Proti vlastencům a odpůrcům globálního světového řádu začínají elity EU a jejich slouhové postupovat stejně jako komunistická totalita. Ideály sametové revoluce byly ukradeny a zneužity.

17.11.2019

V letošním roce si připomínáme 30. výročí takzvané "sametové revoluce". Před třiceti lety se zhroutil sovětský blok a v zemích tohoto bloku skončila totalitní moc komunistických stran. Transformace moci vzbudila mimořádné naděje občanů spojené se svobodou a demokracií. 

Dnes můžeme říct, že značná část očekávání se nenaplnila. 

Skutečnou moc dnes drží globalistické neomarxistické elity spojené s nadnárodními finančními korporacemi. 

Skutečnou svobodu zaměnila dluhová spotřeba a rozklad základních povinností k rodině a národu. Podřízení naší země v systému dnešní EU je podobné jako v bývalém východním bloku. 

Naši ekonomiku ovládají nadnárodní společnosti a růst životní úrovně je udržován jen za cenu růstu veřejného dluhu.

Proti vlastencům a odpůrcům globálního světového řádu začínají elity EU a jejich slouhové postupovat stejně jako komunistická totalita. Ideály sametové revoluce byly ukradeny a zneužity. 

Nástrojem této krádeže je dnes síť politických neziskových organizací finančníka Sorose. 

Tato síť je rozlezlá po státní správě a kontroluje většinu médií. 

Dnes organizují majdany a útoky na nepohodlné demokraticky zvolené politiky. 

Přivlastňují si právo řídit demokracii a kádrovat názory a postoje lidí. Morálně obhajují svou moc hájením práv údajně diskriminovaných menšin.

Nezapomínáme ani na 17. listopad 1939, kdy provedli němečtí okupanti brutální zásah proti českému studenstvu. Bylo zastřeleno 9 představitelů studentů - většinou šlo o národovce. 

Stovky dalších byly deportovány do koncentračních táborů a české vysoké školy byly zavřeny. Šlo o cílený útok okupantů s cílem zničit budoucnost a perspektivu našeho národa. 

Hnutí SPD s pietou vzpomíná oběti a utrpení zavražděných a vězněných studentů.

Hnutí SPD stojí programově na důsledném hájení hodnot vlastenectví, tradičních hodnot a rodiny. Požadujeme přímou demokracii spojenou s přímou volbou a odvolatelností politiků. Je to jediný způsob, jak bránit zmanipulování demokracie. 

Ideálem sametové revoluce byla svoboda jako prostředek ke spravedlnosti nejen pro mocné, ale pro každého občana. 

Důstojnost lidí, vlastenectví, stejná spravedlnost pro všechny, podpora rodiny, bezpečí a suverenita země, to je cíl politiky hnutí SPD. 

To je i skutečný odkaz památky 17.11.1989 a 17.11.1939.


Radim Fiala