Očekávejte vysokou úroveň chaosu

19.03.2024

Směřuje svět k velkému globálnímu potravinovému kolapsu? Zdá se, že vlády Evropské unie si to určitě myslí. Vlády EU aktuálně začaly realizovat velké simulace válečných her v oblasti potravinové krize, které předpovídají vážné problémy s dodávkami potravin a logistické problémy, a to již v letošním a příštím roce.

Kromě vlivu rusko-ukrajinské války na dodávky obilí jsou součástí simulací také povětrnostní události jako El Niño a La Niña a jejich vliv na produkci sóji v Latinské Americe. 

Do simulačního mixu jsou zahrnuty i protesty farmářů s traktory v celé Evropě.

Další hlavní složkou válečných her EU v oblasti potravinové krize je vliv, který může mít velká pandemie (ať už skutečná nebo zinscenovaná) na dodavatelské řetězce, tedy něco podobného, ​​co svět zažil během pandemie koronaviru.

Minulý měsíc se v Bruselu konala konference, která předpověděla vážnou krizi nedostatku potravin v Evropě v letošním roce.

Přibližně 60 zástupců EU a vlád, expertů na potravinovou bezpečnost a zástupců průmyslu se sešlo na dva dny, aby čelili reálné možnosti, že se během několika měsíců rozvine velká potravinová krize.

"Očekávejte vysokou úroveň chaosu," varoval Piotr Magnuszewski, systémový modelář a vývojář her, který přispěl k části herního scénáře na této konferenci.

"Můžete zůstat zmateni a nebudete mít dostatek informací."

Evropa bývala nejlépe živeným kontinentem na světě

Slyšet slova "Evropa" a "potravinová krize" v téže větě může být pro mnohé překvapením, zejména pro ty, kteří si pamatují na staré dobré časy, kdy byla Evropa prosperujícím a nejbohatším kontinentem na světě.

Věci se však v posledních letech očividně změnily. 

Globalisté, kteří ovládají EU, ji převedli na temnou a ošklivou cestu kolapsu, včetně kolapsu kontinentálních zásob potravin.

Pro simulaci potravinové krize se myšlenka "neúrody" hned po roce 2025 prezentuje jako možný skutečný problém, který začne již v nadcházejících měsících.

"Ceny krmiv pro zvířata stoupají, produkce skotu a ryb klesá a to málo potravin, které zůstává, se posílá do zámoří těm, kteří nabízejí nejvyšší cenu. Vývoz palmového oleje se dramaticky snižuje, takže Evropanům zůstává jen falešný margarín a chléb nízké kvality. Obvinění o korporátní chamtivosti, dezinformacích a konspiračních teoriích se šíří," představuje simulace to, co se očekává.

"Náklady na hnojiva a energii potřebnou k pěstování plodin a udržování provozu skleníků prudce vzrostly po ruské invazi na Ukrajinu," pokračuje simulace a z velké části obviňuje z krize, jako obvykle, Rusko.

Jak pokračuje rok 2025, situace se zhoršuje. 

Zoufalí lidé začínají rabovat supermarkety a na v ulicích je jen velmi malá přítomnost policie, která by je zastavila. 

Němci žijící v bývalé hospodářské mocnosti Evropy už v obchodech s potravinami nedokážou sehnat ryby ani maso. 

Průmysl živočišné výroby se zcela zhroutí.

"Mezitím se pozornost veřejnosti přesouvá na profitování obchodníků s komoditami," pokračuje simulace a varuje, že lidé časem pochopí skutečnost, že viníky tohoto totálního kolapsu jsou z velké části chamtiví finančníci z Wall Street a soukromé centrální bankovnictví.

"Malé farmy padají jako domino, zatímco útoky na imigranty se začínají stále více rozšiřovat. Je Evropská unie potápějící se lodí?" ptá se někdo ve video-části simulace.

Následky simulace samozřejmě uvádějí i nápady, jak zastavit nebo alespoň minimalizovat dopady tohoto všeho, přičemž jednou z hlavních myšlenek je, že lidé se nyní musí odklonit od jídla masa a jiných potravin "znečišťujících klima", aby se budoucí nedostatky projevily méně intenzivně.


Zdroj


Q.S.

Zotročení národů Evropy je součástí velmi promyšleného a razantně realizovaného plánu.

Pokud budou lidé v Evropě vmanipulováni do potravinové, zdravotní a válečné krize, bude jim možno vnutit total control mechanismy Nového světového řádu.

Pak chaos povede k válečnému stavu /tak či onak/, kdy bude možno definitivně zavést cenzuru, zrušit hotovost, instalovat systém sociálního kreditu po vzoru Číny /ale vylepšeného made in EU/, povinně naočkovat celou populaci proti "nemoci X", vlastně provést cokoli si globální oligarchie zamane....

Hledá se jen důvod-zástupný viník, na kterého bude možno uvalit další kolektivní fatwu.

Válka s Ruskem je ideálním a všestranným nástrojem k odůvodnění čehokoli.

Z pohledu globální finanční oligarchie vskutku dar z nebe....mír nečekejme!

Takže houšť a větší kapky, provokovat, dráždit, nasunovat vojska...

Mezitím doma utahovat šrouby a opasky...