11. září: Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože.

07.05.2019

Nebudu zde rozepisovat okolnosti tohoto monstrózního podvodu, to jsem udělal již v roce 2014 ( Viz odkazy ). Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, jak praví (ne)smělému Koudelkovi trenér v kultovním československém filmu.

/https://www.nwoo.org/2014/12/10/11-zari-2001-nuklearni-demolice/

https://www.czechfreepress.cz/amerika/11-zari-2001-nuklearni-demolice.html

https://orgo-net.blogspot.com/2015/01/11-zari-2001-nuklearni-demolice.html

https://svobodnenoviny.eu/?s=nukle%C3%A1rn%C3%AD+demolice

//steemit.com/cesky/@m211/11-zari-2001-nuklearni-demolice">https://steemit.com/cesky/@m211/11-zari-2001-nuklearni-demolice>

https://www.protiproud.cz/politika/2235-donald-trump-bush-dopredu-vedel-od-cia-o-11-zari-ale-nic-neudelal-podle-ruskych-expertu-doslo- na-manhattanu-k-rizene-jaderne-podzemni-expolozi-kdo-vsechno-mel-prsty-v-nejvetsi-mystifikaci-modernich-dejin-unikatni-film-uvnitr.htm7

https://orgo-net.blogspot.com/2015/09/k-vyroci-11-zari-2011.html/

Začnu odkazem na oficiální zpravodajství, aby mě snad nějaký Koudelka neobvinil z dezinformace -https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/89226/dvojcata-stale-zabijeji-rakovinou-v-new-yorku-po-11-zari-onemocnelo-vice-nez-10-000-lidi.html, https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/98814-vice-nez-2500-zachranaru-z-11-zari-onemocnelo-rakovinou/, https://zpravy.tiscali.cz/hrdinove-umirajici-na-rakovinu-mnoha-hasicum-z-11-zari-diagnostikovana-rakovina-krve-97776 a mnohé další ).

Podle dalších informací je však situace ještě daleko horší, než nás postupně a opatrně informovala média hlavního proudu, protože rakovinou a vážnými imunologickými nebo respiračními potížemi onemocnělo přes 30 000 obyvatel Manhattanu. Souvislost s níže uvedenými nálezy je zřejmá.

Dr. Ed Ward je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku - tritia v prostoru WTC v New Yorku po 11. září 2001. Sepsal ji na základě analýz vzorků vody odebraných v odpadním kanále pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley. První vzorek z 13. září 2001 vykázal hodnotu 0,174 nCi/l (nano curie na litr) vody, ale další vzorek od budovy 6 měl již hodnotu podstatně vyšší - 3,53 nCi/l a to i přesto, že byl odebrán až 21. září, tedy s odstupem 10 dnů po ředění 16-ti miliony litrů vody, kdy tři dny hustě pršelo, a po omývání konstrukcí 120-ti milióny litrů vody a dalšími litry z mlhy nad spáleništěm, která vznikla ihned po kolapsu obou věží. Hodnota tritia od budovy 6 je 27krát vyšší, než jaká je přirozená úroveň (0,13 nCi/l). Přímo na zbořeništi obou věží byl naměřen údaj dokonce 20krát vyšší. Nebyl dodržen ani časový postup při odběrech. Oznámení o aktivitě tritia bylo uváděno třikrát a vždy se zcela odlišnými odchylkami (0,074; 0,74; 74), což svědčí buď o velmi nekvalitní práci nebo o úmyslu. Tato veřejně přístupná zpráva byla údajně vypracovaná pro potřeby vlády USA. Průzkum sponzorovaly Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health). Práce Národní laboratoře (dohlíželi prof. Steven Jones s dr. Wardem) byla postoupena Konferenci americké národní chemické společnosti (American Chemical Society National Meeting), která 7.4 - 11.4 2001 potvrdila, že v prostorách WTC byla po 11. září 2001 naměřena zvýšená hodnota tritia, druhého izotopu vodíku - 3,53 nCi/litr vody!

( WTC - 7 rovněž na "prášek" )

Zmiňované tritium je plynný, bezbarvý a radioaktivní izotop vodíku, jehož jediný gram obsahuje 104 curie (jednotka radioaktivity). Jediné curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 3,7x10 miliard rozpadů za sekundu. Zvýšená radioaktivita narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Dr. Ward uvádí ve WTC 48 000 curie. Paprsky alfa v délce 1 mikrometru ohrožují lidské tělo pouze slabým ozářením, porušením oděvu, ale vdechnutím způsobují rakovinu plicního laloku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií. Dr. Cahill dokázal svými výzkumy po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků mohou procházet filtry záchranářů, kteří je většinou ani neměli.

Tritium s poločasem rozpadu 12,32 roku se v přírodě vyskytuje vzácně. Je produkováno kosmickým zářením a v horních vrstvách atmosféry se slučuje s kyslíkem a na zemský povrch se dostává s dešťovou vodou, ovšem jen ve velmi malé koncentraci. Více tritia se vyrábí v reaktorech CANDU bombardováním lithia-6 [ 6Li(n, a) 3H] s neutrony. Vzniká také jako vedlejší produkt v těžkovodním reaktoru pohybem moderátoru, když neutrony dopadnou na přítomné deuterium. Tritium může být shromážďováno a převáženo jako plyn a kovový vodík (např. titan) uzavřený v křemičité schránce (hydratovaný hliníkový silikát s jednotnou velikostí mezer v krystalické struktuře). Transportován je v ocelovém válci bez mikroskopických vad s limitem obsahu do 5,6 x 107 Gbq (1,5 Mci) tritiového plynu, je konstruován tak, aby odolal dodatečnému stupňování tlaku vyvíjenému rozkladem beta částic.

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Vzniká v takovém množství pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina ( u WTC červená rtuť ). Prof. Steven Jones, americký fyzik a filozof, vedl výzkum na lineárním urychlovači ve Stanfordu na Cornellově univerzitě a v Los Alamos fyziku lehkých elementárních částic. Měl zhodnotit vliv vysokých teplot na fyzické změny materiálů a ocelových podpěrných sloupů na WTC. Dohlížel s dr. Wardem na odběry vzorků a na jejich vyhodnocování. Dokázal, že byly použity termitové nálože. V okolí věží i v okolních domech našel v prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou. Je zakladatelem společnosti "Vědci pro pravdu a spravedlnost o 11. září" (Scholars for 9/11 Truth & Justice). Tým fyziků z univerzity Brighama Younga (Brigham Young University, BYU), zjistil, že v troskách dosahovala teplota 1093°C po celých pět následujících dnů po zřícení budov. Na místě identifikoval přítomnost termátu a prokázal perforaci a síru na ocelových sloupech. Této skupině i profesoru Jonesovi byl nabídnut grant, jestliže zanechají výzkumů na WTC. Všichni odmítli a své poznatky zveřejnili. V místech hlouběji pod areálem WTC se pohybovala teplota, krátce po explozích, v řádu desítek tisíc stupňu celsia. Proto zde vznikl tzv. skelet.

TISÍCE METRŮ KUBICKÝCH ,,SOPEČNÉHO" SKELETU HLUBOKO POD AREÁLEM WTC ( teploty nad 10 000 °C )

Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov. Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír. Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! Jen připomenu, že požár, resp. extrémní žár, hluboko pod povrchem trosek WTC trval 100 dní a podle hasičů to byl nejdelší požár v historii.

Snad nám struktury, ovládající USA, neupálí Koudelku, že nemá zdejší kraj ( a hlavně názory obyvatelstva ) pod kontrolou.


Daniel Novák