Ministr zdravotnictví, vedení lékařské komory a vedení České vakcinologické společnosti – by měli čelit trestnímu stíhání

31.01.2024

Pokles počtu narozených dětí od ledna roku 2022 není plně vysvětlen změnou populační struktury matek. Naopak data a z nich provedené analýzy hovoří ve prospěch hypotézy, že očkování proti covidu má příčinnou souvislost s poklesem plodnosti českých žen. "Očkování těhotných žen mRNA vakcínou proti covidu považuji za jedno z největších selhání moderní medicíny. Očkování mladých zdravých lidí proti covidu, zejména plodných a těhotných žen, by mělo být okamžitě zastaveno. Tím to ale nesmí skončit. Lidé, kteří jsou za tohle kolosální selhání zodpovědní, by měli čelit trestnímu stíhání," říká pro ParlamentníListy.cz matematik Tomáš Fürst.

Lednem roku 2022 začal významný pokles porodnosti v České republice. 

I když tato skutečnost předznamenává do budoucna nemálo problémů, příliš se o ní nemluví. 

Možná proto, že by se při veřejných diskusích dostala na povrch odůvodnění, která je lépe držet pod pokličkou. 

Nabízejí se především ekonomické důvody, potíže s bydlením, nejistota v době války, ale i následky covidu nebo očkování s ním spojeným. 

Nejvíce sluchu se v této věci dopřává demografům. 

Ti upozorňují, že pokles porodnosti je dán tím, že už dlouho rodily silné populační ročníky ze 70. a z počátku 80. let, ale nyní by měly přijít na řadu maminky, které se narodily v populačně slabších letech. 

A tedy, když je méně matek, je méně i narozených dětí. 

Podle jejich prognóz se pokles zastaví kolem roku 2030, kdy počty narozených začnou zase mírně stoupat.

"To mají demografové pravdu. 

Proto se sleduje takzvaná úhrnná plodnost, což je ukazatel, na který počet žen v jednotlivých věkových skupinách nemá vliv. 

Lucia Houfkova a Angelika Bazalová si daly tu práci, že úhrnnou plodnost spočítaly z podrobných dat několika českých zdravotních pojišťoven. 

Výsledek je zde a jasně z něj plyne, že úhrnná plodnost českých žen začala koncem roku 2021 výrazně klesat a tento pokles se nezastavil ani do začátku roku 2023, kde nám končí data. 

Je to tedy tak, že část poklesu počtu narozených dětí jde na vrub nástupu slabších populačních ročníků matek, ale nelze tím vysvětlit celý tento pokles," uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Fürst z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Čísla jasně ukazují, že demografové se mýlí, nebo lžou

Zároveň totiž dochází kolem přelomu let 2021/2022 z nějakého důvodu i ke skutečnému poklesu schopnosti či ochoty českých žen mít děti. 

"Demografové by tohle měli vědět – úhrnná plodnost je standardní nástroj, kterým se data o počtu dětí očišťují od změn v populační struktuře. 

Proč o tom demografové nemluví, se musíte zeptat jich. 

Já sám jsem například upozorňoval Petra Koubského, který o klesajícím počtu dětí psal v Deníku N a odvolával se u toho na demografy, že nemá pravdu, a žádal jsem ho o opravu jeho dehonestačního článku o mé osobě. 

Koubský se mé argumenty nijak nepokusil rozporovat, ale svůj článek neopravil a neomluvil se mi," říká spoluzakladatel Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) Tomáš Fürst.

Vadí mu stav, kdy čeští mainstreamoví novináři šíří nepravdivé informace, že pokles počtu narozených dětí je plně vysvětlen změnou populační struktury matek. 

"To přitom není pravda. 

Za normálních okolností by novináři konfrontovali demografy s výsledky našich analýz. 

Vyzývám všechny demografy, datové analytiky a lékaře, ať se podívají na analýzu na stránkách Mainstreamu a řeknou nám, kde je dle jejich názoru chyba. 

Všimněte si, že čeští demografové si vystačí se slovním hodnocením, že vše je vysvětleno populační strukturou – kupodivu po nich nikdo nechce žádná čísla. 

My čísla máme. 

A čísla jasně ukazují, že demografové se mýlí – nebo lžou," tvrdí expert v oboru matematické modelování přírodních jevů a procesů a zpracování dat.

Rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými nezmizí

V článku Komu chybí děti, který napsal společně s Romanem Kovaříkem a Zuzanou Krátkou, uveřejnil mimo jiné i tabulku podporodnosti, kde se zabývá počty těhotenství celkem, ale i počty těhotenství podle toho, zda šlo o ženy očkované nebo neočkované, za období od ledna 2021 do března 2022. 

Při prvním pohledu na tabulku zcela jistě zaujme, že podíl těhotenství na 1000 žen neočkovaných/očkovaných vychází v červnu 2021 více než 20násobek, v červenci 10násobek, a tak to postupně klesá až do března 2022, kdy je to "jen" 1,6násobek. 

Vývoj této časové řady může vést k úvaze, že se poměr neočkované/očkované limitně blíží jedničce a v nějakém čase, třeba v řádu měsíců, by podíly mezi neočkovanými a očkovanými mohly být i vyrovnané. 

Pokud by to nastalo, šlo by naopak o potvrzení, že očkování žen v jejich plodnosti žádnou roli nesehrálo.

"To na ta čísla jdete poměrně zhurta. 

Máte pravdu, že začátkem roku 2022 se poměr počtu těhotenství na tisíc neočkovaných žen ku počtu těhotenství na tisíc očkovaných ustaluje někde kolem čísla 1,6. 

To je ale velmi daleko od jedničky! 

Dle mého názoru je za tímto rozdílem mnoho různých vlivů – skupina očkovaných a neočkovaných žen se liší v mnoha ohledech. 

Například ve věkové struktuře, jistě i ve světonázoru – to vše se nějak promítá do ochoty a schopnosti mít děti. 

Momentálně ale nemáme žádná data, na základě kterých bychom se mohli domnívat, že tento dramatický rozdíl v datech 'zmizí'," reaguje pro ParlamentníListy.cz na uvedené námitky Tomáš Fürst.

Předstíráme, že kauzální vliv očkování na ženy nevidíme

Data tedy jednoznačně ukazují, že očkovací statut matky má velmi výrazný vliv na její ochotu či schopnost otěhotnět. 

"To by ještě nemuselo znamenat, že ten vliv je kauzální, mohlo by to být tak, že se ženy prostě rozdělily na dvě skupiny tak, že ženy, které by i bez očkování měly méně dětí, se nechaly očkovat, a ženy, které by i bez očkování měly více dětí, se nenechaly očkovat. 

To by úplně vysvětlovalo zmíněný graf

Jenže v takovém případě by nedošlo k poklesu celkové plodnosti. 

Jak jsem ale už vysvětloval, tak k poklesu celkové plodnosti ve skutečnosti došlo. 

Z toho plyne, že alespoň část pozorovaného rozdílu mezi počtem těhotenství očkovaných a neočkovaných je kauzální povahy. 

Ještě jinak řečeno – kdyby nebylo očkování proti covidu, rozdíl v citovaném grafu by byl menší," zdůrazňuje matematik.

Příčinnou souvislost objasňuje na jiném příkladu. 

"Když se před mnoha lety řešilo, jestli kouření způsobuje rakovinu plic, vznikla kolem toho takzvaná Bradford Hillova kritéria kauzality

Jakmile se odborníci shodli, že jsou tato kritéria naplněna, prohlásil se kauzální vliv kouření na rakovinu plic za prokázaný. 

Stran vlivu očkovacího statutu matky na pravděpodobnost otěhotnění jsou Bradford Hillova kritéria naplněna taky. 

Jak dlouho ještě budeme předstírat, že to nevidíme? 

Mimochodem trvalo asi 60 let, než byla hypotéza o kauzálním vlivu kouření na rakovinu plic uznána za prokázanou," připomíná Tomáš Fürst.

Těhotné po požití jediné pilulky rodily děti bez končetin

Očkování žen v plodném věku – zejména těhotných – experimentální vakcínou označuje za chybu od samotného začátku. 

"Vakcína nebyla u těhotných nikdy testována, dodnes tedy na této populaci není známa ani její bezpečnost ani její účinnost. 

Nikdy v minulosti se nic podobného nestalo. 

Navíc máme mnoho důvodů být v případě těhotných žen extrémně opatrní – vzpomeňte na thalidomidovou aféru," odkazuje spoluzakladatel SMIS na tragický omyl s léky vyráběnými v 50. letech západoněmeckou farmaceutickou společností Chemie Grünenthal, které obsahovaly účinnou látku thalidomid. 

I jediná pilulka takového léku podaná v kritickém období těhotenství způsobovala, že se ženám rodily postižené děti, nejčastěji bez končetin.

"Očkování těhotných žen mRNA vakcínou proti covidu považuji za jedno z největších selhání moderní medicíny. Rozhodně to představuje porušení Norimberského kodexu, o čemž jsem psal zde. Očkování mladých zdravých lidí proti covidu, zejména plodných a těhotných žen, by mělo být okamžitě zastaveno. Tím to ale nesmí skončit. Lidé, kteří jsou za tohle kolosální selhání zodpovědní – dle mého názoru zejména ministr zdravotnictví, vedení lékařské komory a vedení České vakcinologické společnosti – by měli čelit trestnímu stíhání," konstatuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Fürst.

Nikdo za nic neručí, vždyť očkování přece povinné nebylo

To trestní stíhání je však velice málo pravděpodobné. 

"Soudy totiž narazí na problém, na který upozorňujeme už dlouho – doporučení České vakcinologické společnosti, o které se očkování – nejen těhotných – opírá, není nikým podepsáno a Česká vakcinologická společnost dokonce není ani právnickou osobou. 

Nakonec tedy – jak je v českých zemích zvykem – nebude potrestán nikdo, protože nikdo za nic neručil a očkování přece povinné nebylo, že ano? 

Jsem fascinován, co všechno si nechá česká veřejnost líbit," přiznává závěrem odborník na matematické modelování a zpracování dat.


Zdrojhttps://www.forendors.cz/p/bd2e923f415f4e4a5093300a905e98eb