"Obskurně hybridní" občasník ne pro každého:

...zde na vás čekají pouze "fake news, hoaxy, dezinformace, konspirační teorie, kremelská propaganda" a "pavědecké názory"... 

Údajně...

Vstup na vlastní nebezpečí!!!

"Držitelé moci inklinují k tomu, že chtějí, aby si občané mysleli, či alespoň říkali to, co se moci líbí. Aby nebyly jiné, než vládní názory na veřejné dění. Vláda, která chce zavést autoritativní režim a popřít i jiná práva člověka, nejprve postihuje svobodu projevu. Protože když zavře ústa reptalům, tím snáze zruší jiná práva za uniformního přitakávání vládě poplatných medií."

Články a informace zde obsažené neznamenají automaticky názory autora webu!

Zdrojem vlády je, v rozporu s demokratickou ústavou, nikoli lid, ale emitent peněz, legálně olupující výrobce za pomoci emise. Zavedeno v Anglii a postupně v dalších zemích. Tak se bankovní systém ocitl v rukou lichvářů a byla jim odevzdána faktická moc nad státy, národy, jednotlivci.

 ČLÁNKY 

...Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách... 

Dnešní výběr...

Agenda 2030 = Inventura pro NWO