Podle zpřesněných údajů ČSÚ klesla odhadovaná hodnota produkce tuzemského zemědělství v roce 2023 meziročně o necelých 8 %. Zisk zemědělského sektoru se snížil téměř o polovinu.

26.03.2024

Produkce zemědělského odvětví dosáhla za rok 2023 hodnoty 176,9 mld. korun a meziročně klesla o 7,8 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (53,7 %) nad živočišnou (39,9 %).

Informoval o tom ČSÚ.

Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 % bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31,0 %), ječmene (-22,4 %) a řepky (-29,6 %). 

Naopak meziročně vyšší ceny všech hlavních komodit v živočišné výrobě měly za následek i vyšší hodnotu živočišné produkce (+6,9 %).

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 120,3 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 5,9 %

Pokles lze pozorovat u nákladů na energie a maziva (zejména u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen.

K navýšení cen naopak došlo u osiv a sadby, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních služeb. 

Náhrady zaměstnancům vzrostly o 4,1 % a pachtovné o 2,6 %.

Podnikatelský důchod zemědělců (tedy zisk), jehož součástí jsou i zemědělské podpory, se podle předběžných výsledků ve srovnání s rokem 2022 snížil o 45,2 %, tj. z 25,6 mld. korun na 14,0 mld. korun.

Souhrnný zemědělský účet je sestavován na základě unijní mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje ekonomickou výkonnost odvětví.

V roce 2022 podnikatelský důchod v zemědělství vzrostl meziročně o 5,8 % na 27,9 miliardy Kč. 

Produkce se v roce 2022 zvýšila o 19 procent na téměř 200 miliard.


Zdroj