Gog a Magog

14.03.2024


Q.S.

/Milénium - 1997/

Řetěz příčin a následků.

Pro jednotlivce, národy, státy, lidstvo....

Vše má svůj počátek i konec.

Klade si někdo vůbec správné otázky a hledá odpovědi, nebo líně plyne s masou uprostřed obrovské bažiny, která dusí vše živé....

Bděte...