Podstata Velkého resetu

26.03.2024

NWO ve zkratce.

Tohle je plán, na kterém pracují a který, pokud se nevzepřeme, povede k likvidaci naší lidské podstaty.

Ta palice s ostnatým drátem jsou jejich současné nástroje: Agenda 2030, digitální identita, programovatelná digitální měna, diktatura WHO, green deal, social credit system = jedna globální vláda finanční luciferiánské oligarchie.

Krok za krokem nás chtějí dostat na kolena a vzít si všechno, včetně našich životů.

A pracují na tom velmi pilně a bez přestání.

Ďábel nikdy nespí. Na rozdíl od tolika tolika lidí...

Nyní v tomto období Velikonoc je to nutno připomínat víc, než kdy jindy....

Není to žádná konspirační teorie, nýbrž všudypřítomná praxe, ukrytá za množstvím maskovacích sítí, které se všechny sbíhají v téže ruce.

Reálnost všeho zrcadlí postupná a usilovná snaha zakázat jakoukoli připomínku této agendy, zmínky o NWO, jakékoli odkazy, informace a to včetně všech provázaných agend.

To jsou již hmotně viditelné znaky!

Za velmi krátký čas bude jakákoliv zmínka o jejich snaze ovládnout lidstvo, tedy zmínka o NWO kriminalizována a všichni, kteří budou šířit pravdivé informace o stavu světa a pádu lidstva tvrdě pronásledováni.

A u toho to neskončí, bude vyžadována aktivní poslušnost a přímé zapojení do života proti řádu Stvoření.

Většinu svého života doufám, že se nepodaří tuto smrtonosnou agendu dostat tak daleko, doufal jsem v probuzení lidí a jejich odporu, poté až si uvědomí, jaké nebezpečí jim a jejich potomkům hrozí.

Akcelerace posunu tohoto satanského systému v posledních letech a faktická ignorance a nezájem o vlastní existenční budoucnost, míra děsivé duchovní lenosti a podvolení se zlu většinou lidí, napříč Zemí, mě naplnila hlubokým smutkem  ohledně dalšího vývoje.

Zákonitosti Vesmíru jsou platné a budou působit, ale mnozí budou překvapeni jejich tvrdostí a rozpadem vykonstruované stavby vlastní představy o sobě samých...

Nebudou ale moci říct, že nebyli varováni.

Budou muset přiznat, že zavřeli oči v rozhodujících chvílích osudu.

Jejich ignorace reality je jejich vysvědčením, důkazem jejich ztrnulosti a duchovní lenosti, inklinace k opakování stejných chyb minulosti - falešné pokory, blouznění, církevnictví, neschopnosti předcházet a čelit všudypřítomné fluidní temnotě.

Slepota = neschopnost vidět...

Neschopnost vidět = přání nevidět...

Chápete?


Q.S.