Skutečně mají za to, že je lepší zabít 5 miliard lidí, než aby zahynulo všech 8 miliard. V této logice oni pracují a chtějí uštědřit kombinovaný úder:  válka, hlad a pandemie.

22.01.2024

Všichni už si zažertovali na konto nové "pandemie", kterou na WEF v Davosu zmínili …

No, já bych si z toho legraci nedělal, protože by se chtělo říci, že to není prognóza, nýbrž projekt. 

Ve skutečnosti není nic tak jednoduché. 

Především bylo WEF pověřeno rozpracováním programu kolem pandemie. 

Od covidové "pandemie" uběhly pouhé 3 roky, v důsledku čehož pomalu začíná třenice kolem rozumnosti přijímaných rozhodnutí.

A ukazuje se, že taková nezbytnost nebyla…

Ukazuje se to, co bylo zřejmé od počátku – že nepomáhají ani masky ani sociální distance, přičemž jejich užitek nejenže byl sporný, ale roven nule, zatímco škodlivost byla velmi reálná a mnoho lidí zásluhou toho zahynulo.

Vzniká spíš dojem, že je to doplnění propagandy k docela obyčejné infekci

No, a tady narážíme na to, o čem jednají v Davosu. 

V době začátku "pandemie" byl názor, se kterým přišli italští mikrobiologové, poukazující na to, že je to velmi vážná infekce s velmi vysokou úrovní smrtnosti. 

Když byla přijímána první rozhodnutí o uzavření světa, se v Británii a Itálii šířil názor, že smrtnost na pandemii nebude 3-5 milionů, ale někde kolem 300 až 400 milionů, takže města budou plná zemřelých, nebude se stíhat pálení těl atd. 

Právě o tom se hovořilo, a otevřeně řečeno, se politici k tomu zpočátku jen přifařili. 

Otázku, zda to neznamená krizi dnešní medicínské vědy mi nepokládejte, já Vám na ni neodpovím… – protože je to otázka řečnická a vše je víceméně jasné.

A vyvinulo se to tak (a Vy si jistě pamatujete moje tehdejší vystoupení, kdy jsem od počátku tvrdil, že je to epidemie informační), že lidé, kteří tenkrát rozhodovali, byli do značné míry vyděšeni, že jde o spásu civilizace.

A co dělá nyní Davos? 

Oni se pokouší pochopit dvě věci:

Proč byly tenkrát dopuštěny chyby? (a byly to zjevně formální chyby) – a nebýt jich, bylo by možná to samé, ale nebyli by překvapeni (a oni byli po pandemii velmi překvapeni). 

Proto první otázka zní, proč to nevyšlo tak, jak předpokládali?

Co je to mezní kritická epidemie? 

Za takovou epidemii je třeba pokládat něco jako mor, ale nikoli 14. ale 6 století (Justiniánský mor). 

Ovšem dosud byly všechny mory bakteriální a byly a jsou léčitelné antibiotiky. 

Jistěže lze vytvořit pandemii, která projde ochranou známých antibiotik, ale medicína si s tím dovede poradit.

Jaké varianty jsou ještě možné? 

Připomínám, že hlavním úkolem Davosu, jehož hlásnou troubou je Klaus Schwab a jeho inkluzivní kapitalizmus. 

A inkluzivní kapitalizmus je pohanství, tvrdé antikřesťanství a tvrdý požadavek snížení lidského zatížení přírody, přičemž oni velmi rychle pochopili, že je nesmyslné snižovat spotřebu (ať už ropy, chleba nebo masa) ale že je nutné jednoduše prudce snížit počet lidí. 

Odsud vychází Davoská linie na stimulaci hladu, války a pandemie. 

Přitom zdůrazňuji, že není třeba si myslet že, jsou to divocí nepřátelé všeho a všech. 

Jsou to nejspíš velmi vyděšení lidé, nacházející se v zajetí vlastních ideologických postulátů a skutečně mají za to, že je lepší zabít 5 miliard lidí, než aby zahynulo všech 8 miliard. 

V této logice oni pracují a chtějí uštědřit kombinovaný úder: – válka, hlad a pandemie. 

Protože už došli k závěru, že lidstvo je velmi pevná konstrukce a samostatnými údery se jim výrazně zhoršit situaci nepodaří. 

Ona se sice, mění, klesá výroba ve vyspělých zemích, ale v "nevyspělých" roste ještě silněji. 

Jejich experiment v Gaze je dalším pokusem se v této otázce vyznat, ale nic se jim nedaří.

Co se pokouší vyřešit? 

Oni se pokouší vyjasnit si, co je to mezní pandemie а zatím si vytýčili úkol 20x zvýšit smrtnost ve srovnání s covidem. 

Tedy, vytvořit virové onemocnění, které povede k smrti řádově 100 milionů lidí na planetě. 

Sto milionů pro ně není velké číslo, ale je to možnost zlomit existující mechanizmy bezpečnosti a získat možnost nekontrolované na ohromnými územími

A teprve potom budou řešit palestinskou, pákistánskou, nigerijskou otázku a mnohé další, včetně ruské. 

Hovoří se o tom všude, u nás se o tom hovoří jako o úkolu vyvinutí bakteriologické zbraně.

Oni, na druhé straně vyhlašují, že nikoli, že nechtějí nic takového vytvořit, ale že se naopak obávají, že se to stane samo od sebe… 

Zde se nabízí docela komická otázka: – oni si skutečně myslí, že jim někdo uvěří "přirozenost" takového procesu? 

V krajním případě by bylo možné uvěřit v přírodní původ covidu, reálné ztráty v důsledku covidu byly menší než statisticky uvedené a jakkoli jsou na hranici, do přirozeného parametru se vejdou…

Ale Vy jste hovořil o kombinovaném úderu a pokud bude válka a hlad, tak se nikdo nebude zabývat vysvětlením původu pandemie…

Já se domnívám, že oni právě pandemií začnou a válku a hlad mají jako další kroky

Je to jednodušší řešení. 

Mimochodem, já samozřejmě nevím, co si o tom myslí ruské zamini, ale obecně vzato by bylo možné požadovat vydání všech účastníku WEF v Davosu mezinárodnímu tribunálu s obviněním spiknutí proti světu, spiknutí s cílem masové vraždy, a dál viz materiály Norimberského procesu. 

To, co bylo uděláno v Davosu (to, co bylo už uděláno, nikoli, co chtějí udělat potom) jednoznačně pod takový tribunál už patří. 

Vůbec bych řekl, že je to do značné míry rozsudek na Davosem.

Tady je třeba chápat prosté věci – ať si říkají Britové a Němci, že vše dělají správně, narazili na zřejmý nesouhlas voličů, přičemž se prudce zhoršují vztahy v samotné EU. 

Francouzi například začínají zřetelně hovořit o tom, že se je Němci snaží vtáhnout do války s Ruskem kvůli svým vlastním vnitřním problémům, které Francii nezajímají…

Je třeba chápat, že se Davos nenachází v situaci, v níž byl v roce 2020. 

Můžeme si cokoli vykládat o post-pravdě, měl pravdu Lincoln, když řekl, že není možné stále klamat všechny – v jistém momentě tento klam přestane působit.

Pokud se na Davos díváme jako na hlavní strukturu, v jejímž zájmu v posledních letech klamali všechny, tak prozření, k němuž dnes dochází, je pro Davos nanejvýš nebezpečné.

Mě tak napadá, že pokud někdo (Rusko, Čína, Indie) skutečně požádají o vydání aktérů Davosu, tak v zemích, z nichž tito aktéři přijeli, začnou masová vystoupení ve prospěch takového rozhodnutí. 

Anebo je budou chtít soudit sami.

To, co nyní říkám není žádný vtip. 

Svět, v němž se nyní nacházíme, se velmi podobá světu vpředvečer 1. světové války, který charakterizovala nejen konfrontace Británie s Německem, ale mimořádně tvrdá opozice lidu vůči elitě, která se projevila nejen revolucí v Rusku, ale, třeba i v Turecku. 

Takže se dnes ve světě začíná vytvářet skutečná revoluční situace. 


Zdroj