"Obskurně hybridní" občasník ne pro každého:

...zde na vás čekají pouze "fake news, hoaxy, dezinformace, konspirační teorie, kremelská propaganda" a pavědecké názory... 

Údajně...

Vstup na vlastní nebezpečí!!!

Články a informace zde obsažené neznamenají automaticky názory autora webu.

Zdrojem vlády je, v rozporu s demokratickou ústavou, nikoli lid, ale emitent peněz, legálně olupující výrobce za pomoci emise. Zavedeno v Anglii a postupně v dalších zemích. Tak se bankovní systém ocitl v rukou lichvářů a byla jim odevzdána faktická moc nad státy, národy, jednotlivci.

 ČLÁNKY 

...Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách... 

Dnešní výběr...

Agenda 2030 = Inventura pro NWO

Už ani rohlík od Rohlíku!!!

Před dvěma roky začala válka na Ukrajině. Ruská vojska překročila hranice a od té doby válčí s celým potenciálem NATO. Západ dodává peníze a zbraně, Ukrajina dodává životy. Dvouletý výsledek tohoto střetu vidíme v konsolidačním balíčku, zvýšené dani z nemovitosti, drahých energiích, celoevropské ekonomické krizi, zhasnutých vysokých pecích a...

Devadesátá léta, promarněný čas, který měl a mohl nastartovat naši zemi. Četl jsem na Seznam Zprávách krátký rozhovor s lékařkou z brněnské stomatologické pohotovosti. Pravila, že 50 % lidí pohotovost zneužívá. A já si u toho řekl, že naše republika už brousí dno. Morální dno, mravní dno, ekonomické dno, o politickém dně nemluvě. Vzal jsem si papír...

Porodnost ve všech proočkovaných zemích od roku 2021 razantně klesla. A nejde pouze o pokles porodnosti, také vzrostl počet potratů či mrtvě narozených dětí. Opět údajně nic s ničím nesouvisí, případně se hledají zástupné důvody.

"Zemědělci vydělali v loňském roce 9 miliard korun, to stačí nanejvýš na údržbu, bez šancí na investice. Zato čtyři největší energetické společnosti měly zisk 200 miliard korun."

Po zpackané traktoriádě, o které si jen idealisté a někteří účastníci myslí, že byla úspěšná, dochází síly a inspirace k psaní další článků. Vynakládání energie na předávání úvah a myšlenek týkajících se mizerné nálady mezi částí společnosti a snaze na hledání důvodů zapříčiňujících tento stav zdá se býti zbytečné. Část z občanů České republiky má...