Co je svoboda

17.12.2023

Svoboda znamená mít možnost utvářet svůj vlastní život.

Svoboda je, když přijdete na svět a můžete se sami rozhodnout, kam půjdete, co budete dělat, a neexistuje žádná vyšší autorita, která by vám zakazovala utvářet svůj vlastní život nebo vás trestala za to, že chcete žít svůj vlastní život.

To je svoboda, kde můžete rozhodovat jen o sobě a o nikom jiném.

Svoboda však neznamená mít svobodu napadnout někoho na ulici, vnucovat vlastní vůli, někoho okrást, někoho vydírat, někoho terorizovat, někoho soudit, někoho uvěznit nebo zabít, za účelem ochrany jiné osoby, vnutit vlastní vůli....

To je násilí.


Q.S.