deviantních jedinců na sociálních sítích a v diskuzích pod různými články v médiích.

K tomu samozřejmě přihazují svá polínka orgány činné v trestním řízení a justice, která v tomto projevuje naprosto dvojí metr a účelovost.

Výsledkem je nenávist a frustrace, spirála jež dříve či později vede k násilí a činům podobného ražení.

"Státy v nichž není spravedlnost se mění v peleše lotrovské", napsal středověký filozof Aurelius Augustinus.

Vše již dlouho nasvědčuje tomu, že v takové peleši lotrovské již žijeme, o čemž máme dennodenně důkazy přímo z nejvyšších pater zkorumpovaného mafiánského systému, který jsme svou naivitou a bezstarostností nevědomky pomáhali stvořit.

A o tom, že tato "peleš lotrovská" kromě nás zasáhla celou Evropu a další velké části světa, tak o tom asi už málokdo pochybuje. 

Tichými svědky jsou milióny mrtvých ve jménu zneužitého "dobra".

Kdyby tomu tak nebylo, nikdy by se nemohly dít tak obludné případy násilí a korupce, jakou je prosáklá většina zemí a nemohlo by se tak dít beztrestně pro jejich hlavní aktéry a protagonisty, kteří nás nejprve okradou, znásilní a pak se nám smějí do tváře. 

Stejně tak by se to nemohlo dít, pokud by existovala skutečně svobodná veřejnoprávní média.

Z toho všeho se rodí deprese, bezvýchodnost, frustrace a nakonec násilí.

Politická a společenská kultura je pryč, nehodila se k prosazování obřích podvodů, personálních manipulací na exponovaná místa ve společnosti a spuštění kolotoče lidem nepřátelských agend, které narušují dnes již nejen ekonomické, ale i fyzické jistoty člověka.

Přijetím a glorifikací zvrácených agend se spustila sebereplikující výroba hodnotově neukotvených, svou existencí a smyslem svého života nejistých bytostí, které nejsou schopny vykonávat ve svém okolí nutný společenský tlak, který by situaci vrátil k dříve běžným a tisíci lety osvědčeným hodnotám, na nichž se lidská společnost vyvíjela. 

Kontrolní mechanismy byly vyřazeny a nahrazeny glajchšaltungem a popíráním logiky a zdravého rozumu skrz naskrz všemi obory vzdělávání a společenského projevu.

Tam, kde se stává vše relativním, vše jen úhlem pohledu, hodnoceným především pouze z hlediska prospěšnosti aktuální ideologie, tam se časem přestane dařit přirozeně a samostatně uvažujícím lidem a ze země kulturní a vzdělané se stává ghetto.

Pokud tento trend je schopen někdo vydávat za pozitivum, ohánět se přitom evropskými hodnotami či demokracií, je třeba jeho angažmá ve veřejném životě bez poděkování ukončit.

Ne, o takový směr vývoje nestojím a jsem si jist, že ani drtivá většina spoluobčanů se stále zdravým rozumem.

Začíná to nejprve povinným společenským dobrem, posléze nálepkováním oponujících a kriticky myslících lidí, pak beztrestným hulákáním v médiích o podřezávání dezolátů, povinné eutanázii pro důchodce, vyhazováním z práce za názory a končí to krví, násilím a ostnatým drátem.

Dost!

K vánocům přeji vám i sobě obrat k lepšímu, k normálnímu světu!

Nenechejme se zotročit a nakonec vybít jako tupá a lhostejná stvoření, protože takto nastavená cesta, po které jsme jako stádo hnáni, nikam jinam nevede! 


Q.S.