Dojde k velkému a rychlému snižování počtů původního obyvatelstva v Českých zemích zhruba po roce 2020?

21.04.2021

Dojde k velkému a rychlému snižování počtů původního obyvatelstva v Českých zemích zhruba po roce 2020?

Na podzim roku 1968 několika spolužákům v učňovské škole v podniku ČKD-Praha Naftové motory, nám náš spolužák František Procházka vyprávěl předpověď budoucnosti, kterou mu před tím sdělil jeho otec, který pracoval jako vědecký pracovník ve vývojovém středisku Akademie Věd v Praze v oddělení inovace míchacích zařízení pro chemické provozy. 

Jednalo se o výsledky vědeckého výzkumu z jiného pracoviště Akademie Věd, v oblasti předvídání budoucnosti ve stavu změněného vědomí, které prováděl na výzkumném pracovišti Akademie Věd v té době MUDr. Stanislav Gróf se svým vědeckým kolektivem. 

(Více o tomto pánovi při zadání na Internetu: Profesor MUDr. Stanislav Gróf.)

Jednalo se o výzkum na dobrovolně se k experimentům propůjčených mladých ženách a mužích, kteří v hypnotickém spánku a pod malým množstvím grogy LSD vypovídaly o svých zážitcích z minulosti a o možných dějích v budoucnosti. 

Tento výzkum se prováděl na vědeckém pracovišti Akademie Věd v Praze v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. 

V roce 1966 dodal MUDr. Stanislav Gróf zprávu o některých výsledcích práce svého vědeckého kolektivu tehdejšímu vedení Akademie Věd v Praze a to o jeho výsledcích informovalo také některé vrcholné politiky tehdejšího Československa. 

V témže roce si MUDr. Stanislav Gróf zažádal o studijní stáž na vědecké pracoviště do USA, které v té době pracovalo na podobných výzkumech. 

Bylo mu vyhověno a v lednu 1967 vycestoval na toto pracoviště a v USA již zůstal a dostal i jeho občanství. 

Ve zprávě, kterou nám náš spolužák pověděl, bylo, že:

1/ V krátké době bude území Československa obsazeno cizími vojsky.
2/ Tato okupace bude trvat dvacet let.
3/ Po tomto období okupace pomine a bude trvat třicetileté období bez ní.
4/ Po tomto období nastane období velkých sopečných výbuchů na Islandu a jinde na Zeměkouli v důsledku kterých dojde k velkému víceletému nedostatku potravin a v důsledku toho i k velkému snížení počtu obyvatel.
5/ Nejvíce obyvatel zemře na nemoc, která se již v minulosti vyskytovala po první Světové válce.
6/ Území Čech bude po ukončení této nemoci rozděleno mezi dvě světové velmoci.
7/ Z původního obyvatelstva Čech zůstane jen takový jeho počet, který před těmito katastrofami žil v Praze.

V dubnu 2010 došlo k výbuchu sopky Ejafjallajökull na Islandu. 

V té době předseda vlády Islandu varoval světovou veřejnost, že často v minulosti několik let po výbuchu této sopky nastal zhruba desetkrát silnější výbuch sopky v jejím sousedství s názvem Katla. 

Například po větším výbuchu této sopky v roce 1625 docházelo v Zemích Koruny České v následujících letech 1626, 1627 a 1628 v důsledku velkého zastínění vrchních zemských vzdušných vrstev nad Arktidou v důsledku velkého množství drobných prachových částic a kyselých aerosolů ke stavu, kdy do Střední Evropy v období zhruba jednoho týdne nastal vpád mrazivého vzduchu z Arktidy a v důsledku toho na konci května a počátku června docházelo k velkému poškození porostů obilí. 

V důsledku toho došlo také mimo jiné k velkému úbytku obyvatel ve střední Evropě. 

Více například v knize o názvu Velká Kniha o klimatu Zemí Koruny České. 

Některé písemné zdroje katolické církve udávají, že došlo k snížení například obyvatel v Českých zemích z původních zhruba 3,5 miliónů na zhruba jeden milión.

V roce 2005 došlo na Aljašce k vykopání ze věčně zmrzlé půdy mrazem konzervované oběti tak zvané Španělské chřipky, která na tuto nemoc zemřela v roce 1919. 

Vědcům v USA se podařilo rekonstruovat virus této chřipky a smrtící účinek tohoto viru byl proveden na laboratorních myších a makacích. 

Více při zadání na Internetu: 

Co umí španělská chřipka?

Například RNDr. 

Kalenda vědecký pracovník Seismického vědeckého pracoviště v Příbrami. 

Mně sdělil, že se dá očekávat mimořádně velký výbuch sopky Katly na Islandu zhruba po roce 2020 a to mimo jiné z toho důvodu, že tato sopka již od jejího posledního výbuchu v roce 1918 nevybuchla a v důsledku toho se pravděpodobně přesunula prasklina spojující sopouch hlavního jejího kráteru s oblastí rozžhaveného zemského magmatu do oblasti s názvem Godabunga, který je od hlavního kráteru vzdálen zhruba pět kilometrů. 

Více při zadání na Internetu: 

Volcanoes of Iceland. 

Dá se tedy předpokládat, že dojde v důsledku velkého výbuchu k vytvoření bočního nového kráteru a tedy i k vyvržení mimořádně velkého množství drobných prachových částic a kyselých aerosolů do vrchních vrstev zemské atmosféry a v důsledku toho k většímu víceletému jejímu ochlazení hlavně v oblasti Arktidy. 

Dojde v důsledku výše popsaných skutečností k větším víceletým mrazivým vpádům arktického vzduchu, které vyvolají na území Střední Evropy větší neúrody, než byly ty po roce 1625? 

Kolik lidí asi přežije v Českých zemích v důsledku většího víceletého nedostatku potravin? Je možné, že k redukci obyvatel na Zeměkouli bude použit oživlý virus španělské chřipky? 

Vyplní se předpovědi z roku 1966?

Například vláda, v jejímž čele byl Ing. Miloš Zeman snížila velmi objem zásob dlouhodobě skladovatelných druhů potravin pro případ větší neúrody a tyto zásoby nebyly do dnešních dnů zvýšeny alespoň na dřívější úroveň. 

V roce 2015 byl prodloužen program pěstování zemědělských plodin pro nezemědělské účely o dalších pět let. 

Jedná se pěstování řepky olejky pro výrobu metylesteru, který se přidává do motorové nafty a benzínů a kukuřice pro výrobu bioplynu. 

Já osobně, kdybych byl předsedou vlády, tak bych nařídil zvýšit stavy hovězího dobytka, alespoň na stavy před rokem 1990 a nařídil bych zvýšit zásoby dlouhodobě skladovatelných hovězích konzerv. 

Také bych již v roce 2010 nařídil výstavbu nových a obnovu zaniklých rybníků v ČR, tak aby v nich mohla být v rybách uložena potravinová rezerva. 

Také bych zavedl hned po roce 2010 povinnou vojenskou službu pro muže i ženy.

V případě větších zemědělských neúrod po roce 1625 bylo území Českých Zemí mimo jiné vystaveno drancování například Švédských vojsk. 

O několik let později byla Jihovýchodní Evropa napadena Tureckými vojsky. 

Bude se tato situace opakovat?


Emanuel Svoboda
11. 4. 2017