Je nemoudré stále doufat, že ukrajinská strana může vyhrát, když jí dáme jen o trochu víc peněz, protože tak to fungovat nebude

03.05.2024

Podplukovník americké armády ve výslužbě Daniel Davis:

"Mám více než 20 let zkušeností z armádních bojů. 

Zúčastnil jsem se velké tankové bitvy v Pouštní bouři s druhým obrněným jezdeckým plukem.

Sloužili jsme také na východozápadní hranici v Německu, kde jsme museli hlídat před potenciální sovětskou ofenzívou. 

Musel jsem tedy studovat sovětskou doktrínu. 

Jejich tanky, způsob boje, jak vedou útočné a obranné operace v terénu velmi podobném tomu, co se teď děje na Ukrajině.

V polovině roku 2000 jsem byl také zástupcem velitele obrněné jezdecké eskadrony americké první obrněné divize. 

Věřte mi, když vám řeknu, že není šance, že by Ukrajina někdy uspěla ve válce proti Rusku.

Pro Ukrajinu neexistuje žádná cesta k vojenskému vítězství, tečka. 

Nezáleží na tom, jestli dáme 60 miliard, jestli dáme dalších 120 miliard, 200 miliard, nic to nezmění, protože základy, na nichž je postavena bojová síla na národní úrovni, jsou rozhodně a neodvolatelně na straně Ruska.

Nemůžete to zvrátit, protože nemůžete zvrátit základy. 

Na straně Ruska je letecká síla, protivzdušná obrana, vojensko-průmyslový potenciál pro výrobu velkého množství dělostřelectva, munice, samotných zbraní, bezpilotních letounů, elektronického boje a hlavně lidí.

Rusko má a vždy bude mít více lidí. 

Na celém Západě se nikdy nevyrovnají tomu, co se děje v Rusku. 

Podle mého názoru je nemoudré stále doufat, že ukrajinská strana může vyhrát, když jí dáme jen o trochu víc peněz, protože tak to fungovat nebude."


Zdroj


Q.S.

Jde opravdu o  vítězství?

Nebo o peníze z války, o posílení totalitních prvků policejního státu, odůvodnění represí, ekonomického úpadku společnosti a zavedení nových pravidel kontroly nad jednotlivci i národy?

Co byste řekli vy?