Grindavík

19.12.2023
"Je téměř nemožné předpovědět, kterým směrem se láva vydá v následujících hodinách a dnech.
Rozšíření trhliny na jih je hlavním nebezpečím.
Vzhledem k tomu, jak je trhlina dlouhá, je pravděpodobně, že (erupce) bude trvat déle než tři týdny."


Q.S.

Člověk se většinově domnívá, že jde o náhody, o shody okolností.

Většinou je tomu právě naopak, tedy pokud jde o významnější přírodní úkazy, události a jejich projevy v určitém a konkrétním čase.

Člověk většinově nechápe, že se jedná o varování, výstrahy.

Například Jižní Asie Vánoce 2004....

Člověk většinově již nechápe vůbec, spí hluboce, jsa obebnut  pevným sevřením fluidní temnoty...

Ťuk, ťuk....