Rodina je základní jednotkou pro přežití společenství, národa a lidstva obecně. Stejnopohlavní páry žádné děti zplodit sami nemohou a nic na to nezmění humorná vyhlášení „genderových odborníků“ v mediích a na veřejnosti.

01.03.2024

Proběhlo další kolo pokusu o uzákonění "manželství pro všechny". Cílem těchto snah je postavit svazky stejnopohlavních párů na úroveň normálního manželství – svazku mezi mužem a ženou. Opět došlo k dalšímu posunu směrem k plné legalizaci podobných svazků včetně práva na adopce dětí. Nic na tom nemění současné mediální nářky "o zklamaných gayích".

Otázkou ale je, zda gayové a lesby opravdu o nějaká manželství stojí? 

Jejich životní styl ukazuje přesný opak. 

Podle průzkumů mají gayové za život v průměrů více než 120 sexuálních partnerů, normální muži heterosexuálové kolem 10! 

Opravdu touží člověk s velkou promiskuitou jako homosexuál po formálních svazcích, ze kterých navíc nemůže vzejít nic trvalého jako dítě?! 

Ne, netouží a ví to i lidé, kteří gay agendu tlačí!

Kdyby zamilovaní gayové tak moc toužili po formalizaci svých svazků, tak by přece využívali institut registrovaného partnerství. 

Jenže o ten za těch skoro 20 let jeho existence mají zájem minimální! 

Registrované partnerství je možné uzavírat od roku 2006 a za ta léta se roční počet takto uzavřených svazků ustálil na čísle lehce nad 300 případů ročně a to se ročně kolem 100 svazků zase zruší. 

Pokud je tedy podle "expertů" v ČR kolem 4% osob jiné sexuální orientace, pak by ze zhruba 10,5 mil osob mělo být v ČR asi 420 000 tisíc osob jiné sexuální orientace. 

Pokud pouze 600 z nich má ročně zájem o formalizaci svých svazků, tak je to zcela směšné číslo (a to se 200 z nich zase deformalizuje)! 

Jaký tedy bude jejich zájem o skutečné manželství?! 

Úplně stejně malý jako předtím – homosexuální životní styl, ve kterém jsou navíc v současné době establishmentem podporováni, trvalé svazky vylučuje.

Důvody snah o legalizaci jsou tedy jiné.

Především se jedná o snahu o relativizaci skutečného manželství. 

Svazku muže a ženy, ze kterého vzejdou děti a manželství má poskytnout ochranu rodině jako takové. 

Rodina je totiž základní jednotkou pro přežití společenství, národa a lidstva obecně. 

Stejnopohlavní páry žádné děti zplodit sami nemohou a nic na to nezmění humorná vyhlášení "genderových odborníků" v mediích a na veřejnosti.

Druhým důvodem je legalizace pedofilie. 

Světové elity a jejich lokální nohsledi se v podobných sexuálních praktikách doslova vyžívají a nedávný případ J. Epsteina z USA, či M. Detrouxe z Belgie jsou podle všeho pouze špičkou ledovce. 

Když budou totiž mít přístup k dětem běžní pedofilové, tak si těch nahoře nebude nikdo všímat protože se to vlastně bude dělat pro děti a jejich údajné dobro.


Zdroj