False Flag Operation

23.03.2024
Operace pod falešnou vlajkou nebo falešná vlajka (anglicky false flag operation nebo false flag), případně operace pod cizí vlajkou je tajná operace vedená vládou, korporací nebo jinou organizací, která je navržena, aby se jevila tak, že je provedena někým jiným. Název je odvozen z vojenského konceptu flying false color, čili operaci vykonanou v jiných (národních) barvách než ty, které má vlajka vlasti. Naproti tomu, operace pod falešnou vlajkou nejsou omezeny na vojenskou konfrontaci a mohou probíhat v civilním sektoru a v období míru, např. při činnosti zpravodajských služeb.
Zapálení budovy Reichstagu v roce 1933 bylo využito nacisty k potlačení osobních svobod v Německu, z požáru byli obviněni komunisté.
Americko-britská operace Ajax z roku 1953 měla za cíl svrhnou demokraticky zvoleného předsedu íránské vlády Muhammada Mosaddeka. Informace o podpoře, kterou při převratu poskytla CIA, byly odtajněny a jsou k dispozici v jejích archívech.
Příkladem operací pod falešnou vlajkou byly některé akce provedené v rámci operace Gladio, italské větve ilegální sítě organizované NATO. Z těchto zločinů vláda a většina médií obviňovala komunistické radikály. Vlna terorismu výrazně ovlivnila politickou atmosféru Itálie 70. let.
Příkladem události, která je některými označována za civilní operaci pod falešnou vlajkou, která dosud nebyla zcela objasněna, může být pokus o státní převrat a svržení Huga Cháveze z roku 2002.
/cs.wikipedia.org/


- Útok nebo jiná nepřátelská akce, která zakrývá totožnost účastníků provádějících akci, přičemž jako pachatele označuje jinou skupinu nebo národ (často se používá atributivně)
- Nesprávné vyjádření příslušnosti nebo motivace nebo falešná ekvivalence záměrně navržená za účelem manipulace s kontextem, vnímáním nebo rámcem akce, předmětu nebo argumentu (často používaného atributivně)
- Vlajka vyvěšená za účelem zakrytí státní příslušnosti nebo příslušnosti plavidla, vozidla nebo operační základny... /dictionary.com/


- Vlajka vyvěšená na lodi, aby skryla, ze které země pochází nebo za kterou stranu bojuje:
Útočící loď se dokázala dostat do blízkosti nepřítele vyvěšením falešné vlajky.
- Politická nebo vojenská akce, o které se zdá, že ji provedla skupina, která ve skutečnosti není odpovědná:
Výbuchy vlaků popsal jako "falešné vlajky".
Vypálení budovy bylo považováno za operaci pod falešnou vlajkou nacistů.
- Něco jako politická kauza, která se používá ke skrytí něčího skutečného přesvědčení nebo skutečných důvodů jeho jednání
- Jejich cílem je zdiskreditovat hnutí pomocí taktik, jako jsou falešné vlajky a agenti-provokatéři.
- Zdá se, že některé z bombových útoků byly útoky pod falešnou vlajkou, provedené ve snaze polarizovat názor... /dictionary.cambridge.org/


Q.S.

Ještě přidám tu nejznámější, která se nesmí objevit v médiích: Twin towers - 11.9.2001

A bezpočet dalších...

Falešné vlajky, falešní politici, falešní lidé, falešný svět....

"Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. " Luk 12,37